Page 10 - Krant week 51
P. 10

10

                                                       Ochtendlied (Philip Sparke) en Fantasie voor
                                                       altsax (Jules Demersseman) met Jesse de Bruyne
    ZA 05 JAN 2019 • 20:00 uur    ZO 13 JAN 2019 • 15:30 uur    ZA 22 DEC 2018 • 16:00 uur    als solist. Verder Spaanse klanken in Cadiz en
    TILBuRG • ConCertzaal theaters  DORST • CaFé DorpziCht      WINKEL • winKel         Malagueña. 
    tilburg              Nieuwjaarsmuziek         S(w)inging Christmas       INFORMATIE: https://www.harmoniecorps.nl.
    Spaanse sferen en ode       door Sint Joris          met Winkels Harmonie
    aan Bernstein
                     WIE: Fanfare Sint Joris Dorst.  WIE: Winkels Harmonie.      WO 26 DEC 2018 • 16:00 uur
    WIE: Koninklijke harmonie oefening en uitspan- WAT: Nieuwjaarsconcert met onder andere een  WAT: S(w)inging Christmas en Toettis foute ker- AMSTERDAM • paraDiso
    ning Beek en Donk en de Koninklijke Harmonie  muziekstuk van Kees Vlak, geschreven op de Cor- stfeest.
    van Thorn.             dilleras de los Andes (De Bergencyclus), maar ook          Fanfar Partout: clash
    WAT: Nieuwjaarsconcert Verrassende Ontmoet- echte nieuwjaarsmuziek.                 tussen culturen
    ingen in Spaanse sferen en ode aan Bernstein.
    Programma Beek en Donk: Perthshire Majest  Provincie Noord-Holland ZA 22 DEC 2018 • 12:00 uur   WIE: Fanfare Sint Caecilia Heemskerk en Orchestre
    (Samuel R. Hazo), Rhapsodia Hernandiana - Ballet          BuSSuM • KoepelKerK       Partout.
    Imaginario para Miquel Hernández (Santiago Quin-                           WAT: Orchestre Partout is een wereldorkest van
    to Serna), Suite op 18: Hungarian Folk dances - deel        Winterse sferen bij       nieuwkomers uit de azc’s van Alkmaar en Amster-
    1, Allegro risoluto e ben marcato - (Leó Weiner) en         ViJoS Bussem           dam. De muzikanten spelen muziek uit hun eigen
    La Leyenda del beso (Reveriano Soutullo Otero).  VR 21 DEC 2018 • 20:00 uur             cultuur. Repertoire uit Syrië, Afghanistan en Afrika.
    Koninklijke Harmonie Thorn: ode aan de Leonard  ZAANDAM • maria magDalenaKerK  WIE: Show- & marchingband ViJoS Bussum. In speciaal geschreven arrangementen worden
    Bernstein: 3 Dance Episodes Ballet On The Town en          WAT: Winterconcert met een mix van licht klass- Arabische instrumenten zoals de Ney, Duduk, Qa-
    Candide operette/musical met tenor Krisztián Egyed Kerstconcert Harmonie- ieke stukken en vrolijke kerstnummers.  wala en Oud samengevoegd met de bezetting van
    (Hongarije), sopraan Thembikosi Magagula (Zuid  corps Tuindorp   BIJZONDERHEDEN: Debuut van dirigent Christian  de oer-Nederlandse fanfare. Muzikale crossovers
    Afrika) en mezzo-sopraan Cunegonde en Teodora            de Jongh.            tussen het westerse repertoire van de fanfare en
    Drozdik-Popovic (Servië).     WIE: Harmoniecorps Tuindorp OostzaanAmster- INFORMATIE: www.vijos.nl het wereldrepertoire van Orchestre Partout.
    KAARTEN: https://www.theaterstilburg.nl/even- dam-Noord m.m.v. Jesse de Bruyne (altsaxofoon).    INFORMATIE EN KAARTVERKOOP:  www.para-
    ementen.             WAT: Onder andere Anne Frank (Otto Schwarz),            diso.nl.
                     Ochtendlied (Philip Sparke) en Fantasie voor
                     altsax (Jules Demersseman) met Jesse de Bruyne  ZO 23 DEC 2018 • 14:30 uur
                     als solist. Verder Spaanse klanken in Cadiz en  AMSTERDAM • bethelKerK
    ZO 06 JAN 2019 • 14:30 uur    Malagueña.                             ZA 29 DEC 2018 • 20:00 uur
    TILBuRG • ConCertzaal tilburg   INFORMATIE: https://www.harmoniecorps.nl. Kerstconcert door Har- ANDIJK • Cultura

    Orkest Zuid danst het                        moniecorps Tuindorp       Highlights door Excelsior
    nieuwe jaar in                           WIE: Harmoniecorps Tuindorp OostzaanAmster- Andijk
                                      dam-Noord m.m.v. Jesse de Bruyne (altsaxofoon).
    WIE: Orkest Zuid m.m.v. dansers van de Contem-           WAT: Onder andere Anne Frank (Otto Schwarz),  WIE: Muziekvereniging Excelsior Andi-
    porary urban afdeling van de Dance academy van                            jkm.m.v. zangeres Janina Greeven.
    Fontys Hoge School voor de Kunsten.                                 WAT: Afsluiting 125-jarig jubileum met themacon-
    WAT: Nieuwjaarsconcert Dancing into the New                             cert Highlights met stukken uit de concerten van
    Year met muziek van Jacques Offenbach, Emile                             het afgelopen jaar zoal Happy New Year en Peter
    Waldteufel, Maurice Ravel, Emmanuel Chabrier en                           en de Wolf.
    de gebroeders Strauss, Johann jr., Jozef en Eduard,                         INFORMATIE: www.excelsior-andijk.nl.
    de dynastie van de Weense wals. De choreografie
    voor de dansers van Fontys Hoge School is van de                            Provincie Overijssel
    hand van Mireille ten Kate.
    INFORMATIE: www.orkestzuid.nl.


                                                       MA 24 DEC 2018 • 19:00 uur
    ZO 13 JAN 2019 • 14:00 uur                                      KAMPEN • De Koepel
    NISTELRODE • Cultureel Centrum
    nesterlé                                               Koepelzang met De
    Nieuwjaarsconcert door                                        Broederband
    Sint Lambertus                                            WIE: Muziekvereniging De Broederband Kampen.
                                                       WAT: Kerstsamenzang met lichtjes en lampionnen.
    WIE: Fanfare Sint Lambertus Nistelrode: jeug-
    dgroepen, slagwerkgroep en fanfare.                                  Provincie Utrecht
    WAT: Nieuwjaarsconcert met huldiging van jubi-
    larissen.
    INFORMATIE: https://fanfarenistelrode.nl.
                                                       ZA 22 DEC 2018 • 20:00 uur
                                                       RHENEN • sport- en reCreatieCen-
    ZO 13 JAN 2019 • 15:00 uur                                      trum ‘t gastlanD
    WEHE DEN HOORN • ‘t marnehoes                                    Kerstspecial met jarige
    Nieuwjaarsklanken van                                        Drumband Rhenen

    Zuidema Kapel                                            WIE: Mallet-Percussionband Drumband Rhenen

    WIE: Zuidema Kapel Grootegast.                                    m.m.v. zangeres Esther Gijsbertsen.
    WAT: Nieuwjaarsconcert met polka’s en walsen,                            WAT: Afsluiting 60-jarig jubileumjaar met
    instrumentaal afgewisseld met zang.                                  kerstspecial. 
    INFORMATIE: https://www.zuidemakapel.nl.                               INFORMATIE: http://www.drumbandrhenen.nl.
   5   6   7   8   9   10   11   12