Page 7 - Krant week 51
P. 7

7


          Live! de meest complete muziekagenda

     Provincie Friesland       ZA 22 DEC 2018 • 14:00 uur
                     BEuNINGEN • h. CorneliusKerK
                                      ZO 23 DEC 2018 • 15:00 uur    ZO 06 JAN 2019 • 11:30 uur
                     Sagen en legenden door      ZO 23 DEC 2018 • 20:00 uur    ANGERLO • Dorpshuis De meent

    ZA 22 DEC 2018 • 20:00 uur    Kunst en Volharding        TIEL • agnietenhoF        Nieuwjaarsconcert
    SuRHuISTERVEEN • De Flambou    WIE: Muziekvereniging Kunst en Volharding  Christmas Proms door  Isseltaler Musikanten
                     Beuningen, verteller Paul Groos en organist André  KTSM Tiel
    Kerstconcert Beatrix       Haverkort.                             WIE: Isseltaler Musikanten.
    met gastartiesten         WAT: Concert met muziek rond het thema Samen  WIE: Tielsch Stedelijk Muziekcorps KTSM m.m.v.  WAT: Nieuwjaarsconcerten met Egerländerblaas-
                                      saxofoonkwartet Sax4Sax, verteller Eric Borrias,
                                                       muziek.
                     en Legenden. Beroepsverteller Paul Groos neemt
    WIE: Fanfare CMV Beatrix Doezum m.m.v. zanger  het publiek mee langs de muziekstukken en  violiste Milou Kaspers en fluitiste Benthe Blauw. INFOMATIE EN TOEGANGSKAARTEN: Via: 026-
    Gerrit Breteler, pianist Peter van der Zwaag en  bijhorende sagen en vertelt uit eigen repertoire.  WAT: Christmas Proms-concerten met speciaal  3820245/info@isseltalermusikanten.nl of www.
    zangeres Jannie Brandsma.     Orkest en organist spelen ieder apart en gezamen- voor deze gelegenheid samengesteld KTSM-koor  isseltalermusikanten.nl.
    WAT: Kerstconcert waarbij Beatrix en de gastarti- lijk.      en diverse solisten.
    esten zowel samen als apart een gevarieerd kerst- KAARTEN: info@kenvbeuningen.nl. KAARTEN: www.ktsm.nl.
    programma uitvoeren.
    KAARTVERKOOP: kaartverkoopbeatrixdoezum@                               ZA 12 JAN 2019 • 16:00 uur
    gmail.com.                                              HARDERWIJK • KerKCentrum De
                     ZA 22 DEC 2018 • 19:00 uur    ZO 30 DEC 2018 • 14:30 uur    REGENBOOG
                     IJZERLO • ‘t Dorpshuus      ZEVENAAR • musiater       Bouw- en Infraharmonie

    ZA 05 JAN 2019 • 19:30 uur    Eindejaarsconcert door      Eindejaarsconcert in       luidt 2019 in
    MAKKuM • mFC maggenheim      Crescendo IJzerlo         Zevenaar met

    43e Nieuwjaarsconcert       WIE: Muziekvereniging Crescendo IJzerlo. gastsolisten       WIE: Bouw- en Infraharmonie Nederland.
                                                       WAT: Nieuwjaarsconcert met afwisselend en
    door Hallelujah Makkum      WAT: Eindejaarsconcert met zowel de fanfare, de  WIE: Stedelijke Muziekvereniging Zevenaar met  aanstekelijke muziek, voornamelijk met een licht
                                                       karakter.
                     slagwerkgroep, het jeugdorkest en de jeugdslag-
    WIE: Christelijke muziekvereniging Hallelujah  werkgroep.      als gasten zangeres Joanne Belgrave en toetsenvir- TOELICHTING: De Bouw- en Infraharmonie Neder-
    Makkum m.m.v. jeugdleden, salgwerkgroep, Zea  INFORMATIE: https://www.crescendo-ijzerlo.nl tuoos Cor Knegjens. land geeft concerten in heel Nederland en luistert
    en Kosten Koper                           WAT: Eindejaarsconcert.     onder andere feestelijkheden in de bouw- en
    WAT: 43e Nieuwjaarsconcert met Jupiter Hymn                             infrasector op.
    uit The Planets (Gustav Holst, arr. Johan de Meij)                          INFORMATIE: www.bouw-eninfraharmonie.nl.
    en Star Wars Suite en Princess Leia’s theme (John  ZA 22 DEC 2018 • 20:00 uur
    Williams).             CuLEMBORG • sporthal parijsCh
    INFORMATIE: info@hallelujahmakkum.nl.
                     Kerstconcert door Pieter
                     Aafjes en Volendams

    ZA 12 JAN 2019 • 20:00 uur    Opera Koor
    LEEuWARDEN • KuriosKerK
                     WIE: Koninklijke Harmonie Pieter Aafjes Culembo-
    Zilveren Brassband        rg en Volendams Opera Koor.
    Fryslân met troubadour      WAT: Traditionele kerstmuziek en bekende oper-
                     awerken.  De Koninklijke Harmonie Pieter Aafjes
    Piter Wilkens           speelt concertwerken van Reed, Rossini en Saint-
                     Saëns en begeleidt het 90 leden tellend Volendams
    WIE: Brassband Fryslân m.m.v. de Friese trouba- Opera Koor in operawerken van Verdi en een aantal
    dour Piter Wilkens.        bekende kerstwerken. Het koor treedt verder op
    BIJZONDERHEDEN: Jubileum-/nieuwjaarsconcert  met de sopraan Martina Prins en met Hans van
    in verband met 25 jarig bestaan. Beelen aan de vleugel in werken van Lehar, Mo-
    KAARTVERKOOP: Aan de zaal.    zart, Verdi en Mendelssohn.
    INFORMATIE: https://brassbandfryslan.nl BIJZONDERHEDEN: Voor deze gelegenheid wordt
                     sporthal Parijsch omgebouwd tot een groot kerst-
                     theater. SLR Theater en Presentatie Techniek zorgt
                     voor sfeervolle verlichting. Presentatie: Jurriën van
    ZA 12 JAN 2019 • 20:00 uur    der Veer.
    SuRHuISTERVEEN • De Flambou    KAARTVERKOOP: www.pieteraafjes.nl.

    De Wâldsang samen
    met Lois Lane           ZO 23 DEC 2018 • 11:30 uur

    WIE: Brassband De Wâldsang Buitenpost m.m.v.  BEEK - BERG EN DAL • Kulturhus
    Lois Lane.
    WAT: Nieuwjaarsconcert met repertoire van soul  Kerstconcert door
    tot pop-disco.          KNA Beek             
    KAARTEN: www.dewaldsang.nl.  
                     WIE: Harmonie Kuntst Na Arbeid Beek-Berg en Dal
     Provincie Gelderland      WAT: Kerstoncert door slagwerkgroep, jeugdorkest
                     en grote orkest.
                     INFORMATIE: https://www.harmonieknabeek.nl.
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12