Page 8 - Krant week 51
P. 8

8
                     ZA 22 DEC 2018 • 20:15 uur                     INFORMATIE: www.clarinetchoirweert.nl
                     GRONINGEN • opstanDingsKerK                    en www.mannenkoor-stcaecilia-linne.nl.
    ZA 12 JAN 2019 • 20:00 uur                     ZO 23 DEC 2018 • 15:00 uur
    MILLINGEN A/D RIJN • sporthal   Kerstconcert door         APPINGEDAM • niColaïKerK
    De DuFFelt            Gruno’s Postharmonie       Kerstconcert door        ZO 23 DEC 2018 • 13:00 uur

    Concert Sint Cecilia in      WIE: Gruno’s Postharmonie Groningen m.m.v.  Brassband Groningen  OTTERSuM • langoeD roepaen
    Weense stijl           Audrey Stielstra (sopraan).                    Kerstconcert in teken
                     WAT: Kerstconcert et onder andere Russian Christ- en Dualis
    WIE: Fanfare Sint Cecilia en koor Vivace Millingen  mas Music (Alfred Reed), An English Christmas  van oorlog en vrede
    a/d Rijn.             (Philip Sparke), Benedictus uit The Armed Man  WIE: Provinciale Brassband Groningen en
    WAT: Nieuwjaarsconcert in Weense stijl in kader  en populaire kerstmuziek van o.a. Peter Kleine  Kamerkoor Dualis. WIE: Harmonie Sint Caecilia Ven-Zelderheide/
    van het 100-jarig bestaan van Fanfare Sint Cecilia  Schaars.    WAT: Kerstconcert met brassbandversies van  Ottersum en projectkoor Con Colore.
    en het 50-jarig bestaan van koor Vivace Millingen  BIJZONDERHEDEN:  De Steelband Gruno’s Post- diverse kerstliederen, delen uit Händels Messiah,  WAT: Kerstconcert in teken van Oorlog en Vrede
    a/d Rijn.             harmonie Groningen speelt vanaf 19.30 uur bij de  zoals For unto us a Child is Born, I was glad (Hubert  met uitvoering van In Flanders Fields waain Roger
    INFORMATIE: https://www.fanfare-stcecilia.nl ingang van de kerk spelen. Parry), Vitae Aeternum (Paul Lovatt-Cooper) en A  Derongé fragmenten van het strijd toneel in Vlaan-
                     KAARTEN: Aan de zaal.       Festive Fusion (Philip Harper). deren in de Eerste Wereldoorlog verklankt. Verder
                                      KAARTVERKOOP: www.kamerkoordualis.nl.  Terra Pacem (Mario Bürki) over de strijd van de
                                                       mensheid voor wereldvrede. Beide werken worden
    ZO 13 JAN 2019 • 11:30 uur                                      in woord en beeld ondersteund door stadsdichter
    LAAG-SOEREN • hotel CaFé     ZA 22 DEC 2018 • 20:15 uur                     Piet Tunnesen en zandkunstenaar Jack Knops. 
    restaurant De harmonie      GRONINGEN • nieuwe KerK      ZA 12 JAN 2019 • 20:00 uur    INFORMATIE: https://www.caeciliavzo.nl.
                                      SCHEEMDA • De ontmoeting
    Nieuwjaarsconcert met       Kerst met Brassband
    de Isseltaler Musikanten Groningen                 Nieuwjaarsconcert van      ZO 23 DEC 2018 • 17:00 uur

    WIE: Isseltaler Musikanten.    WIE: Provinciale Brassband Groningen en  CMV Prins Hendrik    HEERLEN • CorneliusKerK
    PROGRAMMA: Nieuwjaarsconcert met Egerlän- Kamerkoor Dualis.    WIE: CMV Prins Hendrik Scheemda. HEERLERHEIDE
    derblaasmuziek.          WAT: Kerstconcert met brassbandversies van  PROGRAMMA: Herkenbare muziek met werken
    INFORMATIE EN TOEGANGSKAARTEN: Via: 026- diverse kerstliederen, delen uit Händels Messiah,  van Strauss, Shostakovitch,muziek uit operettes  Kerst met Sint Joseph
    3820245/info@isseltalermusikanten.nl of www. zoals For unto us a Child is Born,  I was glad (Hubert  nummers van ABBA en een bewerking van het  Heerlen
    isseltalermusikanten.nl      Parry), Vitae Aeternum (Paul Lovatt-Cooper) en A  Gronings volkslied.
                     Festive Fusion (Philip Harper).  INFORMATIE: https://prinshendrikscheemda.nl. WIE: Koninklijke fanfare Sint Joseph Heerlerheide.
     Provincie Groningen       KAARTVERKOOP: www.kamerkoordualis.nl.                WAT: Kerstconcert.
                                       Provincie Limburg        INFORMATIE: https://www.fanfarestjoseph.nl.                                                       ZO 23 DEC 2018 • 18:00 uur
                                      VR 21 DEC 2018 • 19:30 uur    NuTH • hbs sint hubertus
                                      OIRSBEEK • De oirsprong
       1919 HARMONIE EN DRUMBAND                   Kerstconcert door        Kerstconcert door
                                                       Sint Donatus 
       2019 ST. AGNES 100 JAAR                    Sint Gerlachus          WIE: Fanfare Sint Donatus Grijzegrubben-Nuth.


                                      WIE: Harmonie Sint Gerlachus Oirsbeek m.m.v. de  WAT: Kerstconcert met moderne en traditionele
                                      leerlingengroep de Knipoog, het opleidingsorkest  kerstwerken.
                                      ’t Oog.              INFORMATIE: https://www.facebook.com/stdo-
                                      WAT: Kerstconcert met sfeervolle muziek. natus.
                                      INFORMATIE: https://www.gerlachus.nl.


                                                       MA 24 DEC 2018 • 20:30 uur
                                      ZA 22 DEC 2018 • 19:00 uur    NuTH • nuth-grijzegrubben
                                      MAASTRICHT • aen De wan     Opluistering Kerstmis

                                      Kerstconcert door
                                      Heer Vooruit           WIE: Fanfare Sint Donatus Nuth-Grijzegrubben.
                                                       WAT: Opluistering kerstavond en kerstnacht op
                                      WIE: Leerlingenorkest en Harmonie Heer Vooruit. diverse plekken in het dorp.
                                      WAT: Kerstconcert.        INFORMATIE: https://www.facebook.com/stdo-
                                                       natus.


                                      ZA 22 DEC 2018 • 19:30 uur
                                      LINNE • paroChieKerK van De   WO 26 DEC 2018 • 12:00 uur
                                      h. martinus           WEERT • zaal De paol

                                      Kerstconcert Clarinet      Kerstconcert door
       ZATERDAG      BELLE PEREZ verzorgt een spetterend optreden in Choir Weert met koor    Heilig Hart
                 Zuid-Amerikaanse sferen samen met de jubilerende
       5 JANUARI     HARMONIE EN DRUMBAND St. Agnes uit Bunde. WIE: Clarinet Choir Weert en Mannenkoor Sint  WIE: Harmonie v/h Heilig Hart Altweerterheide.
       2019 - 20U     KAARTVERKOOP                Caecilia Linne.         WAT: Kerstconcert door groot haromonieorkest,
                 www.tickli.nl/agnes100
       (ZAAL OPEN VANAF 19.30 UUR) aan de balie/kassa van de Polfermolen WAT: Kerstconcert. Beide ensembles brengen ieder  jeugdorkest en blokfluitgroep.   
                 Tabakszaak Senff in Bunde
       THEATERZAAL DE POLFERMOLEN Bloemenhuis de Zonnestraal in Meerssen voor zich muziekstukkenpassend bij de sfeer van
       PLENKERTSTRAAT 50 TE VALKENBURG Tickets €25,00 exclusief €0,75 boekingskosten. mede mogelijk gemaakt door
                               RABO bank Maastricht e.o.
                                      Kerstmis. Gezamenlijk wordt onder andere Only
                                      Time (Enya) uitgevoerd.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12