Page 9 - Krant week 51
P. 9

9    ZA 29 DEC 2018 • 20:00 uur    ZA 05 JAN 2019 • 20:00 uur
    HORN • mFC De postKoets      VALKENBuRG AAN DE GEuL • De
    Sylvesterconcert in        POLFERMOLEN
    Spaanse sferen          Belle Perez te gast bij

    WIE: Harmonie De Drie Horens m.m.v. saxofonist  Sint Agnes Bunde
    Christian Martens en tenor Ben Heijnen. WIE: Haromonie en slagwerkgroep Sint Agnes
    WAT: 33e Sylvesterconcert in Spaanse sferen met  Bunde m.m.v. de Vlaamse zangeres Belle Perez.
    El Camino Real (Alfred Reed); de aria No puede  WAT: Concert in Zuid-Amerikaanse sfeer in kader
    ser uit de zarzuela La tabernera del puerto (Pablo  van 100-jarig bestaan van Sint Agnes.
    Sorozábal), La Virgen de la Macarena (Bernardo  INFORMATIE: https://www.harmoniebunde.nl.
    Bautista Monterde), Granada (Agustín Larae), El
    Arca de Noe (Oscar Navarro), Spain en La Fiesta
    (Chick Corea) en een selectie aria’s van Verdi, Lehár
    en Strauss.            ZO 06 JAN 2019 • 11:00 uur
    BIJZONDERHEDEN: Ben Heijnen is als lid van  LINNE • zalenCentrum De harmonie
    het Groot Omroepkoor vaak te zien en horen op
    radio en tv en treedt regelmatig op bij André Rieu. Lentekrans met Balkan
    Christian Martens is afstudeerde aan het Conserva- orkest
    torium in Amsterdam op de afdeling Lichte Muziek.
    INFORMATIE: https://www.dedriehorens.nl. WIE: Koninklijke Harmonie Lentekrans Linne
                     m.m.v. de Hongaarse klarinettist Gyorgy Mady en
                     Radomir Vasiljevic met zijn Balkan orkest.
                     TOELICHTING: Nieuwjaarsconcert.
    ZO 30 DEC 2018 • 14:00 uur
    WEERT • munttheater

    Sint Joseph speelt        ZO 06 JAN 2019 • 13:30 uur
    Van Horne             BAARLO • zaal unitas
    WIE: Kerkelijke Harmonie Sint Joseph 1880 Weert, Eendracht Baarlo met

    Percussion Ensemble Weert, jeugd- en opleiding- Russisch programma
    sorkest.
    WAT: Onder andere het werk Van Horne dat com- WIE: Fanfare Eendracht Baarlo m.m.v. Maasland
    ponist Rob Goorhuis in opdracht van Sint Joseph  Kozakkenkoor.
    schreef ter herdenking van Graaf van Horne. PROGRAMMA: Thema Een reis door Rusland met
    TOEGANGSKAARTEN: https://www.munttheater. merendeels werk van Russische componisten. Nieuwjaarsconcert  Welkomstconcert JA!
    nl/agenda.                             100-jarige Sint Caecilia     met première


                                      WIE: Harmonie en Tamboerkorps Sint Caecilia  WIE: JA! Jeugdfanfare Altena.
                     ZO 13 JAN 2019 • 14:30 uur    Made.              BIJZONDERHEDEN: Première van het werk Ele-
    ZA 05 JAN 2019 • 19:30 uur    MHEER • harmoniezaal       WAT: Nieuwjaarsconcert tijdens een reünie ter  menta van Leon Vliex. Deze door JA! Jeugdorkest
    BRuNSSuM • treFCentrum treebeeK  Afscheid Fried          gelegenheid van het 100-jarig bestaan. Altena verstrekte compositieopdracht  verklankt
    Nieuwjaarsconcert in       Dobbelstein in Mheer                        in de thema’s aarde, vuur, water en lucht de ken-
                                                       merken van de nieuwe gemeente Altena die op
    Brunssum             WIE: Koninklijk Harmonie Sint Cecilia Mheer  VR 04 JAN 2019 • 19:30 uur  1 januari 2019 ontstaat uit een fusie van de ge-
                                                       meenten Woudrichem, Werkendam en Aalburg.
    WIE: Jeugd Orkest Stad Brunssum en Harmonie  m.m.v. Jos Dobbelstein (saxofoon), Imke Heitzer  ZA 05 JAN 2019 • 16:00 uur  KAARTEN: www.altena2019.nl/altenabruist. 
    Okrest Concordia Treebeek m.m.v. Bart Steinmann  (zang) Fenna Ograjensek (zang) en Léon van Wijk  HANK • olv KerK
    (voormalige hoboïst van Het Balletorkest). (accordeon).
    WAT: Nieuwjaarsconcert met onder andere uitvo- WAT: 36e Nieuwjaarsconcert en tevens afscheid- Altena Brass voor Altena
    ering van Variations pour Hautbois (Rimsky-Korsa- sconcert na 30 jaar directie van Fried Dobbelstein.
    kov, arr. D. Dondeijne).     KAARTVERKOOP: www.harmoniemheer.nl.  WIE: Brassband Altena Brass m.m.v. Christelijk
    INFORMATIE: https://www.hoc-treebeek.nl               Mannenkoor Altena en kerkkoor van de Luther-
                      Provincie Noord-Brabant     kirche uit Altena (Duitsland)   Spelregels voor
                                      TOELICHTING: Muzikale start van de nieuwe
                                      gemeente Altena.          Live!-agenda
    ZA 05 JAN 2019 • 19:30 uur                     PROGRAMMA: Tijdens beide concerten passeren
    WIJNANDSRADE • gemeensChapshuis                   alle 21 kernen die Altena rijk is muzikaal de revue.
                     ZO 23 DEC 2018 • 19:00 uur    Voor elke kern wordt er een passend stuk ten  KW Nieuwskrant met de agen-
    Film- en theaterconcert      MILHEEZE • De sChans       gehore gebracht. Met Sunrise over Blue Ridge  da-rubriek Live! verschijnt op
    door Sint Caecilia        Sint Cecilia sluit        (Dan Price), Suite Gothique (Léon Boëllman, arr.  donderdag. Activiteiten kunnen
                                                        GRATIS worden aangeleverd via
                                      Eric Ball), bekende klassiekers als Pavane (Gabriel
    WIE: Fanfare Sint Caecilia Wijnandsrade m.m.v.  jubileumjaar af  Fauré), Just as I am (Wilfred Heaton), Prelude for a  https://www.klankwijzer.nl/aan-
    zangeres Dyanne Sleijpen en toetsenist Rob Men-           Hero (Joop van Dijk).       melden/activiteit.
    nen.               WIE: Fanfare Sint Cecilia Milheeze. KAARTEN: www.altena2019.nl/altenabruist.
    WAT: Film- en theaterconcert met muziek uit caba- WAT: Afsluiting 60-jarig jubileum met eindejaar-  Evenementen worden maximaal
    ret, film en musical zoals Chocola, liedjes van Toon  sconcert.                    3 achtereenvolgende weken
    Hermans, John Ewbank, Abba, Moriccone, Ramses                             vermeld. Wilt u optimaal gebruik-
    Shaffy, Björk en uit Lord of the Rings.               ZA 05 JAN 2019 • 19:00 uur     maken van deze service dient uw
                                      HANK • uivernest          aankondiging dus ten minste 3
                     DI 01 JAN 2019 • 15:00 uur                      weken van tevoren binnen te zijn.
                     MADE • hotel De Korenbeurs                      De redactie sluit telkens op zon-
   4   5   6   7   8   9   10   11   12