Themabijeenkomst “de zakelijke kant van verenigingen”

Toegevoegd op: 07 oktober 2017

De Federatie van Muziek en Zang in de gemeente Súdwest-Fryslân Femuza organiseert op zaterdag 14 oktober een themabijeenkomst die gaat over zakelijke vragen voor verenigingen. Deze bijeenkomst is toegankelijk voor muziekverenigingen en koren uit de gemeente Súdwest-Fryslân. Spreker tijdens deze bijeenkomst is Marijke Djurrema.

Bestuurders van amateurkunstverenigingen maken voortdurend keuzes. De tijd is immers beperkt en het werk op vrijwillige basis. En sommige dingen gaan je beter af dan andere. Besturen van een vereniging vereist steeds meer specifieke kennis op het gebied van vergoedingen, overheidsregels en personeelszaken. Er komt veel op bestuurders af.
De volgende vragen komen onder meer aan de orde:
• Hoeveel mag de vereniging vergoeden aan vrijwilligers, wat is een vrijwilliger?
• Wat mag de vereniging vergoeden aan een dirigent en wanneer is hij in loondienst?
• Wanneer is de dirigent een ZZP’er?
• Kan onze vereniging zo een bedrag overmaken aan de dirigent/docent, of moet deze zelf een factuur sturen? Aan welke regels moet deze factuur voldoen?
• Heeft onze muziekvereniging ook te maken met BTW?
Marijke Djurrema helpt u graag op weg. Opgave via femuzaswf@gmail.com of via de website www.femuza.nl.
Deze themabijeenkomst wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Súdwest-Fryslân.

INFORMATIE
Zaterdag 14 oktober| 10.00 – 12.00 | Himsterhûs, Oosthem

Bron: persbericht Femuza