Clarinets Unlimited speelt in de Magnuskerk in Anloo

Toegevoegd op: 02 januari 2018
Clarinets Unlimited speelt in de Magnuskerk in Anloo

Op zondagmiddag 14 januari staat het eerstvolgende concert van Clarinets Unlimited gepland. Als locatie is de oudste kerk van Drenthe gekozen: de Magnuskerk in Anloo. Clarinets Unlimited geeft dan op geheel eigen wijze een nieuwjaarsconcert. Het thema is Oud en Nieuw, met werken uit een ver verleden èn met muziek van deze tijd. Dichteres Ria Westerhuis zal daarbij voordragen uit eigen werk.

Muziek van vroeger

Zoals altijd wil Klarinetorkest Clarinets Unlimited weer verrassen met een origineel programma. De jaarwisseling is een tijd om terug te blikken en om vooruit te zien. Het verleden komt tot uitdrukking in de Passacaglia van Bach waarbij we kunnen horen dat muziek van weleer ook nu nog veel voor ons betekent. En ook bij de Toccata & Fuga van Buxtehude kunnen we ervaren hoe goed dit werk past in de oudste en volgens velen mooiste kerk van Drenthe. Dat een eigentijds componist ook nu nog het verleden kan laten klinken bewijst Respighi met Antiche Dansen.

Poëzie over vroeger en nu
In het programma is tijd ingeruimd voor dichteres Ria Westerhuis, bekend van gedichten in de Drentse streektaal en in het Nederlands. Zij zal enkele gedichten voordragen die betrekking hebben op het thema Oud en Nieuw.

Muziek van nu
Bij de overgang van oud naar nieuw kijken we terug. Cristian-Adolphe Wauters en Bart Van Kerchove, beiden uit Vlaanderen, schreven werk dat is opgedragen resp. ter nagedachtenis is aan iemand die niet meer in ons midden is. Onze eigen tijd is er een waarin alles snel verandert en daarmee ontstaat ook behoefte aan bezinning en onthaasting. Dat komt tot uitdrukking in een aantal werken van eigentijdse Nederlandse componisten zoals Bert Heikema, Martin Cornelissen en Ronald Dorenbos, met composities die alle een beweging uitdrukken: Movement, Flux, Camels in the Desert. Deze werken zijn heel gevarieerd van karakter, soms meditatief en later weer met verrassende wendingen. Uiteraard klinkt ook de bekende Radetzkymars van Strauss op dit nieuwjaarsconcert.

Bron: persbericht Clarinets Unlimited