Hidde van der Hoek winnaar 44e FMDT Solistenconcours

Toegevoegd op: 04 februari 2018
Hidde van der Hoek winnaar 44e FMDT Solistenconcours

Zaterdag werd in dorpshuis “It Geahûs” in Garyp voor de 44e keer het solistenconcours georganiseerd door de Federatie van Muziekverenigingen en Drumbands in Tytsjerksteradiel. Acht verenigingen van de elf bij de federatie aangesloten verenigingen waren ditmaal vertegenwoordigd. Het betreft Apollo Burgum, De Bazuin Oentsjerk, Bernlef Noardburgum, Hallelujah Burgum, Joost Wiersma Jistrum, De Lofstem Sumar, Looft den Heer Garyp en Speelt Wel Suwâld.

De 35 deelnemende solisten en kwartetten werden door de heer Sijtze van der Hoek gejureerd.
Bert Liefers begeleidde nagenoeg alle deelnemers op de piano.
Het solistenconcours verliep in goede, gezellige en ontspannen sfeer, alhoewel het voor de deelnemers wel de nodige spanningen oplevert. Gelukkig is de jury altijd zo ervaren om goed door heen te kijken. De geleverde prestaties waren weer van een goed niveau. Wat ook wel blijkt uit de uitslagen.
Winnaar in de jeugddivisie werd Hidde van der Hoek met 88 punten.
Winnaar in de 5e divisie werd Marije Zwart met 87 punten.
Winnaar in de 4e divisie werd Familie Zwart 86 punten.
Winnaar in de 3e divisie werd Andrea Elzinga met 86 punten.
Winnaar in de 1e divisie werd Brigitte Tabak met 87 punten.
Daar Hidde van der Hoek de meeste punten over het gehele solistenconcours kreeg, is hij de dagwinnaar. De Bureua Benedictus wisselbokaal werd uit handen federatiebestuurslid Paulus Koops uitgereikt aan Hidde.
Alle vijf divisie winnaars mogen op 26 mei 2018 de Federatie van Muziekverenigingen en Drumbands in Tytsjerksteradiel vertegenwoordigen bij De Klank & Slach fan Fryslân, het provinciale solistenconcours van de OMF in De Lawei te Drachten. Alle andere solisten, duetten, trio’s, kwartetten kunnen zich aanmelden voor deelname aan De Klank & Slach fan Fryslân.

Bron: Persbericht FMDT.

 

Uitslag solistenconcours FMDT 3 februari 2018

Nr. Naam Instrument Vereniging Divisie Punten Prijs
1 Lieuwkje van der Veen bugel Hallelujah Jeugd ziek -
2 Ale Veltman cornet De Lofstem Jeugd - -
3 Ciska van der Zwaag cornet De Bazuin Jeugd 84 1e
4 Martin Brouwer trompet Hallelujah Jeugd 80 1e
5 Marije, Femke, Anneke en Edwin Zwart cornet De Bazuin 4 86 1e
6 Hieke de Vries cornet De Bazuin Jeugd 78 2e
7 Hessel Hempenius bugel De Lofstem Jeugd 77 2e
8 Hidde Sijtze van der Hoek bugel Hallelujah Jeugd 88 1e
9 Jisse Kuipers trombone De Bazuin Jeugd - -
10 Femke Zwart cornet De Bazuin 5 83 1e
11 Sjoukje Zijlstra cornet Bernlef 5 80 1e
12 - - - - - -
13 Moniek ten Kate cornet Bernlef 5 86 1e
14 Jeltje van der Weg bugel Apollo 5 81 1e
15 Marije Zwart cornet De Bazuin 5 87 1e
16 Hedda van Belle altsaxofoon De Bazuin 5 83 1e
17 Gerlof Pyter Prins cornet Speelt Wel 5 80 1e
18 Jantine de Vries, Maaike Bosma, Moniek ten Kate en Sjoukje Zijlstra cornet Bernlef 5 83 1e
19 Nienke Postma cornet De Bazuin 4 82 1e
20 Nican van Beem trompet Joost Wiersma 4 78 2e
21 Rosalie Molenaar althoorn De Bazuin 4 83 1e
22 Antje Smedes cornet Looft den Heer 4 81 1e
23 Jelte de Haan bariton De Bazuin 4 80 1e
24 Laura Albada althoorn Looft den Heer 4 78 2e
25 Durkje van der Heide bugel Joost Wiersma 4 80 1e
26 Djoeke van Belle cornet De Bazuin 4 84 1e
27 Jantine de Vries cornet Bernlef 4 81 1e
28 Niek de Jong bugel Hallelujah 4 83 1e
29 Maaike Bosma cornet Bernlef 4 85 1e
30 Teatske Prins cornet De Bazuin 4 84 1e
31 Andrea Elzinga cornet Looft den Heer 3 86 1e
32 Froukje van der Woude althoorn De Bazuin 3 84 1e
33 Meike de Witte drumstel Bernlef 3 78 2e
34 Roas Kuipers escornet De Bazuin 2 - -
35 Brigitte Tabak marimba Joost Wiersma 1 87 1eWinnaar Slagwerkersprijs Brigitte Tabak
Bureau Benedictus Wisselbokaal: Hidde Sijtze van der Hoek

Deelnemers De Klank & Hidde Sijtze van der Hoek
Slach fan Fryslân: Marije Zwart
Marije, Femke, Anneke en Edwin Zwart
Andrea Elzinga
-
Brigitte Tabak