Sky High in Harmony: spelen met Luchtmachtkapel

Toegevoegd op: 20 maart 2018

Stichting TooN! en vijf muziekverenigingen uit Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen hebben het Orkest van de Koninklijke Luchtmacht (Orkest KLu) bereid gevonden om mee te werken aan een bijzonder project: Sky High in Harmony. Hierbij krijgen 80 tot 100 jeugdmuzikanten, tot 25 jaar, de kans om op zaterdag 24 november 2018 op te treden met het Orkest van de Koninklijke Luchtmacht. En om het extra bijzonder te maken, vindt het concert plaats op vliegbasis Gilze en Rijen [onder voorbehoud]. Geïnteresseerden kunnen zich vanaf nu aanmelden!

Met dit project willen de betrokken partijen ervoor zorgen dat jeugdmuzikanten hun talent kunnen ontwikkelen en hen een professioneel podium bieden. En met een beroepsorkest als dat van de luchtmacht moet dat zeker lukken. Daarnaast willen de betrokken harmonieën de jeugdmuzikanten die (nog) niet bij een orkest spelen, laten ervaren hoe leuk dit is. Wellicht dat ze zich, aan het einde van dit project, willen aansluiten bij een van de verenigingen.

Jonge muzikanten

Naast de jeugdleden van de vijf betrokken verenigingen, mogen ook jonge muzikanten meedoen die niet bij een orkest zijn aangesloten. Je mag maximaal 25 jaar zijn en dient een muziekinstrument op B-niveau te kunnen bespelen. De voorkeur gaat hierbij uit naar koperen en houten blaasinstrumenten en percussie, maar er zijn ook enkele plaatsen voor bijvoorbeeld (bas)gitaar. Deelname is gratis, maar niet vrijblijvend. De deelnemers dienen tot aan de uitvoering in november, regelmatig te repeteren bij de dichtstbijzijnde harmonie en beschikbaar te zijn voor drie gezamenlijke repetities. Deze staan gepland op za.30 juni in Rijen, zo.30 september in Chaam en zo.4 november in Alphen. Deze repetities duren ± 2 uur!

Aanmelden

Inschrijven kan vanaf nu tot en met 15 april 2018door het online formulier in te vullen op de website www.toonjetalent.nl. Na de sluitingsdatum worden de aanmeldingen geïnventariseerd en gekeken of er niet te veel van dezelfde instrumenten meedoen. Is dat het geval, dan zal er geloot worden. Voor vragen en meer informatie (niet aanmelden) kun je terecht bij Stichting TooN! via info@toonjetalent.nl.

Sideproject voor basisscholen

Parallel aan ‘Sky High in Harmony’, zal Het KunstPodium – aanbieder van kunst- en cultuureducatie uit Dongen – een muziekproject aanbieden voor basisschoolkinderen uit de ABG-gemeenten. Ook deze zij krijgen de kans om op 24 november met het Orkest KLu op te treden. Zo maken ook de allerjongste kennis met het gezamenlijk musiceren, wat op langere termijn hopelijk leidt tot nieuwe jeugdmuzikanten en leden voor de muziekverenigingen.

ABG-gemeenten

De vijf betrokken muziekverenigingen komen allemaal uit de ABG-gemeenten: Vlijt & Volharding uit Alphen, St. Cecilia uit Chaam, Sint Remi uit Baarle-Nassau, Kon. St. Cecilia uit Gilze en Vlijt & Eendracht uit Rijen. Na de ambtelijke fusie tussen deze gemeenten, werken door dit project nu ook lokale muziekverenigingen samen. De ABG-gemeenten staan zeer positief tegenover dit initiatief en steunen dit project met een financiële bijdrage.

Steun van VSBfonds

Ook het VSBfonds heeft ‘Sky High in Harmony’ gehonoreerd met een substantiële bijdrage. VSBfonds ondersteunt initiatieven van en voor iedereen die actief wil meedoen aan de samenleving. In de vorm van donaties, praktische kennis en netwerken. Het fonds wil bijdragen aan de zelfredzaamheid en samenredzaamheid in ons land. Door sociale en culturele projecten te steunen en door studiebeurzen te verstrekken. Zodat iedereen zijn of haar plek krijgt in onze diverse samenleving en kan groeien, leren en leven met én dankzij elkaar. Vandaar het motto van het fonds: ‘Iedereen doet mee’.

Orkest van de Koninklijke Luchtmacht

Het Orkest van de Koninklijke Luchtmacht is een van de 3 militaire harmonieorkesten van de Nederlandse krijgsmacht en heeft haar standplaats op Vliegbasis Gilze en Rijen. De musici verzorgen de muziek bij militaire ceremonies en staatsaangelegenheden. Het orkest, onder leiding van chef-dirigent Jasper Staps, geeft jaarlijks vele relatieconcerten. Dit zijn concerten die de Koninklijke Luchtmacht in regio's rondom vliegbases aanbiedt. De leiding van de vliegbases willen daarmee voor een goede band zorgen met omwonenden. Het muziekproject Sky High in Harmony is een extra bijdrage van de vliegbasis in Gilze en Rijen aan de relatie en maatschappelijke betrokkenheid met de regio.

Stichting TooN!

TooN! is sinds 2016 een basisvoorziening binnen Gilze en Rijen op het gebied van kunsteducatie en cultuurparticipatie. TooN! biedt inwoners van de gemeente de kans om hun creatieve talent te ontdekken, te ontwikkelen en te tonen. TooN! zorgt ook voor verbinding en versterking van netwerken en biedt een podium ter bevordering van de amateurkunsten.

Meld je aan via het online formulier op de website www.toonjetalent.nl.

Belangrijke data: Repetities za.30 juni in Rijen, zo.30 september in Chaam en zo.4 november in Alphen.  Workshops en uitvoering Sky High in Harmony: zaterdag 24 november 2018!

Opleidingsorkesten, probeer als groep mee te doen!