NBK reageert op tumult rond verplicht werk

Toegevoegd op: 29 juni 2018
NBK reageert op tumult rond verplicht werk

Het bestuur van de Nederlandse Brassband Kampioenschappen heeft gereageerd op de opschudding die is ontstaan na het intrekken van het werk Trajectum van Rob Goorhuis als verplicht werk.

VERPLICHT WERK KAMPIOENSDIVISIE NBK 2018
Het bestuur van de stichting NBK heeft na zorgvuldige afweging van alle aspecten rondom de inhoud
en totstandkoming van het verplichte werk Trajectum van Rob Goorhuis het besluit genomen om de
compositie per direct terug te trekken voor de NBK 2018. Voor alle duidelijkheid hieronder een
beknopt resumé van de gevolgde stappen in de weken voorafgaande aan het bovengenoemde
besluit:

- Op 31 mei 2018 heeft het bestuur van de NBK een mail gekregen van vier bands uit de
kampioensdivisie. Zij spraken hun ongenoegen uit over het verplicht gestelde Trajectum voor
de NBK van oktober 2018. Alle tien recentelijk deelnemende bands in de kampioensdivisie
hebben deze mail ook via CC ontvangen en waren dus gelijktijdig op de hoogte van deze
stellingname.

- Het bestuur van de NBK heeft in zijn laatste bestuursvergadering besloten het verzoek tot
overleg te honoreren en hierover met de vier bands in gesprek te gaan. Dit gesprek heeft
zaterdag 9 juni voorafgaand aan de DOBC in Drachten plaatsgevonden. Aanwezig:
vertegenwoordigers van de vier bands, een vertegenwoordiger van het RIC en een
afvaardiging van het bestuur NBK.

- In onze brief van 12 juni hebben wij alle bands in de kampioensdivisie geïnformeerd over dit
gesprek en gevraagd om jullie inzichten uiterlijk 19 juni aan ons kenbaar te maken. Een
aantal bands heeft hier gehoor aan gegeven en een aantal niet.

- In de tussenliggende periode is op initiatief van het bestuur van de NBK een second opinion
uitgezet met betrekking tot Trajectum. De inzichten van vijf niet betrokken experts uit het
buitenland zijn geïnventariseerd. Deze inventarisatie van inzichten over Trajectum zijn
uiteindelijk, gegeven de maatstaven van de huidige tijdgeest, bepaald niet positief!

- Met alle informatie die ons op dat moment ter beschikbaar stond en alle belangen
afwegende hebben wij als bestuur op vrijdag 22 juni unaniem besloten de compositie terug
te trekken.

- Op maandagochtend 25 juni is componist Rob Goorhuis als eerste op de hoogte gesteld van
dit besluit. Vervolgens is een mail met dit besluit diezelfde dag verstuurd naar de besturen
van alle bands in de kampioensdivisie.

Het is spijtig om te constateren dat pas na deze berichtgeving een aantal bands de moeite heeft
genomen om ons alsnog van hun inzichten met betrekking tot Trajectum te voorzien.

Gezien de genoemde overwegingen op inhoud en de gevolgde procedure is besloten onze beslissing
te handhaven om Trajectum terug te trekken als verplicht werk voor de NBK 2018.

Componist Rob Goorhuis heeft de keuze gemaakt om zich via de pers en social media in niet mis te
verstane woorden uit te laten over het besluit van het bestuur van de NBK. Wij herkennen ons
absoluut niet in deze termen en distantiëren ons dan ook nadrukkelijk en volledig van de inhoud.

Inmiddels heeft de muziekcommissie onder regie van de stichting NBK een nieuw verplicht werk voor
de kampioensdivisie NBK 2018 vastgesteld.

Old Licks Bluesed Up van de Noorse componist Torstein Aagaard-Nilsen is aangewezen als de testpiece voor de kampioensdivisiebands op zaterdag 27 oktober in TivoliVredenburg Utrecht.

Voor de volledigheid melden wij nogmaals dat de uiterste inschrijfdatum voor de komende editie is
bepaald op 15 juli a.s.

Wij betreuren de gang van zaken ten zeerste en zullen er van onze kant alles aan doen om dit soort
situaties in de toekomst te voorkomen. Dit is volstrekt onmogelijk zonder een goede dialoog tussen
bands, dirigenten en organisatie. Wij hebben inmiddels dan ook besloten om na de NBK in de maand
november een enquête uit te laten gaan naar alle Nederlandse brassbands en in het voorjaar van
2019 een plenaire landelijke bijeenkomst te organiseren met als thema ‘de toekomst van de NBK’.

Het NBK wordt in oktober van dit jaar voor de 38ste keer georganiseerd. Een wedstrijd om trots op te
zijn. Wij organiseren het evenement elk jaar met liefde voor de bands en de vele brassfans in
Nederland. Wij zien dan ook uit naar een geweldig weekend in oktober!

!