Eerste optreden van het Veers leerlingenorkest

Toegevoegd op: 29 juni 2018
Eerste optreden van het Veers leerlingenorkest

De zeven Veerse muziekverenigingen werken al vele jaren nauw met elkaar samen. Dit heeft o.a. geresulteerd in het oprichten van een Veers Leerlingen Orkest. Het wordt voor de muziekverenigingen namelijk steeds moeilijker om leerling-muzikanten en jeugdleden te werven. Door de krachten te bundelen is de mogelijkheid ontstaan om een gezamenlijk leerlingenorkest te vormen en de leerlingen de kans te bieden om in orkestverband samen met muzikanten van andere verenigingen te musiceren.

De eerste repetitie vond plaats op 12 januari jl. en op zaterdag 7 juli a.s. staat het eerste optreden gepland. Dirigente van het Veers Leerlingen Orkest is Petra van Antwerpen. Het Veers Leerlingen Orkest repeteert om de twee weken op vrijdagavond van 18.30 uur tot 19.15 uur. De locatie wisselt om de 2 repetities en is altijd de vaste repetitieruimte van één van de deelnemende muziekverenigingen in de gemeente Veere. De gemeente Veere subsidieert dit initiatief en is ook nauw betrokken bij de muziekprojecten die op de Veerse basisscholen worden verzorgd in samenwerking met de Zeeuwse Muziekschool, de Veerse basisscholen en de zeven Veerse Muziekverenigingen. Het Veers Leerlingenorkest is o.a. bedoeld voor leerling-muzikanten die zich n.a.v. een schoolproject aanmelden als lid bij een Veerse muziekvereniging, vaak in combinatie met individuele muzieklessen. Het optreden van het Veers Leerlingen Orkest op zaterdag 7 juli vindt plaats tijdens de Stroskerksedag in Serooskerke (W) en begint om 10.30 uur en aansluitend zal het leerlingenorkest van muziekvereniging Voorwaarts ook een optreden verzorgen.

Bron: persbericht Veers Leerlingen Orkest