Eerste Lustrum Koninklijk Harmonieorkest Kerkrade

Toegevoegd op: 26 september 2018
Eerste Lustrum Koninklijk Harmonieorkest Kerkrade

Op zondag 7 oktober 2018 viert het Koninklijk Harmonieorkest Kerkrade haar jaarlijkse Verenigingsfeest.
Dit jaar een bijzonder feest vanwege het eerste lustrum van de vereniging en tevens vanwege de oorsprong van haar bestaan, met 175 jaar Harmonie St. Caecilia (Auw Harmonie) en 100 jaar Harmonie St. Pancratius Nulland. Daarmee is ‘175 joar Bloasmoeziek i Kirchroa’ een feit. Deze mijlpaal heeft de vereniging mede gehaald door de brede schare aan trouwe leden waarvan er dit jaar een achttal een bijzonder jubileum vieren.

Dit zijn de volgende leden:

Jac Doveren (70 jaar lid)
Jo Paulissen (50 jaar lid)
Luuk Pauli (40 jaar lid)
Jo op den Kamp (25 jaar lid)
Oliver Paulzen (25 jaar lid)
Melissa Paulzen (25 jaar lid)
Margret Brosius (12,5 jaar lid)
Serena Baumans (12,5 jaar lid)

De jubilarissen worden tijdens de interne huldiging op zondag 7 oktober 2018 in het zonnetje gezet. Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd de jubilarissen tijdens de receptie te feliciteren. De receptie vindt plaats op 7 oktober 2018 van 15:00 tot 16:00 uur in het Catharina Hoes (Lambertistraat 12 te Kerkrade).

Bron: persbericht Koninklijk Harmonieorkest Kerkrade