ZO 23 JUN 2019 • 12:00 uur
Bergen op Zoom • Waterschans

Concert aan de Waterschans door Concordia  

WIE: Concordia Bergen op Zoom m.m.v. cultuurhistorische vereniging Merck Toch Hoe Sterck, beiaardiers Meike Warmoeskerken & Janno den Engelsman en presentator Wally Sep.

WAT: Jaarconcert bij De Waterschans aan de Kop van ’t Hoofd, het oudste vestingwerk uit Bergen op Zoom. met muziek waarin centraal staat zoals Dancing on the Seashore, Seagate Ouverture en the Seven Seas. 

INFORMATIE: https://www.harmonieconcordia.nl

Gepubliceerd op: 27 MEI 2019