ZA 16 OKT 2021 • 09:30 uur
Tilburg • Fontys Academy of Music and Performing Arts

Congres: Futureproof - samen met de jeugd

WAT: Futureproof - samen met de jeugd. Congresdag voor bestuurs- en commissieleden, dirigenten van jeugdorkesten en jeugdleden van verenigingen.

TOELICHTING: Samenwerking met de jeugd maakt dat je vereniging groeit tot een levendige en toekomstbestendige organisatie. In de jeugdorkesten, opleiding en de betreffende commissies is het vanzelfsprekend om aandacht te hebben voor de jeugd. Maar wist je ook dat het betrekken van de jeugd bij het bestuur, de commissies en het reilen en zeilen van de jeugdorkesten ontzettend veel oplevert voor je vereniging? Geef de jeugd de ruimte en ze krijgen vleugels. Kom naar deze dag voor, door en over jeugd en ontdek wat er allemaal mogelijk is!

SPREKERS: Ivo Kouwenhoven (keynotespreker & workshops voor bestuurders en commissieleden); Johan Smeulders (praktijkworkshops voor dirigenten, workshop programmeren in samenwerking met Musidesk); LKCA (workshop voor bestuurders en commissieleden); Sanne Oreel (plan je project, workshop voor jeugdleden); Teun Peters (vloggen voor je vereniging, workshop voor jeugdleden).

LUNCHCONCERT: Studenten van Fontys Academy of Music and Performing Arts.

ORGANISATIE: Brabantse Bond van Muziekverenigingen in samenwerking met LKCA, Musidesk en Fontys AMPA.

OPGAVE: https://www.brabantse-muziekbond.nl/nieuws/futureproof-samen-met-de-jeugd 

Gepubliceerd op: 25 AUG 2021