ZO 11 OKT 2020 • 09:15 uur
Oisterwijk • Tiliander - Cultuurcentrum Oisterwijk

Congres voor bestuurders en dirigenten

WAT: Congresdag Complementary Colours in het teken staan van deskundigheidsbevordering van dirigenten en bestuurders van (amateur)muziekverenigingen met als spreker onder meer Steven Pont (foto).

ORGANISATIE: Brabantse Bond van Muziekverenigingen, Orkest Zuid en Orkest Orventus.

INFORMATIE EN AANMELDEN: https://www.brabantse-muziekbond.nl

Gepubliceerd op: 21 JUL 2020