ZO 21 APR 2024 • 15:00 uur
Almere • Het Klankbord

Jubileumconcert door de Nostalgie Band Amsterdam

WIE: Nostalgie Band Amsterdam o.l.v. Jeroen Wentel m.m.v. projectkoor 

WAT: Concert haar 25-jarig bestaan. Om de oude Leger des Heils-brassmuziek in stand te houden bestaat het merendeel van het  repertoire uit brassbandcomposities uit de jaren 1910 tot 1985.

KAARTEN: Reserveren door 7,50 euuro over te maken op NL59 ABNA 0441843131 t.n.v. Nostalgie Band Amsterdam onder vermelding van Jubileumconcert. Kaarten zijn ook ter plekke verkrijgbaar. 

Gepubliceerd op: 05 MAA 2024