Page 1 - Krant week 2019-05
P. 1

NK Majorette-                           Marskorpsen

                      Twirl: 2 dagen                          vergeten zichzelf
                      feest in Almere                          te belonen


                             2                                 5     Jaar 2019, week 5
     Slagwerk voor fijnproevers     Tip voor muziekliefhebbers die zaterdag 2 februari een paar uurtjes vrij hebben in hun agenda: bezoek het NK

     Concertwedstrijden voor slagwerkensembles in Oosterhout. Ontdek de concerterende slagwerksector als de meest
     innovatieve discipline van de amateurmuziek.

     Tekst en foto: Frank Vergoossen


        e titelstrijd krijgt een finale
        om van te watertanden. Met
     DWMC-titelhouder Cadenza
     Twello, Concordia Obbicht en het
     slagwerkensemble van de Vriezen-
     veense Harmonie strijden drie toppers
     om het kampioenschap in de hoogste
     divisie. Wat deze ontmoeting vooral
     zo interessant maakt is dat de drie
     finalisten op totaal verschillende
     manieren uitvoering geven aan het
     begrip slagwerkensemble. Zeker wat
     repertoirekeuze en programmaop-
     bouw betreft kunnen andere sectoren
     in de amateurmuziek een puntje zui-
     gen aan de artistieke creativiteit van
     de slagwerkers.
     Veelzijdigheid           Cadenza haalde in 2015 voor de laatste keer de landstitel.
     Cadenza Twello scoorde op de bonds-
     wedstrijd in Etten-Leur 96,67 punten.
     De jury was flabbergasted over de  Etten-Leur. Of dat een garantie voor  en zijn muzikanten. We hebben bei- Kleinjan: “We hebben erg veel zin in
     veelzijdigheid van de groep. Dirigent  de beker en de wimpel is? Nee, maar  den een andersoortig programma en  ons optreden en kijken ook uit naar
     Robbert Houtkamp heeft aan het pro- dan kan ik ermee leven.”   speelmanier. Ieder zal zijn specifieke  de andere optredens.”
     gramma van Etten-Leur nog de koraal                kwaliteiten in volle glorie etaleren.
     Sleep (Eric Whitacre) toegevoegd.  Themaprogramma        Liefhebbers en publiek zullen bij
     Het origineel voor een koorbezet- Concordia Obbicht behaalde met  voorbaat de winnaars zijn.”   Programma NK Slagwerk
     ting van sopraan, alt, tenor en bas is  het themaprogramma Soundtrack of              DATUM: Zaterdag 2 februari , 10.15 uur.
     bewerkt voor acht marimbaspelers.  Destiny op het concours van de Lim- Underdog          LOCATIE: Oosterhout, De Bussel.
     “Kippenvel”, voorspelt Houtkamp. Het  burgse tamboerbond 95 punten. Het  De slagwerkers van de Vriezenveense  DEELNEMERS: JEUGDDIVISIE: DCAP
     ensemble speelt verder het eerste deel  totaalconcept omvat de werken Dream Harmonie scoorden in Etten-Leur  Puiflijk-Afferden.
     van Altitude Wellness (Erik Peel, arr.  Theater’s Metropolis Overture en Fata  85,67 punten. “Vriezenveen is de  VIERDE DIVISIE: Oranje Bolsward; Excelsior
     Tim van Klompenburg), een mix van  Viam Invenient (Vincent Cox), A Sil- underdog, maar ik denk dat we met  B Oostendorp.
     percussieorkest met marching bezet- ver Lining (Etienne Houben) met eu- ons programma iets speciaals toevoe- DERDE DIVISIE: Slagwerkgroep Neer-
     ting, Citadel of The Stars (Francesco  phoniumsolo en Songs for an Ancient  gen”, zegt dirigent Niek Kleinjan. Met  bosch-Oost Nijmegen.
     Perez), met invloeden uit de heden- Soul (Mike Nevin). Alle vier werken  Journey into the Unknown (Martijn  TWEEDE DIVISIE: Sint Caecilia Lieshout;
     daagse elektronische muziek, en het  beelden de lotsbestemming van de  Oostra), Firedance (Bill Whelan, arr.  Sint Caecilia Gendt; Oranje Bolsward.
     gewelddadige en chaotische Prelude  mens uit. “We zijn trots dat we op dit  Menno Bosgra), Windows of the Malo- EERSTE DIVISIE: Vriezenveense harmonie
     to Paradise (Jacob Remmington).  podium staan samen met Vriezen- ca (Jim Casella) en Dreamscapes (Mat- Vriezenveen; Concordia Obbicht; Cadenza
     Houtkamp: “Ik verwacht dat wij een  veen en drievoudig WMC-kampioen  thijs van Driel) speelt het ensemble  Twello.
     super performance gaan neerzetten.  Twello”, blikt dirigent Etienne Houben  een non-stopprogramma omlijst met  JURY: Jos Schroevers, Jan Geert Nagel en
     We hebben gewonnen als ik na het  vooruit. “Ik heb veel respect voor de  videovideobeelden en audiofragmen- Frank de Jong.
     concert hetzelfde gevoel heb als in  kwaliteiten van Robbert Houtkamp  ten en allerlei exotische instrumenten.
   1   2   3   4   5   6