Page 1 - krant week 05
P. 1

Jaar 2021, week 5


                      Mega online-                           Atelier Pfeiffer:

                      orkest brengt                           een begrip bij
                      jeugd samen                            koperblazers


                             7                                 15


     Componisten zorgen     voor klein lichtpuntje

     Van enig perspectief voor het opstarten van het verenigingsleven is voorlopig nog geen sprake. Toch gloort er voor de

     muzieksector een lichtpuntje aan de horizon. Door de coronacrisis zitten ook componisten al bijna een jaar aan huis
     gekluisterd. Het verplichte huisarrest heeft een gunstig effect gehad op hun productiviteit. Als de harmonieën, fanfares
     en brassbands straks weer uit de startblokken schieten, ligt er een hoop nieuw repertoire op de plank. Een rondje langs

     de werk- en studeerkamers van de toonzetters in de blaasmuziek.


                                      inmiddels ook
                                      al een aantal
     Tekst: Frank Vergoossen                      opdrachten in         Christiaan Janssen
     Foto’s: Aanlevering                        portefeuille.
                                      Voorlopig kan     Night Watch Rhapsody
        et als velen kon ook Jan de                 ik nog wel
        Haan een jaar geleden zijn                 vooruit.” Daar-        for Eb-Clarinet & Wind Orchestra
     Nagenda helemaal schoonpo-                     naast liggen
     etsen. “Ik had afgelopen jaar uit-                nog vier werken
     nodigingen uit vijf verschillende                 op de plank die
     landen. Die zijn allemaal doorges-                in 2018 en 2019
     choven naar ’21 en ’22 of nog later.”               gereed kwamen
     Dat gaf hem dus alle tijd om te  Jan de Haan           maar door de
     componeren. Die ruimte heeft hij                 coronacrisis
     goed benut. Ondanks de pandemie  Onder de titel Dialoque verscheen  nog niet ge-
     ontving hij veel opdrachten. Voor  een parafrase voor fanfareorkesten  speeld zijn.
     Jan de Haan was coronajaar 2020  uit de tweede divisie. Voor harmo- Dat zijn Para-
     compositorisch gezien een vrucht- nieën in deze afdeling is The Secret  dise Cave voor
     baar jaar.            Of Mercury een nieuw concertwerk.  fanfare eerste
                      In Loving Memory is een langzaam  divisie, Baltic
     Voor de derde divisie schreef hij het  werk voor brassbands. Van zijn  Way voor fan-
     concertwerk Hermitage voor har- compositie Klezmeriana maakte  fare of brass-
     monie, fanfare en brassband. Sint  hij transcripties voor houtblazers  band tweede
     Pietersdei is een nieuwe mars voor  en koperblazers van het harmo- divisie,              © 2020 Janssen Music - All Rights Reserved
                                                            www.janssenmusic.nl
     brassband. Voor de eerste divisie  nieorkest.          Overture For                info@janssenmusic.nl
     sectie brassband ligt het concert-                Zinn voor
     werk Pale Blue Dot klaar. Ook vloe- Voor houtblazers ligt verder een  fanfare eerste  Christiaan Janssen schreef het esklarinetconcert The Night Watch
     iden enkele solowerken uit zijn pen.  transcriptie van het werk Cartoon  divisie en een  Rhapsody voor klarinettist David van Mael van de Belgische Gidsen.
     Voor de vierde divisie schreef hij  Music klaar. Geen van deze werken  concertwerk
     A Touch Of Clash voor altsaxofoon  is in première gegaan. De Haan:  waarvan de titel nog niet bekend is,  op de plank liggen die nog een
     (fluit ad libitum) met begeleiding  “Heel bijzonder is een opdracht tot  bestemd voor brassband concert- première moeten krijgen. Dat is
     van harmonie of fanfare. Harmo- het schrijven van een theatraal con- divisie. “Al met al kun je dus stellen  dan wel weer een mooi vooruitzicht
     nieorkesten en brassbands uit de  certwerk van 75 minuten voor drie  dat de hafabraorkesten de komende  voor na deze ellendige periode.”
     derde divisie kunnen straks het  zangsolisten en harmonieorkest,  jaren wel het een en ander van mij
     werk Duoloque met bugel- en hoo- waarover te zijner tijd meer infor- kunnen verwachten.
     rnsolist op hun programma zetten.  matie volgt. Voor ‘22 en ‘23 heb ik  In totaal heb ik nu dertien werken  Vervolg op pagina 2
   1   2   3   4   5   6