Page 1 - krant week 6 3
P. 1

Jaar 2021, week 6


                      ”Jonge generatie                         Alles voor een

                      heeft sleutels in                         onvergetelijk
                      handen”                              muziekkamp


                             7                                 15     “Speel een duet met jezelf”     Verleg je horizon door een uitstapje naar een andere muziekstijl te maken. Benader je voorbeelden of je een onlinel es
     van hen kunt krijgen. Geef aandacht aan technische zaken waar je normaal gesproken niet aan toe komt. Zoek op YouTube
     naar karaokebegeleidingen met een link naar gratis bladmuziek. Neem eens een filmpje op van een duo met jezelf. Pak

     eens een stuk van vroeger terug en ontdek of je het met je muzikale bagage van nu anders speelt… Op verzoek van KNMO
     Klankwijzer delen professionele musici tips en tricks hoe je in deze periode van muzikale inactiviteit in vorm kunt blijven.                                                       eens een stuk te spelen in een ande-
                                                       re stijl, pop, jazz, modern, etc.”
     Samenstelling: Frank Vergoossen
     Foto’s: Aanlevering uit privéarchief/                               Menno Bosgra (slagwerk)
     Facebook                                              Noord Nederlands Orkest
                                                       “Met soms een paar dagen
                                                       spelen en dan weer weken tot
                                                       maanden wachten, valt het niet
                                                       mee om gemotiveerd te blijven
                                                       thuis te studeren. Je moet het wel
                                                       bijhouden omdat er ook altijd
                                                       een erg lastige partij langs kan
                                                       komen, waarbij de componist het
                                                       slagwerk een zeer uitdagende rol
                                                       heeft gegeven. Vaak is de muziek
                      Net als de meeste professionele orkesten probeert ook het Concertgebouworkest met  hiervoor pas enkele weken voor het
                      concertstreams contact te houden met het publiek.
                                                       project beschikbaar en moet je dus
                                                       wel op niveau zijn om dit in vier
                      er dan iets moeilijks of zwaars op  trioconcertjes gaan organiseren op  of vijf repetities klaar te boksen.
     Cleo Simons           de lessenaar komt, kan ik dat met  locatie voor 30 personen. Dat heeft  Met dat in het achterhoofd moet
                      enkele dagen hard studeren goed  tot veel leuke optredens geleid.  je dus wel bezig blijven, hoewel ik
     Cleo Simons (hoorn)       voor elkaar krijgen. Ik merk dat  Helaas is dit sinds december niet
     philharmonie zuidnederland    ik die dagelijkse routine nu mis.  meer toegestaan. Het meest mis ik
     “Anders dan bij de meeste amateur- In mijn eentje studeren vind ik  de volle zaal. Als je een hele week
     muzikanten ben ik in de gelukkige  niet het leukste wat er is. Het voelt  in een lege zaal hebt gerepeteerd
     omstandigheid dat er bij philhar- meer als ‘moeten’ dan ‘mogen’. In  en je op de concertavond backstage
     monie zuidnederland nog met eni- het begin van de crisis nam ik me  het geroezemoes in de zaal hoort
     ge regelmaat livestreamconcerten  voor om iedere dag tenminste een  en de aanwezigheid van het publiek
     worden gespeeld. Ik speel momen- of twee uur te studeren en dat heb  voelt, geeft dit een hele fijne vibe.
     teel wel veel minder dan normaal,  ik tot de zomer ook gedaan. Toch  Die missen we nu erg. Na afloop
     de freelance werkzaamheden liggen  merkte ik dat dat moeilijk vol te  van een livestreamconcert blijft het
     helemaal stil, maar ik heb toch nog  houden is als er weinig concerten  akelig stil.”
     ongeveer één keer per twee weken  zijn. Ik gunde me steeds vaker een
     een concert. Dat zijn wel telkens  dagje vrij. Mijn ‘redding’ kwam  “Aan iedereen die het moeilijk
     hele compacte producties, waar- toen we met de kopergroep eigen  vindt om te studeren zou ik willen  Menno Bosgra
     door je plotseling vanuit het niets  streams gingen opzetten met  zeggen, probeer eens iets nieuws
     een paar hele dagen zit te repete- eigen repertoire. Als je weet dat  uit op je instrument wat je nog niet  eerlijk toegeef dat dat soms lastig
     ren met op het eind van de dag de  je meer dan een uur technisch  eerder hebt gedaan. Neem eens een  is. Ik hoor dit ook van collega’s.
     livevoorstelling waarin alles moet  lastige kopermuziek moet spelen,  filmpje op van een solostuk of etu- Door met elkaar hierover te praten
     kloppen en moet lukken.”     live voor de camera, ga je vanzelf  de, of een duo met jezelf. Niet om  kun je elkaar meestal ook weer
                      veel studeren. Ook ben ik met  per se te plaatsen op sociale media  motiveren.”
     “Dagelijks repeteren levert een  mijn vrouw Willeke, die zangeres  maar gewoon om te zien of het
     soort ’standaard’ fitheid op en als  is, en pianiste Jolanda Wolters  lukt, of je er trots op bent. Probeer  Vervolg op pagina 2 en 3
   1   2   3   4   5   6