Page 10 - krant week 6 3
P. 10

10
                       Educatie


    In deze rubriek besteedt KNMO Klankwijzer aandacht aan allerlei activiteiten met een educatief doel. Play-ins, workshops, (di-

    rigenten)cursussen, open dagen, meespeelprojecten, clincs, congressen, inloopdagen, coaching, inspiratiesessies, opleidingen
    etc. Opgave van oproepen tot deelname aan educatieve activiteiten via: bit.ly/KWnieuwsbericht    Orkestworkshops.nl: samen                      bewuster met ritmiek zullen omgaan. Het effect van de workshop stopt dus

    muziek maken ondanks corona                     niet na de workshop. Klik voor dit gratis webinar op onderstaande ‘hotspot’.

                                      Studio Musidesk is een project dat is ontstaan vanuit de leegte die er is in
                                      coronatijd vanwege het wegvallen van fysieke repetities en optredens bij
                    Je orkest ligt al maanden stil en er is  de muziekverenigingen. Het betreft webinars die als film kunnen worden
                    nog lang geen zicht op wanneer er  getoond tijdens een repetitieavond. Gekozen is voor veel variatie in
                    weer voltallige repetities, laat staan  onderwerpen, waarmee een vereniging te maken heeft.
                    optredens, kunnen plaatsvinden. Je  Als extra bemoediging en hart onder de riem heeft een aantal bekende
                    mist de gezelligheid en het plezier van  componisten, musici, dirigenten een kort filmpje opgenomen, waarin ze
                    samen muziek maken. Straks verlies  ons toespreken en oproepen om de moed er in te houden en vooral door te
                    je nog het plezier in je fantastische  gaan met de mooiste hobby die er is! Een aantal hiervan kun je bekijken aan
                    hobby. Tijd voor andere inspiratie.  het eind van de webinars, maar ook wordt elke maandag en donderdag een
                    Improvisatiecoach, saxofonist, dirigent  filmpje online gezet.
                    en componist Werner Janssen heeft  Mocht je nog een onderwerp hebben dat je tot nu toe onderbelicht vindt
                    een programma van live workshops   en waar je graag wat meer over zou willen horen en zien, dan verneemt
                    samengesteld, die je als orkest de  Musidesk dat graag. Waar mogelijk wordt bekeken of dat nog in het schema
                    ruimte bieden om elkaar te ontmoeten  ingepast kan worden. Stuur je reactie naar joop.boerstoel@rijnbrink.nl
                    en andere muziek te spelen dan je in
    normale tijden gewend bent.                     Klik hier voor de
    Orkestworkshops.nl biedt namelijk leerzame workshops met een knipoog  eerste aflevering:
    naar improvisatie. Gespecialiseerd in blaasorkesten: van harmonieorkest
    tot fanfare, brassband, bigband, blaaskapel en dweilorkest. Ontdek hoe ook  Klik hier voor de
    jouw orkest zonder bladmuziek kan spelen. Het programma omvat actieve  bijbehorende handout:
    workshops en passieve masterclasses. Een sessie duurt ongeveer een uur,
    inclusief ruimte voor feedback en vragen. Bladmuziek en mp3-orkestbanden
    zijn inbegrepen. Zo kun je het later zelf nog eens oefenen.     6 maart: Online Open Dag

    Het programma omvat de volgende workshops:             hafabra-directie
    • Uit je hoofd spelen. In deze workshop ontdek je dat ook jij vanuit je fantasie
    jouw eigen muziek kunt spelen. Helemaal zonder bladmuziek!
    • Improviseren met blaasorkest. In deze workshop verzin je zelf een oosterse             Wil je meer weten over hafabra-
    soundtrack bij een filmfragment. Met een echte orkestband kun je meespelen.             directie aan het Koninklijk
    • Ademhaling en sound. De leukste manier om lange noten te oefenen. In                Conservatorium Den Haag? Kom dan
    deze workshop ontdek je met oefeningen als ‘de ballon’, ‘de kat’ en ‘de punaise’           naar de Online Open Dag hafabra-
    hoe je je lichaam optimaal inzet als je blaast.                           directie op 6 maart 2021. Dit is een
    • Knutselen met muziek. Door Lego-blokjes aan elkaar te klikken, kun je               Open Dag voor de bachelor, master en
    vanuit je fantasie de mooiste bouwwerken maken. Wist je dat je op dezelfde              voorbereidende cursus.
    manier jouw eigen variatie van Stille Nacht kunt maken?                       In de ochtend werk je met
    • Improviseren in alle muziekstijlen. Improviseren kan in alle muziekstijlen.            hoofdvakdocent Alex Schillings
    Waan jezelf een Afrikaanse percussionist. In deze masterclass ontdek je wat  aan divers repertoire, directietechnieken, nonverbale communicatie
    improviseren in klassieke muziek, Afrikaanse muziek en jazzmuziek met  en leiderschap. In de middag kun je spreken met Alex Schillings en
    elkaar gemeen hebben.                        huidige studenten over de opleiding hafabra-directie aan het Koninklijk
                                      Conservatorium. De Open Dag is voor alle jonge musici die erover nadenken
    Meer informatie:                           om hafabra-directie te gaan studeren, maar ook voor ervaren musici en
                                      dirigenten die meer willen weten over hafabra-directie op het Koninklijk
    Webinar Maarten Zaagman:                      Conservatorium. Foto: Alex Schröder.

    Ritmiek voor blazers                        Programma
                                      10.00 - 12.00 Online masterclass met Alex Schillings
                                      12.30 - 13.30 Informatie, Q&A met docent en studenten
                                      Repertoire*
    In veel orkesten is sprake van                   H. van Lijnschoten - Postludium
    ritmische slordigheid. In de                    Jan van der Roost - Rikudim
    workshop Ritmiek door blazers legt                 Gustav Holst - Second Suite
    slagwerkdocent en -dirigent Maarten                 Jan Bosvelt - Cobra
    Zaagman de essentie van ritmiek in                 *Je kunt een of meerdere stukken kiezen.
    de muziek uit.                           Meer informatie en aanmelden
    Tijdens dit webinar van Studio                   Aanmelden is noodzakelijk. Stuur een e-mail naar j.bakker@koncon.nl voor
    Musidesk groeit de bewustwording                  vrijdag 26 februari. Je kunt Jaike ook mailen voor meer informatie.
    van alle aspecten van ritmiek. Dit
    zal er toe leiden dat de deelnemers tijdens de rest van hun muzikale hobby  Meer informatie:
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15