Page 11 - krant week 6 3
P. 11

11
                        Educatie

    Online Open Dag Prins Claus                     Maar uiteraard bieden we wel de mogelijkheid om voor te spelen tijdens een

    Conservatorium op 13 februari                    individuele afspraak met de desbetreffende docent. Een afspraak kan worden
                                      gemaakt via de mail: prinsclausconservatorium@org.hanze.nl.

                                      Informatie en aanmelden via:
    Zaterdag 13 februari vindt de Online
    Open Dag plaats van het Prins Claus
    Conservatorium, onderdeel van de                  Wil je je ontwikkelen
    Hanzehogeschool Groningen.
    Studiekiezers kunnen algemene                    als slagwerker?
    voorlichtingen volgen van de
    verschillende studierichtingen:
    Klassieke Muziek (inclusief Directie
    Koor & HaFaBra), Jazz, Compositie &                  Op het Koninklijk Conservatorium
    Muziekproductie en Docent Muziek. Hier krijgen ze veel informatie over de  Den Haag kun je een vooropleiding
    studie en het toelatingsexamen. Ook kunnen ze al hun vragen stellen aan het  in de muziek volgen en deze zelfs
    hoofd van de afdeling en studenten.                 combineren met de basis- en
                                      middelbare school op de School
    Daarnaast zijn er online Q&A sessies waar studiekiezers al hun specifieke  voor Jong Talent. Jong KC Muziek is
    vragen kunnen stellen aan onze docenten en studenten.        binnen de School voor Jong Talent
    Op de website kun je filmpjes bekijken van de diverse projecten.  de afdeling die zich op de jonge
    De algemene sessies vinden plaats van 14.00 tot 15.00 en van 16.00 tot 17.00.  musici richt. Jong KC Muziek biedt
    De Q&A’s zijn van 15.00 tot 16.00 uur.               opleidingen in alle instrumentale hoofdvakken, zowel voor jazz als voor oude
                                      muziek en klassieke muziek. Foto: Alex Schröder.
    Normaalgesproken kan men tijdens onze Open Dagen voorspelen bij een
    van onze docenten. Dat is helaas niet mogelijk tijdens een Online Open Dag.  Meer informatie:          Jong KC

         Meld je aan

         koncon.nl/jongkc
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16