Page 1 - Krant week 2007
P. 1

“Egerländer-                            Zomermuziek-

                     coryfeeën komen                          kamp: leerzaam
                     naar Nederland                           en leuk tegelijk


                             9                                 10     Jaar 2020, week 7
     KNMO Klankwijzer:


     maak er gebruik van!


     Ruim een jaar geleden                                       wijzer bereikten berichten op onze
     koos de KNMO ervoor om                                       Facebookpagina weliswaar zo’n twee
                                                       miljoen gebruikers, maar wat veel
     met een combinatie van                                       belangrijker is: op de website van
                                                       Klankwijzer werd 656.667 keer (in-
     verschillende mediakanalen                                     middels zijn we de acht ton al ruim
     de communicatie met zijn                                      gepasseerd) een bericht daadwerke-
                                                       lijk geopend. Dat doe je natuurlijk
     leden te versterken. Een                                      alleen als je er ook echt interesse in
     goede keuze, zo blijkt.                                      hebt. Dagelijks bezoeken gemiddeld
                                                       meer dan 1.000 mensen de website
     Het (digitale) nieuws- en                                     www.klankwijzer.nl. En met de
                                                       gecombineerde nieuwsbrief/digitale
     informatieplatform KNMO                                      krant voorzien we (vrijwel) weke-
     Klankwijzer wordt door de                                     lijks ruim 8.180 abonnees (waaron-
                                                       der vrijwel alle muziekverenigingen)
     leden goed ontvangen en                                      via hun mailbox van nieuws en
     het bereik van de diverse                                     informatie.

     mediaonderdelen stijgt nog    meerdere mediakanalen. Zo berei- de jeugd, informatie op het gebied  Een potentieel aantal ‘klanten’ dat je
                                                       met je eigen relatiebestanden wel-
                                      van jeugdbeleid, maar ook met edu-
                      ken we zoveel mogelijk type lezers.
     dagelijks. Maar profiteert    Net als de grote kranten.    catieve projecten voor zowel jonge- licht niet vlug zult bereiken.
     ook jouw vereniging       KNMO Klankwijzer wil een bron  ren als volwassenen. KNMO Klank- Jouw vereniging kan van al die fa-
                                      wijzer bevat dus niet alleen nieuws
                                                       ciliteiten gebruikmaken. Op pagina
     optimaal van deze service    van inspiratie en informatie zijn  en informatie voor bestuurders,  5/6 in deze uitgave zetten we de mo-
     van de KNMO?           voor de aangesloten verenigingen.  maar voor iedere individuele muzi- gelijkheden voor verenigingen om
                      Het NU.nl van de instrumentale
                                      kant. Daarom een dringende oproep
                                                       nieuws en activiteiten te publiceren
                      amateurmuziek in Nederland. Be- aan secretarissen en pr-functiona- op het nieuws- en informatieplat-
                      halve nieuws en mededelingen van- rissen. Zij ontvangen uit hoofde van  form van de KNMO op een rij.
                      uit de KNMO haken we in op actu- hun functie de nieuwsbrief/e-paper- KNMO Klankwijzer: maak er ge-
     Tekst: Onze redactie       ele ontwikkelingen, kijken we met  uitgave. Zij zijn onze tussenperso- bruik van!
     Foto: KNMO Klankwijzer      tips en tops terug op concoursen en  nen om nieuws en informatie vanuit
                      wedstrijden, blikken we vooruit op  de KNMO binnen de vereniging te
        iets zo vergankelijk als een  interessante activiteiten en hopen  delen met de leden. Of nog beter:  Tips en ideeën
        bericht op Facebook. Na  we met good practices en bijzondere roep via de communicatiemiddelen
     Neen kwartier is het vaak     concerten een inspiratiebron te zijn  binnen je eigen vereniging leden op  De redactie staat open voor tips en ideeën
     al niet meer op iemands tijdlijn  voor onze lidverenigingen.   om een persoonlijk abonnement te  om het nieuw- en informatieplatform
     te zien. Als het er überhaupt al op                nemen op de nieuwsbrief/digitale  KNMO Klankwijzer nog aantrekkelijker en
     verschijnt. Bovendien… lang niet  Educatie            kant. Deze service van de KNMO is  interessanter te maken voor muzikanten,
     iedereen ‘zit’ op Facebook. Daarom  Nieuw zijn de rubrieken jeugd en  gratis voor iedereen.    bestuurders en ondernemers. Geef je
     koos KNMO Klankwijzer ruim een  educatie met aankondigingen van                  ideeën door via redactie@klankwijzer.nl.
     jaar geleden voor een platform met  leuke en leerzame activiteiten voor  In het eerste jaar van KNMO Klank-      In verband met carnaval/krokusvakantie verschijnt in week 8 en 9 geen digitale uitgave.
   1   2   3   4   5   6