Page 13 - krant week 09
P. 13

13

                      Coronakennisbank

      Coronakennisbank


      De maatregelen om
      de verspreiding van
      het coronavirus tegen
      te gaan, raken ons
      allemaal. Het heeft ook
      een grote impact op
      het functioneren van
      muziekverenigingen.
      Repetities, concerten      Repeteren met Zoom
      en muzieklessen
      mogen niet doorgaan.       Zoom is een digitale tool die oorspronkelijk is bedacht om te vergaderen. Inmiddels hebben muziek-
      Op de coronawebsite       verenigingen en koren de tool ontdekt als middel om digitaal te repeteren.
      van de KNMO is          Zoom is onbeperkt gratis te gebruiken tot 100 deelnemers, met een maximum tijd van 40 minuten.
                      Vanaf 13,99 euro kun je met 100 deelnemers tot 24 uur digitaal samenkomen.
      een kennisbank
      met informatie over       Zoom is een prachtig medium om digitaal bij elkaar te komen. Het is echter niet zo dat dit een ge-
      corona te vinden, in de     wone repetitie kan vervangen. We vertellen je graag wat wel kan en geven je wat tips om zoom in te
      categorieën Artistiek,      zetten voor je vereniging. Heb jij nog meer tips? Laat het ons dan weten. Het is door vertraging op
      Sociaal en Financieel.      de lijn niet mogelijk om tegelijkertijd te spelen, zeker niet als er ritmes gespeeld moeten worden.
                      Lange noten zijn wel mogelijk, maar het geluid klinkt niet optimaal. Je kunt dat verbeteren door pro-
                      fessionele apparatuur te gebruiken, maar dat vraagt een investering.
      In de digitale uitgave
      van KNMO Klanwijzer       Je kunt vragen stellen en mensen antwoord laten geven door ze een of meerdere vingers op te laten
      nemen we regelmatig       steken.Je kunt gebruik maken van een break out room om even met een kleine groep, bijvoorbeeld
      een artikel uit de        met een sectie te communiceren.
      coronakennisbank         Repeteer maximaal een uur zonder pauze. De pauze kan korter, er is geen wachtrij bij de koffieauto-
      over. Wil je meer        maat of het toilet.
      onderwerpen bekijken:
      klik hieronder op de       Werken met zoom – praktische tips
      ‘hotspot’ om naar de       Rechtsboven in het scherm kun je aanklikken of je de spreker groot in beeld wilt of alle deelnemers
      overzichtspagina van       in het scherm wilt zien.
      de kennisbank op www.      Onderin staat de optie Share Screen. Die functie kun je gebruiken om een presentatie of plaatjes te
      knmo.nl te gaan.         laten zien. Deel een deel van het scherm en niet je hele desktop. Je wilt niet dat er een vertrouwelij-
                      ke mail in beeld verschijnt.
      Heb je aanvullende
      vragen, behoefte aan       Als je met veel mensen tegelijkertijd zoom gebruikt, is het verstandig dat deelnemers de microfoon
      advies of tips? Je kunt     uitzetten. Links onderin het scherm staat een microfoontje, dat kun je op mute of unmute zetten.
      ons kantoor bereiken       Wifi is vaak niet voldoende voor een goede verbinding, het is beter om je scherm met kabel te ver-
                      binden. Gebruik van een router versterkt het signaal nog eens extra.
      via corona@knmo.nl
                      Bij audio instellingen kun je “Automatically adjust microphone volume” uitzetten. Dan kun je ook de
                      dynamiek horen.

                      Is Zoom veilig?
                      Nu er meer digitaal wordt vergaderd, is er ook meer discussie over de veiligheid van vergadertools.
                      Die discussie is er over alle vergadertools en zij hebben de laatste tijd allemaal heel erg hard ge-
                      werkt aan veiligheid.

                      Zoals met heel veel digitale oplossingen, hangt de veiligheid af van de gebruiker. Het is veilig als je
                      het verstandig gebruikt. Vergader besloten en laat geen vreemden toe.Installeer steeds de laatste
                      updates.

                      Veel plezier en vergeet niet om je ervaringen met ons te delen. Dat kan via kennisbank@knmo.nl

                      Lees ook de blog van Cees Coenen op www.ceescoenen.nl: Hoe gebruik je ZOOM voor een orkestre-
                      petitie?
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18