Page 7 - krant week 09
P. 7

7
    Het lied Muziek Kan Altijd dat Jeroen Schipper schreef in het kader van de Kindermuziekweek 2021 is ook beschikbaar voor

    hafabrabezetting. Het arrangement, van de hand van Ivo Kouwenhoven, is voor diverse orkestvormen gratis te downloaden
    op de website van de Kindermuziekweek.

    Lied voor Kindermuziekweek

    gratis voor hafabra jeugd

                                                       lespakket gemaakt. Hierin vind je
                                                       meespeelarrangementen voor Ha-
    Foto: Still trailer Kindermuziekweek                                 FaBra- (van Ivo Kouwenhoven) en
                                                       klassieke orkesten, en voor in de klas
        an 9 tot 18 april vindt door                                  een spetterende dansles, bodyper-
        heel Nederland de derde lan-                                  cussie, zangles en meespeelvideo’s
    Vdelijke Kindermuziekweek                                       voor schoolinstrumenten. Het lied
    plaats. Dertien partners en meer dan                                 met al zijn extra’s is gratis online
    zeventig deelnemers organiseren een                                  toegankelijk!
    online programma met inspirerende                                   De Kindermuziekweek is een initia-
    livestreams, interactieve lessen en                                  tief van Concert- en congresgebouw
    lezingen, en (hopelijk) live activitei-                                de Doelen, Rotterdams Philharmo-
    ten zoals concerten, muzieklessen,                                  nisch Orkest, Het Concertgebouw,
    workshops en singalongs.                                       TivoliVredenburg, philharmonie
                                                       zuidnederland, Prinses Christina
    Alle kinderen tot twaalf jaar (en                                   Concours, Muziekgebouw Eindho-
    alle ouders en grootouders) kunnen                                  ven, Méér Muziek in de Klas, Bureau
    tijdens de week genieten van alle  Het voor de Kindermuziekweek geschreven lied is beschikbaar voor jeugdorkesten. Vanaf2, Noord Nederlands orkest,
    mogelijke soorten muziek. Van hip-                                  Stichting Kunstzinnig Vorming Rot-
    hop tot klassiek; om te luisteren of                                 terdam (SKVR), Nationale Opera en
    om zelf te maken; alles is aanwezig  Het Concertgebouw op 9 april met  Junior Song Festival) zullen de Kin- Ballet en de Willem Wilminkprijs en
    en er is voor iedereen wat. Voor het  optredens van Muziekhelden Unity,  dermuziekweek extra onder de aan- wordt mede mogelijk gemaakt door
    eerst lanceren de Kindermuziekweek  Het Leerorkest, leden van het Ne- dacht brengen!        Prins Bernhard Cultuurfonds, Stich-
    en educatieve partner 123ZING een  derlands Philharmonisch Orkest en                 ting STAP, BUMA Cultuur, Triodos
    speciaal Kindermuziekweeklied. Het  kindercomponist Daan de Swart (10  Kindermuziekweeklied     Foundation, Freek en Hella de Jonge
    lied Muziek Kan Altijd is geschreven  jaar), finalist van het Nieuwjaars- In 2021 lanceert de Kindermu- Stichting, Fonds 1999, Stichting de
    door Willem Wilminkprijswinnaar  concert van het Nederlands Blazers  ziekweek samen met educatieve  Weile Ogier, Stichting Elise Mathil-
    Jeroen Schipper. Meer informatie op  Ensemble.           partner 123ZING voor het eerst een  de Fonds en Hendrik Muller Fonds
    www.kindermuziekweek.nl                       speciaal Kindermuziekweeklied Mu- en al onze deelnemers. 123ZING is
                     Helden              ziek Kan Altijd. Het lied is geschre- sinds 2021 educatief partner.
    Opening              De editie van 2021 kent naast de  ven door Willem Wilminkprijswin-
    Sinds 2019 organiseren dertien  bekende ambassadeurs van de afge- naar Jeroen Schipper en ademt het
    organisaties de Nationale Kinder- lopen twee jaar, waar onder andere  doel van de Kindermuziekweek en
    muziekweek. Dit jaar is vanwege  Fernando Halman, Evelien Bosch en  al haar partners; het maakt niet uit    Klik op de button voor meer
    de pandemie een knallend online  Remy van Kesteren toe behoren, ook  waar je bent en hoe je het doet, mu-   informatie en de bladmuziek
    programma gemaakt, met hopelijk  vanaf dit jaar een aantal Muziekhel- ziek kun je altijd maken en beleven!   van het Kindermuziekwee
    -als het mag- ook echte live con- den. Het vrolijke duo Tonky en Jack  De muziekmethode 123ZING heeft       lied Muziek Kan Altijd.
    certen. De opening vindt plaats in  en de meidengroep Unity (winnaars  bij het lied een digitaal muzikaal                         1. Nieuwsapp

                        2. Nieuwswebsite
                      3. Nieuwskrant (digitaal)
                        4. Nieuwsbrief
                                      • 60.000 views per maand
                        5. Magazine

                                  •1.200 websitebezoekers per dag

                                   • 10.300 abonnees nieuwsbrief

                                      ADVERTEREN VOOR ELK BUDGET

                                       informeer naar de vele mogelijkheden:
                                          REDACTIE@KLANKWIJZER.NL
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12