Page 9 - krant week 09
P. 9

9
                       Educatie


    In deze rubriek besteedt KNMO Klankwijzer aandacht aan allerlei activiteiten met een educatief doel. Play-ins, workshops, (di-

    rigenten)cursussen, open dagen, meespeelprojecten, clincs, congressen, inloopdagen, coaching, inspiratiesessies, opleidingen
    etc. Opgave van oproepen tot deelname aan educatieve activiteiten via: bit.ly/KWnieuwsbericht    Studio Musidesk: webinar                      Onlinerepetitie/-workshop

    Blaasmuziek tot 1900                        ‘lichte ritmiek’


                                                         Dirigent, docent slagwerk,
                      In tijd van corona, waarin de                    arrangeur en componist Guido
                      activiteiten op een laag pitje                    Swelsen verzorgt onder de titel
                      staan, is er wellicht ruimte om                   ‘lichte ritmiek’ onlinerepetities
                      na te denken over de strategische                  en -workshops waarbij aan de
                      kant/langetermijnvisie van                      hand van luisteren, kijken en
                      een vereniging. In deze derde                    meespelen met name ritmiek
                      aflevering van de serie Studio                    en articulatie in de lichte
                      Musidesk gaat Joop Boerstoel op                   muziek worden behandeld.
                      onderhoudende wijze in op de                     Voor het hele orkest is er een set
                      geschiedenis van de blaasmuziek                   uitgewerkt met oefeningen die
                      tot circa 1900.                           later ook ‘live’ is te gebruiken
                                      met het gehele orkest. Tijdens de onlinesessie(s) kan de muzikant meespelen/
    In dit webinar neemt Joop Boerstoel je mee in de ontstaansgeschiedenis van  oefenen met de audio-tracks. Het inpassen van zelf uitgezocht repertoire
    de blaasmuziek, de orkesten, de instrumenten, het repertoire, bedrijven en  in het programma kan natuurlijk ook. Ook zijn er diverse presentaties
    organisaties en meer; uiteraard alles in een notendop, maar hopelijk wel zo  beschikbaar van onder andere Ennio Morricone, George Gershwin, Earth
    volledig en correct mogelijk. Over historisch besef, onze roots, ontwikkeling  Wind & Fire, Dimitri Shostakovich en Richard Strauss. Verder leuke filmpjes,
    van het instrumentarium en repertoire en nog veel meer. Een online webinar,  een muziekquiz met je instrument, grappige quotes, enz.
    met gesproken informatie, veel luister- en kijkvoorbeelden en vragen- en
    opdrachtjes tussendoor. Interessante en soms ook grappige filmpjes zullen  Meer informatie: guidoswelsen@hotmail.com of bel: 0618018427
    een belangrijk onderdeel van deze presentatie zijn. Laat je verbazen waar
    nodig en lach vooral ook als je daar behoefte aan hebt.
    Deel 1 behandelt de situatie tot ca. 1900. Doelgroep: alle leden van  Ben jij die musicus
    muziekverenigingen.
                                      op een missie?
    Studio Musidesk is een project dat is ontstaan vanuit de leegte die er is in
    coronatijd vanwege het wegvallen van fysieke repetities en optredens bij
    de muziekverenigingen. Het betreft webinars die als film kunnen worden  Ontdek dan de opleiding
    getoond tijdens een repetitieavond. Gekozen is voor veel variatie in  klassieke muziek op het
    onderwerpen, waarmee een vereniging te maken heeft. Dat betekent dat er  ArtEZ Conservatorium
    ook buiten-muzikale items een plek krijgen in Studio Musidesk.   in Zwolle en kom naar de
                                      meeloopdagen.
    Klik voor dit gratis webinar op:                  ArtEZ Conservatorium
                                      Zwolle kan ondanks de
                                      beperkende maatregelen
    Bij deze presentatie hoort ook een handout:             aan studiekiezers toch een
                                      programma aanbieden.
    Wil je je ontwikkelen als                      Tussen 15 februari en 1
                                      april kun je het gebouw
    koperblazer?                            in Zwolle fysiek bezoeken
                                      tijdens de meeloopweken!

                                      Wel in aangepaste
    Op het Koninklijk                          vorm en natuurlijk
    Conservatorium Den Haag                       coronaproof. Je kunt
    kun je een vooropleiding in de                   tijdens de meeloopweken
    muziek volgen en deze zelfs                     hoofdvaklessen bezoeken,
    combineren met de basis- en                     je krijgt een rondleiding
    middelbare school op de School                   in het gebouw en je kunt
    voor Jong Talent.                          docenten en studenten
    Jong KC Muziek is binnen de                     alles vragen wat je wilt.
    School voor Jong Talent de                     Om mee te lopen tijdens
    afdeling die zich op de jonge                    de meeloopweken is
    musici richt. Jong KC Muziek                    aanmelden verplicht. Foto: Louise Ter Poele.
    biedt opleidingen in alle instrumentale hoofdvakken, zowel voor jazz als voor
    oude muziek en klassieke muziek. Foto: Alex Schröder.
                                      Klik hier om je aan te melden voor de meeloopweken:
    Meer informatie:
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14