Page 1 - krant week 09
P. 1

Hemelvaart 2024:                         Educatieve

                      concertreis naar                         activiteiten voor

                      Musikfest Trier                          iedereen

                             5                                 9     Jaar 2023, week 9
     Tijd voor de

     voorjaarsconcoursen     Het carnaval zit erop en ook de krokusvakantie loopt tegen het einde. De muziekwereld komt uit haar winterslaap. De

     aanmeldingen van voorjaarsconcerten voor de concertagenda van KNMO Klankwijzer stromen massaal binnen. En ook de
     concoursen dienen zich weer aan. Zaterdag 11 maart leggen twintig orkesten in Drachten en Zutphen hun muzikale peil
     onder het vergrootglas.

     Foto: Veerle Bastiaanssen

        eide concoursen zijn prima
        bezet. Voor het concertcon-
     Bcours van de
     Organisatie van Muziekverenigin-
     gen in Fryslân hebben twaalf ver-
     enigingen ingeschreven. De Mu-
     ziekbond  Gelderland-Flevoland
     verwelkomt acht orkesten. Aan-
     tallen die de ellende van de afgelo-
     pen jaren vergeten.

     Het concours van de Friese bond in
     De Lawei in Drachten gaat zaterdag
     11 maart om 12.00 uur van start.
     Achter de jurytafel zitten Durk Lau-
     tenbach, Arie Stolk, Rob Goorhuis
     en Frans-Aert Burghgraef.


     Een overzicht van de deelnemers:
     Vijfde divisie: CMV Advendo
     Morra Lioessens o.l.v. Wouter van
     der Wal; Speelt Wel Suwâld o.l.v.
     Annemarieke Bos.         Studentenorkest De Ontzetting van de Universiteit Wageningen maakt zijn opwachting op het concertconcours van de Muziekbond
     Vierde divisie: Excelsior Nijland  Gelderland-Flevoland in Zutphen.
     o.l.v. Jan Hibma; Brassband
     UDI Oosternijkerk o.l.v. Marco  Cnossen; Muziekvereniging    land. De eerste deelnemer betreedt  Meeuwen o.l.v. Henk van Loon.
     Middelberg; CMV Juliana      Excelsior Ouwsterhaule o.l.v. Silva  om 10.00 uur het podium.  Tweede divisie introductie:
     Aduard o.l.v. Stefan de Groot;  Soepboer.                             Studentenvereniging De Ontzetting
     Muziekvereniging Sereno Baflo   Eerste divisie: Chr. Fanfare   Het programma:          Wageningen o.l.v. Jean-Pierre
     o.l.v. Paulus de Jong.      Eendracht Maakt Macht Oudega   Vierde divisie introductie: Chr.  Gabriël; Orkestvereniging
     Derde divisie: CMV Crescendo   o.l.v. Jaap Musschenga; Jouster  Brassband Valerius Urk o.l.v. Chris  Hoogeveense Harmonie o.l.v.
     Heeg o.l.v. Meine Verbeek; Chr.  Fanfare Joure o.l.v. Siemen   te Hennepe.           Berjan Morsink; Veenendaalse
     Muziekvereniging Burdine St.   Hoekstra.            Derde divisie: Muziekvereniging  Harmonie Caecilia o.l.v. Thijs
     Annaparochie/Vrouwenparochie                    Concordia o.l.v. Jan Maat;    Musch.
     o.l.v. Arend Gerds.        De Hanzehof in Zutphen is het de- muziekvereniging Animato    Eerste divisie: Symfonisch
     Tweede divisie: Backum Brass   cor van het voorjaarsconcours van  Nistelrode o.l.v. Jos de Kleijn;  Blaasorkest Gaanderen o.l.v. Joop
     (Emergo) Castricum o.l.v. Harmen  de Muziekbond Gelderland-Flevo- Brassband Kunst en Vriendschap  Boerstoel.
   1   2   3   4   5   6