Page 1 - krant week 11
P. 1

CGN-competitie                          De saxofonist

                      beleeft climax in                         van Supertramp

                      Eindhoven                             op bezoek

                             5                                 9     Jaar 2023, week 11
     Nacht van de Militaire

     Muziek verbindt culturen     De Nacht van de Militaire Muziek is aanstaande zaterdag terug. En hoe! Er is twee jaar gewerkt aan een programma vol

     mooie verhalen en inspirerende artiesten. Nieuw dit jaar zijn de Armada Big Band tent en een indoor foodsquare. Een avond
     gevuld met gezelligheid waarop muzikale ontmoetingen centraal staan.


        e negende editie van de
        Nacht van de Militaire Mu-
     Dziek geeft aandacht aan cul-
     tuur uit eigen land en uit gebieden
     waar Defensie op vredesmissie is
     geweest. Met militaire muziek wordt
     de verbinding gezocht met mensen
     en culturen. Mediterrane muziek,
     latin, soul, klassieke en marsmuziek.
     Het is er allemaal. De Nacht van de
     Militaire Muziek is een festival vol
     inspiratie en gezelligheid. Voor de
     liefhebbers zal het lastig zijn te moe-
     ten kiezen uit zoveel moois.
     Inspirerende artiesten
     Tijdens ‘De Nacht’ komen alle mi-
     litaire orkesten van de Nederlandse
     krijgsmacht samen. Daarnaast zijn er
     inspirerende gasten als soulzangeres
     Shirma Rouse, Ghaeth Almaghoot  Sfeerimpressie van een vorige editie van de Nacht van de Militaire Muziek.
     uit Syrië, gitarist Andro Biswane,
     zangeres Giovanca, trompetvirtuoos  vormen eenmalig een United Brass  en Shirma Rouse. Rondom zes tuba’s  (NL-versie) met ensemble Mari-
     Eric Vloeimans en Radio4-presenta- Band. Op het programma staan  is een funk-project met ritmesectie  nierskapel. De klassieke Femke IJl-
     tor Ab Nieuwdorp.         Britse stukken en Robbert Vos zal  en de FKNR presenteert T.I.M.E.  stra gaat op sax een duet (duel) aan
                      een solo op euphonium spelen. De  Greatest Hits met zangers Eva van  met de jazzo Allard Buwalda.
     Verhalen             RFGGJ presenteert een marsenpro- de Kraan en Jamie Hayes.
     Speciaal voor het schilderij De slag  gramma met onder meer Oekraïen-               En Jacob Colliers multistemmig-
     bij Quatre-Bras is een muziekthea- se marsen. De Tamboers en Pijpers Wereld           heid door klarinetten van Orkest
     tervoorstelling ontwikkeld. Ook is er  van het Korps Mariniers spelen  Giovanca zingt latin en easylistening  KLu. Kortom: Geniet van optredens
     een voorstelling over de militaire in- bij de ingang. De Tamboers van de  met een ensemble van de Mariniers- op zeven podia met tussendoor een
     zet bij de watersnoodramp van 1953.  FKNR presenteren een act met een  kapel. Een ensemble van de KMKJ- hapje en drankje en wandel door het
     Radio4-presentaor Ab Nieuwdorp  spectaculaire percussie-opstelling WF speelt met Ghaeth Almaghoot  Arsenaal.
     vertelt over muziek tijdens oorlog en  van meer dan 14 meter.   (Syrië) en Dimitra Metzaki (Grie-
                                                       e
     vrede. En er is een lezing met pub-                kenland) sfeervolle oostmediterrane  9 editie van de Nacht van de Mili-
     kwis: “Wat weet jij van muziek bij Jazz en soul       muziek. Carribean sound hoor je bij  taire Muziek | zaterdag 18 maart,
     ceremonies?”           Er spelen drie big bands met een ver- de Steelband.       19.15 uur | Nationaal Militair
                      schillend programma. Gasten zijn                 Museum, Verlengde Paltzerweg 1,
     Tradities             onder andere Eric Vloeimans, Al- Klassiek en X-overs       3768 MX Soest | Kaarten:
     Muzikanten uit diverse orkesten  lard Buwalda, Humphrey Campbell  Stravinsky’s l’Histoire du Soldat  https://www.nmm.nl/nl/muziek/
   1   2   3   4   5   6