Page 8 - Krant week 2012
P. 8

8    Halsoverkop koffers pakken


    De wereldwijde uitbraak van het coronavirus heeft ook de professionele muziekwereld diep geraakt. Verschillende

    Nederlandse orkesten en artiesten hebben buitenlandse tournees moeten afbreken of afblazen. Een aantal moest zelfs na
    een kortstondig verblijf aan de andere kant van de oceaan halsoverkop de koffers pakken om überhaupt nog terug te kunnen

    komen in Nederland.

                                      Super gevoel           ropa naar de Verenigde Staten, zag
                                      André Rieu en zijn Johan Strauss  Rieu zich genoodzaakt de toer af te
                                      Orkest vertrokken vorige week  breken. Sanne: “Onze medewerkers
                                      woensdag voor een tournee van twee  zijn de hele nacht in de weer geweest
                                      weken naar Amerika. Op de toerlijst  om voor de muzikanten en de crew
                                      stonden negen concerten in onder  tickets voor de terugreis te regelen.
                                      meer Orlando, Atlanta, San Diego  Dat heeft nog heel wat voeten in
                                      en Las Vegas. “We waren al een paar  aarde gehad. Uiteindelijk is het hen
                                      jaar niet meer in Amerika geweest”,  gelukt om iedereen op verschillende
                                      vertelt saxofoniste/fagottiste Sanne  vluchten terug naar Europa te laten
                                      Mestrom. “We hadden ons er erg op  vliegen.” Sanne betreurt het dat de
                                      verheugd.” Donderdag betraden de  toer door het coronavirus moest
                                      walskoning met zijn orkest het podi- worden afgebroken. “Het publiek
                                      um van de Amalie Arena in Tampa  in Amerika is altijd erg enthousiast.
                                      voor het eerste concert. “Het was  Bovendien waren alle concerten goed
                                      fantastisch”, zegt Sanne. “Het publiek  verkocht. Super jammer dat het zo
                                      reageerde enthousiast. De mensen  heeft moeten eindigen.”
                                      zongen en dansten uitbundig mee.
                                      Het contact met het publiek was ge- Jubileum
                                      weldig. We kwamen met een super  Terwijl Pierre Volders eigenlijk op
     Iris Kroes bezocht 48 uur Australië.               gevoel het podium af en verheugden  het podium van de Dreyfoss Hall
                                      ons op de rest van de tour.” Een dag  in West Palm Beach had moeten
                                      later genoten de muzikanten nog  zitten, staat hij thuis in Landsmeer
                                      van de zon in Florida. Maar nadat  plantjes te snoeien en onkruid te
                                      de Amerikaanse president Donald  wieden. Het Rotterdams Philhar-
    Tekst: Onze redactie       bourn Sojourn veranderde de route  Trump diezelfde dag het luchtruim  monisch Orkest (RPO) moest twee
    Foto’s: Aanlevering / RPO     onlangs van Japan naar Australië. Iris  sloot voor het vliegverkeer van Eu- dagen voor vertrek de grote tournee
                     zou voor het eerst op het schip van
       e had zich er zo op verheugd.  deze nieuwe maatschappij optreden.
       Optreden tijdens een cruise  Niet dus. Toen ze in Perth aankwam,
    Zmet het passagierschip Se-    mocht ze vanwege het coronavirus  Voor Pierre Volders en het Rotterdams
                                       Philharmonisch Orkest viel de
    abourn Sojourn langs de kust van  niet aan boord. Daar stond ze dan.  Amerika-tournee in het water.
    Australië. Met daaraan vastgeplakt  In vogelvlucht een dikke 14.000 ki-
    veertien dagen vakantie. “Ik had er  lometer van huis. Vanwege de toene-
    zelfs nog een nieuwe show voor inge- mende inreisverboden over de hele
    studeerd”, vertelt zangeres Iris Kroes.  wereld, viel de aansluitende vakantie
    ”Het zou een fantastisch avontuur  ook meteen in het water.
    worden.” Maar het pakte allemaal
    anders uit. De twijfels sloegen toe  Precies 48 uur had ze de tijd om van
    toen vorige week donderdag de be- haar verblijf in Australië nog iets te
    richten over de verspreiding van het  maken voordat ze nog meekon met
    coronavirus steeds heviger werden.  een terugvlucht naar Nederland. Die
    Maar omdat vanuit Australië de  kans pakte ze met beide handen aan.
    seinen op groen bleven staan, stapte  Ze bezocht enkele bezienswaardig-
    de Leeuwardense zangeres vrijdag  heden en ontmoette een feestend
    vol goede moed op Schiphol op het  gezelschap in een knalroze limousi-
    vliegtuig. Maandag zette ze weer voet ne. Het bleek te gaan om een sweet
    op Nederlandse bodem. Terug van  sixteen party van een jonge dame die
    een weekendje Perth.       kennelijk met de neus in de boter
                     was gevallen. Iris: “Ik vertelde hen
    De winnares van The Voice of Hol- mijn verhaal en vroeg of ik met ze
    land 2012 is in de amateurwereld een  mee mocht in de limo om een rond-
    graag geziene soloartiest. Regelmatig  rit door de stad te maken. Onderweg
    treedt ze op met amateurblaasorkes- heb ik voor ze gezongen. Dat vonden
    ten. In de zomermaanden, wanneer  ze prachtig. Zo heb ik nog een gratis
    het theaterseizoen in ons land plat  stadstour kunnen maken.” Uiteraard
    ligt, ontroert ze met haar mooie  had Iris liever op Seabourn Sojourn
    stemgeluid en harpspel vakantiegan- gezeten om de passagiers te betove-
    gers op cruiseschepen. “Aan boord  ren met haar muziek. Maar ach, zo’n
    is een prachtig theater. Ik kan daar  ultra kort avontuur heeft ook wel
    beschikken over een begeleidings- wat. Iris: “Ik vind het natuurlijk heel
    band. Daarmee oefen ik anderhalf  jammer dat het niet is doorgegaan.
    uur. En ’s avonds verzorgen we een  Maar wie weet komt die kans ooit
    show. Zo heb ik in januari een cruise  wel weer voorbij. Het is nu eenmaal
    naar Antarctica gemaakt.” De Sea- niet anders. Het is zoals het is.”
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13