Page 9 - Krant week 2012
P. 9

9


      Sanne Mestrom keerde met
      het Strauss Orkest al na één
      concert terug naar Nederland.    door de Verenigde Staten vanwege  zou voor het eerst sinds vijf jaar
    de coronapandemie afblazen. De  weer door Amerika toeren. Het zou
    concerten zouden voor het RPO een  bovendien de eerste tournee met
    jubileum markeren: het is precies  chef-dirigent Lahav Shani worden.
    vijftig jaar geleden dat het orkest  “Iedereen was teleurgesteld”, zegt
    voor het eerst een Amerika-tournee  Volder. “Het beloofden mooie dagen
    ondernam. Gepland stonden optre- te worden voor het orkest. Ook met
    dens in negen steden aan de oost- en  het oog op de saamhorigheid. Een
    westkust. Onder meer in New York,  mooie gelegenheid om de nieuwe
    Miami en San Francisco. De reis  dirigent nog beter te leren kennen.
    zou 2,5 week duren. “We hadden ’s  En hoewel we een vol programma
    morgens nog een bespreking gehad”,  hadden, bleven er voor de musici
    zegt Volders. “Toen waren er al twij- nog wel wat uurtjes over om wat van
    fels omdat een aantal zalen gesloten  de steden te zien. Jammer, maar dit
    was. We zagen het dus al een beetje  is overmacht. We kunnen niemand
    aankomen. Later die dag kregen we  iets verwijten.” Het RFO bekijkt of
    een e-mail met de mededeling dat  de concertreis op een later moment
    de tournee was gecanceld.” Het RPO  alsnog kan doorgaan.     Klankwijzer.tv gratis te bekijken     Door het coronavirus liggen veel activiteiten van muziekverenigingen
     stil. De KNMO wil de achterban graag wat afleiding bieden. Daarom is
     Klankwijzer.tv gratis te bekijken zolang de repetities en muzieklessen
     als gevolg van de overheidsmaatregelen niet doorgaan. Maar dat is niet
     alles, de KNMO doet ook een oproep om filmpjes te delen. Wil je ons
     opnames sturen van concerten uit het verleden of grappige filmpjes over
     hoe je toch (op afstand) samenspeelt of oefent? Het kan zijn dat op Face-
     book de link naar de filmpjes gedeeld wordt. Door materiaal in te sturen,
     geef je daarvoor ook toestemming. Ga naar Klankwijzer.tv en maak een
     gratis account aan!
                              tv                                   220046 Eric vloeimans adv Klankwijzer OL.indd  1       25-02-2020  16:55
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14