Page 1 - krant week 12
P. 1

Jaar 2021, week 12


                      Eerste cd voor                          Online workshops

                      IC-arts Diederik                         met buitenlandse
                      Gommers                              componisten


                             5                                 12


     De vette sound


     van Broken Brass

     Meespelen met de supervette hits van Broken Brass. Hoe tof is dat? Ervaar zaterdag 3 april de mix van aanstekelijke brass
     sound met de flow van hiphop, de drive van funk, de muzikaliteit van jazz en de energie van soul tijdens de interactieve

     online workshop van de KNMO.
     Tekst: Frank Vergoossen
     Foto: Mark de Fotograaf


        alt muziek van ensembles
        zoals Broken Brass onder
     Vhet containerbegrip blaas-
     muziek? “Zeker wel”, vindt trombo-
     nist Arjen Attema. “De brassmuziek
     die wij spelen is absoluut een vorm
     van blaasmuziek. Ik zou niet weten
     waarom je je zou willen distantië-
     ren van de basis van je muziek. We
     zijn er met z’n allen trots op dat
     onze roots bij de amateurorkesten
     liggen.”

     Broken Brass verzorgt zaterdag  Broken Brass verzorgt zaterdag 3 april een interactieve sessie in het kader van de KNMO Jeugdinspiratie.
     3 april de eerste interactieve ses-
     sie in het kader van de KNMO
     Jeugdinspiratie. Omdat ook dit jaar  Baarda (sousafoon/synths), Reinal- nen-en buitenland inmiddels 500  Maar de band heeft de afgelopen
     corona weer spelbreker is, biedt de  do Gaia (percussie/raps), Pieter- zalen en festivals op zijn kop. North  maanden niet stilgezeten. “We
     commissie Educatie en Jeugdbeleid  klaas de Groot (drums). Met een  Sea Jazz, Into the Great Wide Open,  waren zelfs actiever dan ooit”, zegt
     als alternatief voor de jaarlijkse  cover van het nummer Thrift Shop  Oerol, Eurosonic/Noorderslag,  manager Peter Reen. “De band
     Jeugdinspiratiedag een meerdaags  (Macklemore & Ryan Lewis) had  Paaspop, overal waar het gezelschap  heeft met zanger/trombonist Isaac
     online programma aan met inspire- de Friese band in 2013 meteen een  neerstreek, was het feest. “Bijna alle  McCluskey een negende bandlid
     rende sessies voor alle doelgroepen.  wereldwijde YouTube-hit te pak- bandleden hebben in hun jonge  gekregen.
     Broken Brass opent de serie.   ken. De muziek en de bijbehorende  jaren gespeeld bij een lokale fan-
                      videoclip bedachten de bandleden  fare, brassband en/of dweilorkest  Daarnaast hebben we twee albums
     Grap               na afloop van een repetitie. In twee  in Friesland”, legt Attema uit. “Van  uitgebracht. Een remix-album
     De band is in 2012 opgericht. De  uur tijd ging het als grap bedoelde  sousafoon bij dweilorkest Hegemer  genaamd Versus met remixen van
     jonge band speelt brassmuziek in de  filmpje viral. Alleen al op YouTube  Dekdweilers tot trombone bij bras- de favoriete tracks van het publiek
     New Orleans-stijl. De negenkoppige  is de clip inmiddels ruim 962.000  sband Hosannah uit Heeg. Hendrik  door tien bekende producers, zoals
     formatie bestaat uit Sjors Dijkstra  keer bekeken. De band mixt de aan- Baarda speelt nog steeds bij Soli  bijvoorbeeld hiphop producer Ku-
     (trombone), Arjen Attema (trom- stekelijke brass sound met de flow  Brass Leeuwarden.”      bus (van Opgezwolle), de Engelse
     bone), Isaac McCluskey (zang/  van hiphop, de drive van funk, de                 producers Lack of Afro en Red
     trombone), Joël Botma (trompet),  muzikaliteit van jazz en de energie  Actiever         Snapper en dance DJ Nachtbraker.
     Luc Hudepohl (trompet/zang),   van soul. Broken Brass zette met  Wat liveoptredens betreft kijkt ook
     Nick Feenstra (saxofoon), Hendrik  zijn overrompelende sound in bin- Broken Brass terug op een rampjaar.  Vervolg op pagina 3
   1   2   3   4   5   6