Page 5 - krant week 12
P. 5

5    Cd Finis Coronat Opus                                         COLUMN


                                                        Mariëtte van Raalte
    voor IC-arts Gommers                                          Mariëtte van Raalte, studente aan Hoge-


                                                        school Windesheim in Zwolle, gaat voor de
                                                        KNMO een onderzoek doen naar de actieve
                                                        muziekbeoefening bij ouderen. In een
    Finis Coronat Opus. Dat is de titel van de eerste cd van saxofonist Wim de Veth. Het eerste      column in KNMO Klankwijzer deelt ze haar
    exemplaar werd maandag 22 maart uitgereikt aan IC-arts Diederik Gommers.                ervaringen.
                                                        Toekomstmuziek bij
                                                        seniorenorkesten    Tekst: Onze redactie                                          Bij een onderzoek naar oudere leden
    Foto: Aanlevering                                           van muziekverenigingen is er uiteraard
                                                        aandacht voor seniorenorkesten. Waarom
                                                        zou u daar wel of niet bij willen spelen?
         et muzikale vaccin’ noemt                                   Als voordelen worden vooral muziek
         saxofonist Wim de Veth                                    maken met gelijkgestemden, onderhou-
    ‘Hzijn eerste cd die hij op                                      den van sociale contacten en het langer
    69-jarige leeftijd uitbrengt. Hij greep                                actief blijven genoemd. Ook repeteren
    de rust van de lockdown aan om                                     overdag wordt als prettig ervaren. De
    werken van J.S. Bach op zijn altsaxo-                                 orkesten werken wel naar optredens toe,
    foon te spelen en vast te leggen. Hij                                 maar gaan niet op concours. Dat maakt
    werkte zelf 40 jaar in de gezond-                                   dat de muzikanten minder druk ervaren.
    heidszorg en leeft erg mee met zijn                                  Vooral de leden van seniorenorkesten
    vakbroeders en -zusters.                                        waarderen de lagere prestatiedruk
                                                        en vinden het een heerlijke vorm van
    Verhaal               IC-arts Diederik Gommers (rechts) ontvang uit handen van Wim de Veth het eerste  ontspanning: het ‘moeten’ is eraf.
    Diederik Gommers is een van de   exemplaar van de cd Finis Coronat Opus.
    bepalende gezichten van de coron-                                   Dat wil niet zeggen dat seniorenorkesten
    acrisis. Hij wilde meewerken aan de                                  praat/toeterclubs zijn waar mensen
    uitreiking omdat het verhaal achter  daarbij uit bij J.S. Bach. In die tijd  muziekliefhebber(ster) zal weten te  vrijblijvend plaatsnemen. Ook deze
    de cd hem aansprak. De muziek past  bestond de saxofoon nog niet. Bach  vinden.           orkesten zijn prestatiegericht, maar wel
    bij uitingen van eerbetoon, verdriet  componeerde onbegeleide werken                 op een niveau dat bij de muzikanten past.
    en het teruggeworpen worden op  voor cello, fluit en viool. De Veth  Radio             Een wat eenvoudiger repertoire moet
    jezelf.              kon daardoor de saxofoon in pure  Dat het muzikale werk van Wim   nog steeds zo goed mogelijk uitgevoerd
                     vorm laten horen. De Veth krijgt  de Veth wordt gewaardeerd, blijkt  worden om er echt voldoening uit te
    Toegankelijker          als amateurmuzikant zowel van niet  ook uit de belangstelling van het  halen. Naast meedoen en acceptatie is
    Ook de titel Finis Coronat Opus  professionele als van professionele  AVRO-radioprogramma De Klassie- inzet daarom ook goud waard bij een
    slaat op de pandemie. Letterlijk  saxofonisten complimenten over zijn  ken op Radio 4.        seniorenorkest.
    betekent het “einde bekroont het  specifieke heldere en warme klassie-
    werk”, oftewel eind goed, al goed.  ke saxofoonklank. Wim de Veth wil                 Toch past een seniorenorkest niet bij
    Musiceren met anderen zat er niet  met deze cd de klassieke saxofoon- KLIK HIER om de cd (12,90 euro, incl.  iedereen. Sommige muzikanten voelen
    in tijdens de pandemie. Omdat De  muziek toegankelijker maken voor  verzendkosten) te bestellen. Vergeet in  zich niet op hun plek in zo’n orkest omdat
    Veth zijn saxofoonklanken niet wil- een groot publiek. Hij hoopt dan ook  verband met de toezending van de cd niet  het simpelweg niet aansluit op hun
    de verliezen, ging de saxofonist op  dat de cd, die ontstaan is tijdens de  uw adres te vermelden.  ambitie en/of interesse. Daarnaast zijn
    zoek naar klassieke werken en kwam  coronapandemie, zijn weg naar de                 seniorenorkesten vaak regionale orkesten.
                                                        Het komt daardoor wel eens voor dat de
                                                        afstand naar de repetitielocatie te groot
                                                        is. Vooral wanneer iemand op leeftijd
                                                        een eind moet reizen met een zwaar
                                                        instrument kan het een flinke logistieke
      Online solistenfestival bij Gelderse bond                              uitdaging zijn.


                                                        Verder willen veel muzikanten juist met
      De Muziekbond Gelderland-Flevoland (MBGF) houdt een online solistenfestival voor blazers en slagwerkers. Hoewel vanwege de coronamaatregelen  jong en oud samen muziek blijven maken
      alle activiteiten stilliggen, stelt de bond haar individuele muzikanten in de gelegenheid om toch hun talenten te tonen. De MBGF hoopt hiermee  en blijven ze liever lid van hun ‘eigen’
      hoopt haar leden in deze periode actief te houden.                         vereniging (al is het seniorenorkest in
                                                        de praktijk vaak een mooie aanvulling
      Het is de bedoeling dat de deelnemers een solo-optreden opnemen en dit opslaan als ‘mov’ of ‘mp4.’Ook duo’s kunnen meedoen. De opname kan bij  op de eigen vereniging!). Maar ook hier
      voorkeur via We Transfer verstuurd worden naar solistenfestival@mbgf.nl. Stuur per inzending maar één opname in. Het optreden wordt vervolgens  is een mouw aan te passen: er bestaan
      beoordeeld door Anne van den Berg (blazers) en Wibrand van Norel (slagwerkers).           inmiddels ook ‘overdagorkesten’ voor
      Er zijn vier leeftijdscategorieën: t/m 11 jaar; 12 t/m 15 jaar; 16 t/m 18 jaar; 19 jaar en ouder. De keuze van het uit te voeren werk is vrij. Je speelt dus  mensen van alle leeftijden. Dat is niet
      wat je graag wilt spelen met cd-play along, pianobegeleiding of solo. De maximale speelduur mag 6 minuten bedragen. alleen een uitkomst voor de wat oudere
                                                        leden, maar ook voor muzikanten die de
      Om toch enigszins een wedstrijdelement toe te voegen, heeft de MBGF heeft per categorie drie geldprijzen beschikbaar gesteld te weten 100, 75 en 50  lat wat lager willen leggen omdat ze net
      euro. De essentie is echter de Olympische gedachte ‘deelnemen is belangrijker dan winnen’.     beginnen met muziek maken of veel ’s
                                                        avonds werken.
      Deelname aan het online festival is gratis. Vooralsnog gaat de MBGF er vanuit dat de inzet van twee juryleden voldoende zal zijn om alle deelnemers
      te kunnen beoordelen. Mocht het aantal inschrijvingen de stoutste verwachtingen overtreffen dan worden er meer juryleden ingezet. Denkt u dat er toekomstmuziek zit in een
      Het aanmeldformulier is terug te vinden op de website www.mbgf.nl . De sluitingsdatum voor het inzenden van de opname is 17 april 2021.  seniorenorkest of in een overdagorkest?
      Als alles volgens plan verloopt, worden de prijzen op Koningsdag, 27 april 2021, via Zoom of Teams bekendgemaakt. Laat het mij weten via facebook.com/
                                                        verzilverdemuziekvereniging!
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10