Page 1 - Krant week 2019-13
P. 1

Do’s en don’ts                          Klankwijzer

                      van echte experts                         Magazine in alle
                      in Veghel                             700 biebs


                             2                                 3     Jaar 2019, week 13

     ONFK-finale voor fijnproevers


     De negende editie van de Open Nederlandse Fanfare Kampioenschappen (ONFK) krijgt een finale om de vingers bij af

     te likken. Zeven gerenommeerde orkesten strijden zaterdag 6 april in Drachten om de titel in de eerste divisie.

     Tekst: Frank Vergoossen
     Foto: FV Media Producties


        a er maar eens goed voor
        zitten. Titelverdediger
     GDe Eendracht Den Ilp,
     oud-WMC-kampioen Sint Caecilia
     Puth, meervoudig ONFK-winnaar
     Kunst Na Arbeid Lunteren, WMC-vi-
     cekampioen Joost Wiersma Eestrum,
     tweevoudig ONFK-vicekampioen
     Andels Fanfare Corps, KNMO
     Award-winnaar Excelsior Schraard en
     WMC-topper Concordia Oldebroek.
     Fanfares die stuk voor stuk boven
     het maaiveld uitsteken. Zij bijten
     zich zaterdag 6 april tijdens de finale
     van de negende editie van de ONFK
     vast in het werk In Other Words van
     Marco Pütz, de compositie waarmee  27 fanfares strijden volgende week in Drachten om de ONFK-titels.
     fanfare Oranje uit Grootegast in 2017
     de WMC-titel in de wacht sleepte.
     Kortom: alle ingrediënten voor een  beste bezet. Ook in de tweede divisie  Dat is een aanpak waar je voor kunt  voor de vierde divisie. De titel (De tijd
     avondje topfanfaremuziek zijn aanwe- komen vier fanfare in actie. Opvallend kiezen. Competitie zit blijkbaar wat  vliegt) is ontleend aan een uitspraak
     zig. “Het deelnemersveld in de eerste  is dat een aantal deelnemers enkele  meer ingebakken in de cultuur van de  van de Romeinse dichter Vergilius.
     divisie is bijzonder sterk”, glundert  weken geleden nog meedeed aan het  noorderling.”     Een tikkende klok maakt de luisteraar
     Hans Buren, de nieuwe voorzitter van  concertconcours van de Organisatie             er bewust van dat het Latijnse spreek-
     de stichting ONFK. “We zijn erg blij  van Muziekverenigingen in Fryslân.  Vernieuwing      woord Carpe Diem in deze snelle,
     dat niet alleen noordelijke verenigin-              De organisatie van de ONFK is in- hectische maatschappij er vlug bij
     gen, maar ook orkesten zoals Puth                 middels losgemaakt van de Stichting  inschiet. Ook Uxor Maris, het drama-
     en Andel voor het ONFK gekozen  In vier weken twee        Frysk Fanfare Festival, die zich nu vol- tische verhaal van een zeemeermin,
     hebben. Het wordt zonder meer een                 ledig gaat toeleggen op promotie en  van Jan Bosveld in de derde divisie is
     avond om naar uit te kijken. Een echt               vernieuwing van het fanfarerepertoire. een nieuw werk. Het verplichte werk
     kampioenschap.”         keer vol aan de bak       Voor de komende editie resulteert dit  in de vijfde divisie is Kaap Hoorn van
     De ONFK editie 2019 brengt in totaal               alvast in twee nieuwe werken. De kan- Hans van der Heide.
     27 fanfares aan de start. Dat is iets               didaten in de tweede divisie buigen
     minder dan het aantal van dertig waar  Zij schrikken er dus niet van terug om  zich over Shapes van Harry Janssen.
     de organisatie ieder jaar op hoopt.  in vier weken twee keer vol aan de bak Het werk is geschreven in opdracht
     “Met name het aantal deelnemers in  te gaan. Een uitdaging waar de meeste  van de gemeente Smallingerland en  De ONFK 2019 gaan vrijdag 5 april om
     de lagere divisies is ieder jaar weer af- verenigingen uit het zuiden van het  de Stichting Frysk Fanfare Festival.  19.00 uur van start met de vijfde en vierde
     wachten”, merkt Buren op. “Dat zijn er  land hun neus voor zouden optrek- Centraal in deze driedelige competitie  divisie. Zaterdag 6 april komen vanaf 10.00
     dit jaar zowel in de vijfde als de vierde  ken. Het onderstreept maar weer eens  staan kunstenaars uit de kunstbewe- uur de hoogste divisies aan de start. Omrop
     divisie vier. Daarmee kunnen we in  de grote regionale cultuurverschillen  ging De Stijl die honderd jaar geleden  Fryslân zendt een livestream van de door
     iedere divisie spreken van een waardig  in de blaasmuziek. Buren: “Sommige  werd opgericht en ook in Drachten  de KNMO ondersteunde titelstrijd uit. Meer
     kampioenschap.” De derde divisie is  verenigingen zien het bondsconcours  haar sporen heeft nagelaten. Nieuw is  informatie: https://www.onfk.nl.
     met acht inschrijvingen opnieuw het  als ideale voorbereiding op de ONFK.  ook Tempus Fugit van Eric Swiggers
   1   2   3   4   5   6