Page 3 - Krant week 2019-14
P. 3

3


    27 fanfares
    aan de start                               ‘S-HER TOGE NB O SC H

    in Drachten    Schouwburg De Lawei in Drach-   Tida Kira Munnekezijl/Lauwerzijl;   ZATER    MEI
    ten maakt komend weekeinde het  De Bazuin Augustinusga; Wubbenus    DAG  18 2019
    podium vrij voor de Open Neder-  Jacobs Arum ; Sint Nicasius Heeze;
                                         ME
                                         ME
                                         ME
    landse Fanfare Kampioenschappen  Prins Hendrik Scheemda; Excelsior   MET MEDEWERKING VAN O.A. T MEDEWERKING VAN O.A. T MEDEWERKING VAN O.A. T MEDEWERKING VAN O.A.
                                         DE SHOWBANDS:WBANDS:WBANDS:
                                         DE SHO
                                         DE SHO
    (ONFK). De open titelstrijd gaat  Hagestein; CMV Hardenberg ; In    K&G LEIDENN
                                         K&G LEIDE
    vrijdag 5 april om 19.00 uur van  Corpore Wagenborgen.         AMA
                                         AMA
                                         AMANTIUS ‘S HERTOGENBOSCHNTIUS ‘S HERTOGENBOSCHNTIUS ‘S HERTOGENBOSCH
    start met de vijfde en vierde divi- Verplicht werk: Uxor Maris - Jan  KAMPER TROMPE
                                         KAMPER TROMPE
                                         KAMPER TROMPETTER KORPSTTER KORPSTTER KORPS
    sie. Zaterdag 6 april komen vanaf  Bosveld               ADVENDO SNEEK
                                         EXEMPEL EMPEL
    10.00 uur de hoogste divisies in  Jury: Danny Oosterman, Jacob Slag-
    actie. (Zie de KNMO Klankwijzer  ter, Frans-Aert Burghgraef
    Nieuwskrant van vorige week voor
    een voorbeschouwing).       TWEEDE DIVISIE: Deelnemers:                   S T A D I O N  D E  V L I E R T
                     Oranje Assen; De Vriendenkring
    VRIJDAG 5 APRIL          Kessenich (België); Beatrix Doezum;     STA D I ON DE VLIER T ‘S-HER TOGE NB O SC H
    VIJDE DIVISIE: Deelnemers:    Crescendo Winterswijk.              TICKETS VANAF €10,00 VERKRIJGBAAR BIJ:
                                                  AANVANG 19:30 UUR
                                                  AANVANG 19:30 UUR
                                                  AANVANG 19:30 UUR
                                                  AANVANG 19:30 UUR
                                                  AANVANG 19:30 UUR
                                                  AANVANG 19:30 UUR
                                                  AANVANG 19:30 UUR
                                                  AANVANG 19:30 UUR
                                                  AANVANG 19:30 UUR
                                                  AANVANG 19:30 UUR
                                                  AANVANG 19:30 UUR
                                                  AANVANG 19:30 UUR
                                                   VVV ‘S HERTOGENBOSCH
    Oranje B Grootegast; Nil Sine La- Verplicht werk: Shapes - Harrie       KASSAVERKOOP STADION DE VLIERT OP ZATERDAG 18 MEI VANAF 17.00 UUR
    bore Boerakker; De Vrije Fries  Janssen.                  ONLINE VIA WWW.TAPTOE-SHERTOGENBOSCH.NL
    Oude-Nieuwehorne; Crescendo Hij- Jury: Jan de Haan, Jacob Slagter, Ivan
    um-Finkum.            Meylemans
    Verplicht werk: Kaap Hoorn - Hans
    van der Heide.          EERSTE DIVISIE: Deelnemers:
    Jury: Jan de Haan, Jacob Slagter,  Andels Fanfare Corps Andel ; Sint
    Ivan Meylemans.          Caecilia Puth; Joost Wiersma Ee-
                     strum; De Eendracht Den Ilp; Con-
    VIERDE DIVISIE: Deelnemers:    cordia Oldebroek; Kunst Na Arbeid
    Juliana Hoogezand; Concordia   Lunteren; Excelsior Schraard.
    Gaastmeer; Helpt Elkander Afferden; Verplicht werk: In Other Words -
    Sereno Baflo.           Marco Pütz
    Verplicht werk: Tempus Fugit - Eric  Jury: Jan de Haan, Danny Ooster-
    Swiggers.             man, Frans-Aert Burghgraef
    Jury: Jan de Haan, Jacob Slagter,
    Ivan Meylemans.          Omrop Fryslân zendt de titelstrijd
                     via livestream uit. Meer informatie:
    ZATERDAG 6 APRIL         https://www.onfk.nl.
    DERDE DIVISIE: Deelnemers:
     De ONFK gaan morgen van start.
   1   2   3   4   5   6   7   8