Page 7 - Krant week 2019-14
P. 7

7


    Eurofestival                            Jubilarissen in de    in teken van                            bloemen gezet
    At the Movies                            Verdeeld over het hele land zijn de  Muziekbond


                                      afgelopen weken weer tientallen
                                      muzikanten gehuldigd voor hun  Gelderland-Flevoland
    Het thema van het 22e Eurofesti- Jeugdharmonie Crescendo Beegden;  jubileum in de amateurmuziek.  70 jaar: Leo Klein Tank (Sint Wil-
    val is At the movies. Zaterdag 6 en  JOnKH, Kerkrade; Opleidingsor-                 librord Lievelde); Dien Hoftijzer,
    zondag 7 april nemen 21 jeugdor- kest Bazuin Utrecht; Jeugdorkest  Een overzicht van de jubilarissen  Gerrit Wildenbeest (Jubal Varsse-
    kesten deel aan het jaarlijks treffen  Knegsel-Wintelre; Jeugdharmonie  vanaf het 40-jarig jubileum. veld); Jannes Smit (DOKA Marknes-
    in cultureel centrum Don Bosco het Concordia Melick; Opleidingsorkest                se); Jan Jansen (Sempre Crescendo
    Limburgse Heel.          MPM Geldermalsen; Jeugdorkest   Brabantse Bond van        Laag-Soeren); Jannes Smit (DOKA
                     Concilia, Ittervoort; Jeugdfanfare  Muziekverenigingen      Marknesse).
    Speciaal hiervoor stelt Himalaya  de Vriendenkring, Montfort; Jeugd-                65 jaar: Jan Krul (Voorwaarts
    Music aan elk deelnemend orkest de  fanfare St. Caecilia America; Jeugd- 65 jaar: Cees Groeneveld (Sirena  Rumpt); Henk Grijsen (Amor Musae
    partituren van The Fall of Atlantis  harmonie de Vriendenkrans Heel;  Sprang-Capelle); Wim van den Berg,  Swifterbant); Jan van Ekeren (Oe-
    ter beschikking. Dit stuk dient door  Combinatie Stevensweert-Ohé en  Tony Manders en Jo Sanders (Sint  fening Zij Ons Doel Tricht); Harry
    ieder orkest gespeeld te worden,  Laak-Berg aan de Maas (SOL).   Caecilia Volkel).        Hietbrink, Gertie Braakman (Apollo
    maar er mag zelf beslist worden of                 60 jaar: Cees van de Ven (Concordia  Laren Gld.); G. de Joode (Wilhelmi-
    dit het inspeelwerk of één van de te  Zondag 7 april 2019, 11.05 uur:  Loon op Zand); Wim Meeuwsen  na Herwijnen); Henk Grijsen (Amor
    beoordelen werken wordt. Elk orkest  Jeugdharmonie Koninklijke Har- (Stratums Muziekkorps Sint Cecilia  Musae Swifterbant).
    ontvangt na het optreden een schrif- monie Unie Sevenum; Jeugdorkest  Eindhoven).         60 jaar: Herman Mateman (Adven-
    telijk verslag van de juryleden Björn  Play The Beat Sint Odiliënberg, Pos- 50 jaar: Bea Nellestijn-Pompen  do Lintelo); M. van Mourik (Wil-
    Bus en Jos van de Braak. De strek- terholt; Jeugdfanfare de Maasoever  (Semper Crescendo Kerkdriel); Lia  helmina Herwijnen); Gerrit Urbaan
    king van het juryverslag is positief en  Roosteren; Jeugdfanfare Eensgezind- Verhoeven (Alliance Lage Zwaluwe);  (Crescendo Neede); M. van Mourik
    opbouwend en bevat tips en heldere  heid Maasbracht; Jeugdorkest De  Nic van Dongen (Sint Caecilia Hoe- (Wilhelmina Herwijnen); Henk
    adviezen voor de toekomst. De ju- Heibloem Meeuwen; Jeugdharmonie  ven); Tonny Brukx (OBK Raven- Waarlo (Crescendo Hengelo Gld).
    ryleden geven na elk optreden ook  Sint Joseph Sittard; Jeugdfanfare  stein).           50 jaar: Wim de Wilde (Prins
    graag een persoonlijke toelichting  Eendracht, Baarlo; Opleidingsorkest  40 jaar: Heleen Dingemans-De  Bernhard Emst); Marijke Berend-
    aan iedere dirigent op hun verslag. Apollo Goor; Jeugdorkest Unitas et  Ruijter ( Aurora Woensdrecht); Jan  sen-Schuppers en Gerrit Nijenhuis
                     Fidelitas Gennep; Jeugdfanfare Sint  Bennenbroek (Excelsior Deurne);  (Harmonie Vorden); Steven Gel-
    Zaterdag 6 april 2019, 11.25 uur:  Hubertus Hegelsom.       Jean-Pierre Dircken, Willem van  derman (Wilhelmina Heerde); Roel
                                      Ginneken en Wilfred Stroop (Sint  Schimmel (Harmoniegezelschap
                                      Cecilia Zegge); Gilbert Blom (Sirena  Soelen Zoelen); Gerritdien Brin-
                                      Sprang-Capelle); Anje van den Berg  kers-Paalman (Euphonia Eibergen);
                                      en Arno de Graaf (Alliance Lage  Herbert Slijkhuis en Harrie Nieuw-
                                      Zwaluwe); Louis van Moll (De Goe- land (Sempre Crescendo Laag-Soe-
                                      de Hoop Eersel); Helga van Duijnho- ren).
                                      ven-Avontuur (Gaudete in Domino  40 jaar: Erna Rondeel, Dick
                                      Cuijk); Tom van Alphen (Philhar- Boerstoel en Wessel Zegveld (Har-
                                      monie Leende); Maarten t Hooft  monie Vorden); Netty van Zoelen
                                      (Irene Werkendam); R.I.K. Harren  (Voorwaarts Rumpt); Antoinette
                                      (KEM Sint Cecilia Huijbergen).  Bleumink-Arink, John Ponds en
                                                       Vincent Weenink (Sint Willibrord
                                                       (Lievelde); Hendrie Nijkamp (Wil-
                                      Limburgse Bond van        helmina Heerde); Henny Prin-
                                      Muziekgezelschappen       sen-Grijsen en Wolter Prinsen
                                                       (Amor Musae Swifterbant); René
                                      70 jaar: Ger Sillen (Sint Gerlach Val- van Norel (Soli Deo Gloria Heerde);
                                      kenburg ad Geul); Wil de Bie (Sint  Esther Kilian- v.d. Valk en Petra
                                      Caecilia Spaubeek); Har Coolen (El- Assink-Stroomenbergh (Harp en
                                      lona  Ell); Pierre Peters (Victoria  Luit Vuren); Gerjan Wansink en
                                      Landgraaf-Rimburg).       Bert Vogel (Euphonia Eibergen);
                                      60 jaar: Twan Smeets en Wiel Frans- Dirk van de Poppe en Hendrie Drost
                                      sen (Vriendenkring Swolgen); Hub  (Juliana Doornspijk); M. van den
                                      Dullens en Jan Knols (Sint Gerlach  Brink (Excelsior Harskamp); Femmy
                                      Valkenburg ad Geul); Jacques Peters  Jolink-Simmelink (Crescendo Hen-
                                      (Koninklijke Harmonie Horst).  gelo Gld); Bea van Oene en Marinus
                                      50 jaar: Sjef Quaedvlieg (Sint Jo- Strijkert (David Oosterwolde); Carla
                                      seph Heerlen-Heerlerheide); Jeanny  Platerink-Kroes (Apollo Laren Gld.);
                                      Janssen (Sint Joseph Berg aan de  Anne Bosman en Ferdy van Rijn
                                      Maas); Roel Bosma (Concordia Tree- (Sempre Crescendo Laag-Soeren);
                                      beek-Brunssum).         Yvonne Bomers-Duenk (Eendracht
                                      40 jaar: Wiel Gelissen (Sint Ger- Winterswijk); Henny Prinsen-Grij-
                                      lach Valkenburg ad Geul); Theo van  sen en Wolter Prinsen (Amor Musae
                                      Rens (Koninklijke Harmonie Horst);  Swifterbant).
                                      Frank Offermans (Orkest Concor- Eremedaille: Bennie Westerveld
                                      dia Treebeek-Brunssum); Guus van  (Advendo Lintelo).
                                      Cruchten en Theo Pleunis (Sint Jo-
                                      seph Nederweert).
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12