Page 9 - Krant week 2019-14
P. 9

9

                                                        STACCATO


                                                       Zomercursus musiceren,

                                                       studeren en het brein


                                                       Zomercursus musiceren, studeren en het brein
                                                       Een driedaagse onderdompeling voor docenten
                                                       van instrumentale en vocale muzieklessen die
                                                       meer willen weten over ‘musiceren, studeren en
                                                       het brein’. Deze zomercursus wordt van maandag
                                                       19 tot en met donderdag 22 augustus gehouden
                                                       in het Orvelter Hof in Witteveen, midden in de
                                                       Drentse natuur. Mis je wel eens speelplezier bij je
                                                       leerlingen? Zou je eigenlijk meer uit je leerlingen
                                                       willen halen? Dan is deze gezellige en inspirerende
                                                       zomercursus echt iets voor jou! Informatie: http://
                                                       www.musicerenstuderenenhetbrein.nl.                                                       Workshop en samen

     Tijdens de Kindermuziekweek vindt tevens de afsluiting van de Muziekwedstrijd plaats.
                                                       spelen met Eric Vloeimans
    75 activiteiten                                           Een workshop en samen spelen met de bekendste

                                                       trompettist van Nederland. Wie wil dat niet?
                                                       Speel je trompet, bugel of cornet en wil je alles
                                                       uit je instrument halen wat erin zit? Blok dan
    tijdens landelijke                                          zaterdag 18 mei in je agenda en meld je aan voor
                                                       een workshop met Eric Vloeimans. De kleurrijke
                                                       muzikale duizendpoot geeft vanaf 14.30 uur een
                                                       workshop in het gebouw van muziekvereniging
    Kindermuziekweek                                           Na Lang Streven (NLS) in Klaaswaal. Je studeert
                                                       twee werken in, die je ’s avonds samen met Eric en
                                                       zijn combo tijdens een concert van NLS Klaaswaal
                                                       en Wilhelmina Numansdorp uitvoert. Informatie:
                                                       www.nlsklaaswaal.nl.

    Vanaf 5 tot en met 14 april 2019 vindt de eerste landelijke Kindermuziekweek plaats.

    Na tien succesvolle edities in Rotterdam slaan twaalf grote landelijke partners de          Inschrijving voor Twiske
    handen ineen om ieder kind in Nederland te laten genieten van live muziek.              Jeugd Festival geopend


                                                       Inschrijving voor Twiske Jeugd Festival geopend
                     muziek. Partners uit heel Nederland  16.00 uur.          Muziekvereniging Excelsior Oostzaan zet zaterdag
                     sloten zich aan en vanaf 5 april 2019
    Muziek zelf maken of liever alleen  is het zover. Verspreid door heel  Muziekwedstrijd       22 juni het Twiske Jeugd Festival op touw. Deel-
                                                       name staat open voor jeugd- of opstaporkesten.
    luisteren? Je mag zelf kiezen! In de  het land kunnen kinderen en hun  In Utrecht staat Tivoli Vredenburg  Naast de muzikale uitvoering is bij het klein-
    Kindermuziekweek zijn op meer dan  (groot)ouders meedoen aan meer  op zondag 7 april in het teken van  schalige karakter en de informele sfeer van het
    25 plaatsen meer dan 75 concerten,  dan 75 concerten, workshops, lessen  de Muziekwedstrijd van het Prinses  evenement de presentatie minstens zo belangrijk.
    workshops, zanglessen en andere  en heel veel andere activiteiten.  Christina Concours. Als afsluiter van  Er zijn prijzen te winnen voor entertainment
    activiteiten te bezoeken. De opening                de wedstrijd, waar meer dan 400 (!)  en muzikaliteit. Aanmelden kan tot 1 mei via
    zal plaatsvinden in Rotterdam en  Dubbele opening         jonge muzikanten aan deelnamen,  penningmeester@excelsior-oostzaan.nl.
    Amsterdam. De Doelen trapt op 5  Om de landelijke editie te bena- laten de prijswinnaars zich nog alle-
    april om 11.00 uur af met een op- drukken vindt er een dubbele ope- maal een keer horen op het podium
    treden van een ensemble van musici  ning plaats op vrijdag 5 april: In  van het Utrechtse podium.
    van het Rotterdams Philharmonisch  De Doelen in Rotterdam laten 100                 Try-out op TAVENU-
    Orkest en 100 kinderen. Het Con- basisschoolkinderen samen met een  Initiatief
    certgebouw volgt om 16.00 uur met  ensemble van musici van het Rot- De Kindermuziekweek is een initia- festival in Schoonhoven
    een kinderorkest onder leiding van  terdams Philharmonisch Orkest een  tief van Concert- en congresgebouw
    harpist Remy van Kesteren. Meer  speciaal geschreven compositie van  de Doelen, Rotterdams Philharmo- Muziekvereniging TAVENU Schoonhoven houdt 1
    informatie over het hele programma  Bastiaan Woltjer tot klinken brengen. nisch Orkest, Het Concertgebouw,  en 2 november in het Bastion haar 34e muziekfes-
    op www.kindermuziekweek.nl.    Het concert is gratis toegankelijk.  TivoliVredenburg, philharmonie  tival voor slagwerkensembles en hafabra-orkesten.
                     Later op de dag opent de Kindermu- zuidnederland, Prinses Christina
    Kindermuziekweek         ziekweek in Het Concertgebouw met  Concours, Muziekgebouw Eindho- Een try-out met beoordeling voor een concours
    Na de tiende editie in 2018 besloten  een Amsterdams kinderorkest. On- ven, Méér Muziek in de Klas, Bureau  of als tussentijds meetpunt. Vrijdag 1 november
                                                       treden de slagwerkensembles op en zaterdag 2
    De Doelen en het Rotterdams Phil- der leiding van Remy van Kesteren  Vanaf2, Orkest van het Oosten,  november de blaasorkesten. Deelnemers kunnen
    harmonisch Orkest de handen ineen  geven 65 kinderen van 8 tot 18 jaar  Stichting Kunstzinnig Vorming Rot- kiezen uit een inspeelwerk en twee te beoordelen
    te slaan met tien andere landelijke  een concert in de Grote Zaal. In het  terdam (SKVR), Nationale Opera en  muziekstukken of een te beoordelen tijdsvlak.
    organisaties. Het doel: Alle kinderen  bijzonder begeleidt de sterharpist de  Ballet.       Speeltijd: slagwerk 15 minuten, blaasorkesten 45
    uit Nederland laten genieten van  13-jarige harpleerling Diyae bij zijn               minuten. Informatie: www.tavenu.com.
    het maken en het luisteren naar live  eerste solo. Het concert begint om
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14