Page 1 - Krant week 2014
P. 1

Jaar 2020, week 14

                     Winnaars Buma                           “Bouw conditie

                     Blaasmuziek                            straks weer stap

                     Awards bekend                           voor stap op”

                             3                                 6


     Onlinewedstrijd ook


     voor samenspeelfilms


     De eerste films voor de Nationale Online Open Solistenwedstrijd druppelen binnen en zijn al ruim 1000 keer bekeken. Ook
     samenspeelfilms (split screen video’s) zijn welkom. Hiervoor is een aparte categorie toegevoegd. Zij dingen mee naar een

     voucher ter waarde van 500 euro van Buffet Crampon, te besteden bij de aanschaf van een nieuw instrument.


                      lier in en upload je filmpje. Maak
                      ook vriendjes en andere leden van
     Tekst en illustratie: Onze redactie je vereniging enthousiast om mee te
                      doen. Deelname is gratis.
      e wilde vlammen tijdens een  Bij de Nationale Online Open So-
      concert, concours of voorspeel- listenwedstrijd is het publiek de
     Jdag. Of misschien had je je stuk  jury. Je filmpje wordt geplaatst op
     voor je muziekexamen al ingestu- de website van KNMO Klankwijzer.
     deerd. Het coronavirus doorkruist  Bezoekers kunnen hun stem uit-
     al je muzikale plannen. Jammer van  brengen op hun favoriete filmpje.
     het vele oefenen. KNMO Klankwij- Per e-mailadres kan maar één keer
     zer biedt je met de Nationale Online  op dezelfde deelnemer worden ge-
     Open Solistenwedstrijd de kans om  stemd. Dus maak familie, vrienden,
     je solo toch voor een groot publiek  buren, klas- en clubgenoten enthou-
     te spelen. We willen met dit initiatief siast om te stemmen.
     stimuleren dat muzikanten tijdens  Aan de Nationale Online Open
     de coronacrisis toch muziek blijven  Solistenwedstrijd wordt volop aan-
     maken.              dacht besteed op de diverse media-
     Aan de Nationale Online Open   kanalen van KNMO Klankwijzer.
     Solistenwedstrijd kan iedereen  Zo wordt in de digitale uitgave
     meedoen. Alle muziekstijlen, instru- (ruim 8200 abonnees) iedere week
     menten, niveaus en leeftijden zijn  een tussenklassement gepubliceerd.
     welkom. Of je nu trompet of ma-  Ook komt je filmpje te staan op
     rimba speelt of viool of accordeon.  Klankwijzer.tv, het videokanaal van
     Je mag ook als duo of trio met een  de KNMO. Pak dus je instrument en
     vriend/vriendin of huisgenoot mee- laat Nederland zien wat je kan!
     doen. Hou je wel aan de corona-vei- Inmiddels hebben al diverse onder-
     ligheidsvoorschriften.      nemers prijzen beschikbaar gesteld.
     Samenspeelfilms waarbij meerdere  Hoofdsponsor is Buffet Crampon
     muzikanten van een vereniging op  met vouchers van respectievelijk
     afstand samen een muziekwerk uit- 1000 en 500 euro te besteden bij de
     voeren dingen in een aparte catego- aanschaf van een nieuw instrument.  van trompettist Eric Vloeimans en  voor te bereiden. De inzendtermijn
     rie mee naar een mooie prijs.   Ook de verdere prijzen mogen er  gratis deelname aan Zomercursus  sluit op 1 juni 2020. Veel succes!
     Deelname is simpel. Kies een werk  zijn: een online-workshop van een  Woudschoten 2020 of 2021 (ter
     (naar eigen keuze), studeer het in en  Yahama-artiest, een voucher en  waarde van 625 euro). Bedrijven
     maak een filmpje van je uitvoering.  een demper naar keuze van Atelier  die ook mee willen doen, zijn van
     Op de website www.klankwijzer.  Pfeiffer, een fagotriet van Fagotwin- harte welkom. Informatie: redactie@ Klik op de ‘hotspot’ om direct naar
     nl is een aparte rubriek voor de  kel MuzieKarel, een cadeaubon van  klankwijzer.nl.           de pagina van de Nationale Online
     Nationale Online Solistenwedstrijd  Muziekcentrale Adams, accessoires  Je hebt alle tijd om je muziekstuk  Open Solistenwedstrijd te gaan.
     ingericht. Vul het deelnameformu- van JT Music BV, meespeelboeken  en de opname van het filmpje goed
   1   2   3   4   5   6