Page 1 - Krant week 2019-15
P. 1

Jaar 2019, week 15

                      “Eendracht Den                          Zappen tussen

                      Ilp was het meest                         cornet en viool in

                      overtuigend”                           Queen Symphony


                             2                                 7     Talenten shinen bij De Adriaan     Het is een van de                                         niveau van het orkest. Zo kan ook
     leukste concoursen in                                       een solist bij een orkest uit de derde
                                                       divisie winnen van een solist bij een
     de blaasmuziek. Tijdens                                      orkest uit een hogere afdeling. De
                                                       jury bespreekt na ieder optreden
     de muziekwedstrijd De                                       het resultaat met de solist en de di-
                                                       rigent. De winnende solist ontvangt
     Adriaan in Riethoven                                        De Adriaan, een bronzen beeldje in
     zetten de deelnemende                                       de vorm van een trompetblazer.

     orkesten een talentvolle

     solist uit hun vereniging in
     de schijnwerpers.                                          Programma De Adriaan

                                                       De veertiende editie van De Adriaan wordt
                                                       dit keer in combinatie met een slagwerk-
                                                       festival gehouden in de Kemihal aan de
                                                       Hennepstraat 8 in Riethoven.
     TEKST: Frank Vergoossen      Tijdens De Adriaan staan solisten in de schijnwerper.
     FOTO: FV Media Producties                                      Zaterdag 13 april, 12.00 uur: Harmonie
                                                       De Dommelecho Dommelen met Pien Hen-
      n de Brabantse Kempen staat het  een solistenwedstrijd waarbij jonge  gedurende maximaal 40 minuten  driks (besklarinet); Veldhovens Muziekkorps
      bij zo’n beetje iedere muzikant  muzikanten begeleid worden door  muziek ten gehore brengen, begin- Veldhoven met Nino Bogers (altsaxofoon);
     Imet solistische aspiraties hoog                  nende met een inspeelwerk, gevolgd  Muziekvereniging Kunst Adelt Hapert
     op de bucketlijst. Optreden tijdens                door het solistische wedstrijdwerk  met Tim Huijbregts (klarinet); Koninklijke
     de tweejaarlijkse muziekwedstrijd
     De Adriaan in Riethoven is echter Want wie wil nu        en ter afsluiting muziek naar keuze,  Harmonie Echo der Kempen (Bergeijk) met
                                      bij voorkeur in het populaire genre.
                                                       Kim Sweerts (dwarsfluit); Harmonie Sub
     niet alleen een uitdaging voor de                 In het beoordelingswerk moet een  Umbra Veldhoven met Roberto Anwar (bas-
     uitverkoren solisten, maar ook voor zijn eigen solist      solo van ten minste vier minuten  trombone); Harmonie L’Union Fraternelle
     de begeleidende orkesten. Want wie                voorkomen, gespeeld door een ama- Veldhoven met Stef van den Berg (trompet).
     wil nu zijn eigen solist laten vallen?  laten vallen?      teurmuzikant die op de dag van de
                                      uitvoering niet ouder is dan 23 jaar.  Zondag 14 april, 17.20 uur: Fanfare Sint
     Nalatenschap                           Professionals of studenten aan een  Willibrordus Wintelre met Kristel Kouwen-
     De tweejaarlijkse muziekwedstrijd  hun eigen orkest. Na een aarzelend  conservatorium zijn van deelname  berg (altsaxofoon); Riethovens Harmo-
     De Adriaan is vernoemd naar Adri- begin is het evenement uitgegroeid  uitgesloten. De solist moet boven- niecorps Riethoven met Anne Vermeulen
     aan Sweegers. Muziek nam in zijn  tot een tweedaags festijn dat bij de  dien minstens twee jaar lid zijn van  (altsaxofoon); Muziekvereniging Sint Cecilia
     leven een belangrijke plek in. Bij  muziekverenigingen uit de Kempen  de vereniging.       Vessem met Harm Gilsing (hoorn); Fanfare
     zijn overlijden in januari 1990 liet  hoog op de agenda staat. Voor de               Heide Echo Knegsel met Yannick Hogers
     hij een deel van zijn nalatenschap na veertiende editie schreven twaalf  Solowerk         (trompet); Koninklijke Harmonie UNA
     aan het Riethovens Harmoniecorps  orkesten in.          Een tweemansjury beoordeelt alleen  Valkenswaard met David Jacobs (hoorn);
     waarvan hij vele jaren bestuurslid                het solowerk. Daarbij telt de uit- Harmonie De Volharding Aalst met Loek
     was. De naar hem vernoemde stich- Niveau             voering door de solist voor tachtig  Smits (bariton).
     ting De Adriaan houdt sindsdien  De wedstrijdformule is simpel.  procent mee en de begeleiding door  Informatie: https://www.adriaan-riethoven.
     iedere twee jaar een muziekwed- Van de deelnemende muziekgezel- het orkest voor twintig procent. Ie- nl.
     strijd met een bijzonder concept:  schappen wordt verwacht dat ze  dere solist wordt beoordeeld op het


             In week 17 verschijnt geen KNMO Klankwijzer Nieuwskrant
   1   2   3   4   5   6