Page 1 - Krant week 2019-16
P. 1

Jaar 2019, week 16

                      Schrijf je in voor                        “Wat Ommen

                      de KNMO Jeugd                           deed was

                      Inspiratiedag                           fenomenaal”


                             3                                 5     Ajax als voorbeeld voor PBG


     Dat het een Nederlandse club nog ooit zou lukken om de halve finale van de Champions League te bereiken, werd door alle

     voetbalwijsneuzen van deze wereld voor onmogelijk gehouden. Waarom zou de Provinciale Brassband Groningen (PBG) dan
     niet op de Europese Brassband Kampioenschappen net als Ajax voor een stunt kunnen zorgen? “Zeg nooit: het lukt toch niet.

     Het kan wel”, zegt dirigent Richard Visser aan de vooravond van de meest ultieme uitdaging in de brassbandwereld.                                                       dag te leggen, dacht ik er goed aan
                                                       te doen om nog een repetitie te hou-
     Tekst: Frank Vergoossen                                      den. Maar dat gaan we dit jaar toch
     Foto’s: Hanna Kamminga/                                      maar niet meer doen. Als het dan
     FV Media Producties                                        nog moet gebeuren, ben je te laat.”

        rie jaar geleden maakte                                   Keuzewerk
        de Provinciale Brassband                                   Ook bij de keuze van het vrije werk
     DGroningen al eens zijn op-                                     zijn de ervaringen van Lille meege-
     wachting op het Europese podium.                                  wogen. Drie jaar geleden speelde de
     Tijdens het EBBC in Le Nouveau                                   PBG als keuzewerk From Ancient
     Siècle in Lille eindigde de Neder-                                 Times. Iedere zichzelf respecterende
     lands kampioen in een deelnemers-                                 topband heeft in deze compositie
     veld van twaalf bands op de achtste                                van Jan Van der Roost
     plaats. Dirigent Richard Visser heeft
     dat avontuur nog helder op zijn net-                                Lees verder op pagina 2
     vlies staan. Ook de meeste bandle-
     den - slechts zes muzikanten van de
     huidige bezetting waren er toen niet
     bij - weten inmiddels wat het is om                                 Startveld
     op het hoogste niveau in de schijn-                                 Championship Section
     werpers te staan. “Die ervaringen
     nemen we zeker mee”, zegt dirigent                                 Dertien bands strijden vrijdag 26 en zaterdag
     Richard Visser. “Bijna alle muzikan-                                27 april in Montreux (Zwitserland) om
     ten hebben al op een Europees po-                                  de Europese titel in de hoogste klasse. De
     dium gespeeld. Ze weten daardoor                                  deelnemers zijn:
     wat ze kunnen verwachten. Vooral                                  3BA Concert Band (Duitsland); Brass Band
     als het gaat om het focussen op twee                                Bürgermusik Luzern (Zwitserland); Brass
     werken.” Ook voor de dirigent zelf                                 Band Oberösterreich (Oostenrijk); Brass Band
     was de deelname in Lille een goede                                 Willebroek (België); Brighouse & Rastrick
     leerschool. Die rugzak aan ervaring                                 (Engeland); Concord Brass Band (Dene-
     komt in het Zwitserse Montreux                                   marken); Cory Band (Wales); Eikanger-Bjørs-
     zeker van pas. Zo was de repetitie                                 vik Musikklag (Noorwegen); Göta Brass Band
     op de late vrijdagavond achteraf                                  (Zweden); Italian Brass Band (Italië); Paris
     gezien niet zo’n goed idee. “We kwa-                                Brass Band (Frankrijk); Provinciale Brass Band
     men toen na het verplichte werk om                                 Groningen; Valaisia Brass Band (Zwitserland).
     elf uur ’s avonds terug in het hotel.  Richard Visser: “De ervaringen van Lille nemen we mee.”
     Om de focus meteen op de volgende           Volgende week verschijnt geen KNMO Klankwijzer Nieuwskrant
   1   2   3   4   5   6