Page 9 - Krant week 2019-16
P. 9

9    Wat gaan de Thorner Bokken                                       STACCATO    doen in Sint Petersburg?                                                       Jubilarissen in Utrecht
    De Koninklijke Harmonie van Thorn maakt van 27 april tot en met 2 mei een concertreis naar      en Noord-Holland
    Sint Petersburg. Op uitnodiging van het Rimsky-Korsakov Musical College nemen de Bokken

    deel aan een cultureel uitwisselingsproject.                             70 jaar: Kees Vlaming (Excelsior Oosterend Texel);
                                                       Cees Groen (Sint Caecilia Hoogland).
                                                       65 jaar: Wil de Graaf (Vriendenkring Westbroek);
                                         zoek aan museum De Hermi-  Piet Berkhout Samen (Voorwaarts Waarland);
                                         tage, het Peterhof (ook wel het  Rinus van Essen en Karel de Blom (Erica Austerlitz).
    De reis staat in het teken van de                    Russische Versailles genoemd  60 jaar: Arie van Weenen (BMOL Kortenhoef);
    samenwerking tussen de Ko-                       met zijn sierlijke paleizen en  Gerrit Petiet (Zeevangsfanfare Zeevang); Dik van
    ninklijke Harmonie van Thorn,                      fraai aangelegde tuinen) en een  Vulpen (Brassband Breukelen); Wim Wouters (Door
    het Conservatorium Maastricht                     concert van het Mikhailovsky  Wilskracht Sterk Achterveld); Klaas Kaars (Olympia/
    en het Rimsky-Korsakov Con-                      Symphony Orchestra in een   Conbrio Monnickendam); Mats lantman (Samen
    servatorium in Sint Petersburg.                    origineel Russisch theater. Om  Voorwaarts Waarland); Jan Groot (Sursum Corda
    Tijdens het verblijf in Sint                      dit alles mogelijk te maken, is de  Andijk).
    Petersburg wordt ook het                       reiscommissie bestaande uit spe- 50 jaar: Willem Bergwerf (Soli Deo Gloria Zaan-
    tegenbezoek van Russische                       lende leden en achterban al bijna  dam); Agna Baas-Oud (Sint Caecilia Lutjebroek);
    slagwerkstudenten aan het                       een jaar lang bezig met het regelen  Lieneke van Steenis (KAMV Amersfoort); Piet
    Maastrichts Conservatorium                      van vervoer, accommodaties, visa  Zwagerman (Sursum Corda Andijk); W.J. Klaver en
    in het najaar ingevuld.                       en de ontwikkeling en afstemming  J.G. Bruinsma-Vermeulen (Ilpendams Fanfare); Erik
                                       van het programma ter plaatse.  Rep Excelsior (Oostzaan).
    De ‘Koninklijke’ geeft in Sint                    Ook waren er aparte afspraken  40 jaar: Jan Krotje (Excelsior Oosterend Texel);
    Petersburg drie concerten                      nodig voor hettransport van grote  Hans J. Braakman (Irene Grootebroek); Roel van
    in onder andere de Luther-                     instrumenten zoals bastuba’s, eu- Mourik (Brassband Breukelen); Freek Broelman
    se Kerk en het Rimsky                        phoniums, bas- en baritonsaxofoons  (KAMV Amersfoort); Aukje Buurlage (Samen Voor-
    Korsakov Musical College                      en trombones. Die mogen name-   waarts Waarland); Annette Patricia Schipper en
    Sint-Petersburg. Er is een                     lijk niet zonder ‘safety care’ in het  Christina Marja de Leeuw-Boes (Juliana Marken).
    speciaal concert voor                        luchtruim van het vliegtuig mee.
    studenten, docenten en                       Dit alles maakt dat de kosten van
    dirigenten van het Russische  Sint Petersburg kondigt de komst van de Koninklijke  deze concertreis niet gering zijn. Er
    conservatorium. Er wordt  Harmonie van Thorn aan.         zijn door vereniging verschillende  Inschrijving voor
    een breed internationaal programma                 activiteiten ondernomen om de trip
    ten gehore gebracht waarvan expli-                 te kunnen financieren. Bijdragen  Druif-festival geopend
    ciet ook West-Europese composities  Metamorfosen (Paul Hindemith),  aan deze unieke uitwisseling zijn
    onderdeel uitmaken. Zo zal het  Suite uit Cheryomouski (Dimitri  nog steeds van harte welkom via  Muziekvereniging O.K.K. Oostwoud heeft de
    symfonisch gedicht Nemesis van José  Shostakovich) en Ouverture Candide de crowfundingspagina die in het  inschrijving voor het Druif-festival 2019 geopend.
    Suñer Oriola zijn Russische première  (Leonard Bernstein). Naast con- leven is geroepen: www.gofundme. Het festival wordt gehouden op vrijdagavond 22
    beleven. Verder speelt de Europees  certeren, zullen de Bokken ook het  com/concertreis-kht.De avonturen  november, zaterdagavond 23 en zondagmiddag
    kampioen van 2016 onder leiding  prachtige cultureel erfgoed in Sint  van de Koninklijke Harmonie van  24 november. Er is aan dit festival geen wedstrij-
    van Jan Cober Carnival Ouverture  Petersburg bezichtigen. Op het pro- Thorn zijn op diverse social media te  delement verbonden. Orkesten hoeven niet per se
    (Antonín Dvořák), Symfonische   gramma staan een citytour, een be- volgen.             concoursmuziek als te beoordelen werk te spelen.
                                                       Eigentijdse muziek, zoals film-, musical-, popmu-
                                                       ziek en solistische werken worden op prijs gesteld.
                                                       Eén van de muziekstukken wordt beoordeeld. De
                                                       speeltijd is 20 á 25 minuten. Informatie: http://
                                                       www.fanfare-okk.nl/?Druif_Festival                                                       Deel je liefde voor muziek

                                                       met leeftijdgenoten


                                                       Ben jij 12 jaar of ouder en heb je zin om jouw liefde
                                                       voor muziek te delen met leeftijdsgenoten? Dan
                                                       is Zomercursus Woudschoten zeker iets voor jou!
                                                       Altijd al eens dat mooie kwartet willen spelen,
                                                       of dat leuke stuk met die vreemde bezetting? Bij
                                                       Zomercursus Woudschoten is dat mogelijk. Onder
                                                       (bege)leiding van ervaren, enthousiaste docenten
                                                       en de on vermoeibare stafleden kunnen al jouw
                                                       muzikale dromen werkelijkheid worden. Informa-
                                                       tie: http://zomercursuswoudschoten.nl.                                                             We gaan ook op onze
                                                             Facebookpagina steeds meer
                                                             nieuws en tips publiceren.
                                                         Klik hier en like onze pagina!
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14