Page 3 - Magazine week 16
P. 3

UITGEVER              - Brabantse Bond van Muziekverenigingen
    Colofon               Frank Vergoossen Media Producties in opdracht  - Organisatie van Muziekverenigingen in Fryslân
                      van de Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie

                                        - Muziekbond Groningen en Drenthe
                      (KNMO).               - Muziekbond Gelderland-Flevoland
    KNMO Klankwijzer eMagazine is onderdeel van               - Limburgse Bond van Muziekgezelschappen
                      REDACTIE              - Limburgse Bond van Tamboerkorpsen
                      Frank Vergoossen          - Muziekorganisatie Noord-Holland en Utrecht
                      Telefoon: 06 - 22 70 92 00     - Overijsselse Bond van Muziekverenigingen
                      E-mail: redactie@klankwijzer.nl   - Zeeuwse Muziek Bond
    KNMO Klankwijzer eMagazine is het visitekaartje  Website: www.klankwijzer.nl. - Zuid-Hollandse Bond van Muziekverenigingen.
    van de amateurmuzieksector in Nederland.                - Federatie van Amateur Symfonie- en Strijkorkesten
    Met aankondigingen van activiteiten,  VORMGEVING            - Nederlandse Organisatie voor Accordeon en
    achtergrond verhalen, reportages, interviews,  Vergoossen Media Design.   Mondharmonica
    een activiteitenkalender, een vacaturebank en              - Bigbands Forever.
    informatieve artikelen over de instrumentale  TEKSTCONTROLE
    muziekbeoefening, een hobby waar 125.000  Petra van der Aart en Ineke van Loenen.  FRANK VERGOOSSEN MEDIA PRODUCTIES
    amateurmuzikanten in Nederland trots op zijn.              JACQUES SCHREURSSTRAAT 26
                      ADVERTEREN             6074 CS MELICK
    VERSCHIJNT             Telefoon: 06 - 22 70 92 00     Rechten: Niets uit deze uitgave mag worden
    Tweewekelijks (afhankelijk van het aanbod).  E-mail: redactie@klankwijzer.nl overgenomen, vermenigvuldigd of gereproduceerd
    Het agenda-katern wekelijks.    Website: www.klankwijzer.nl/adverteren. zonder schriftelijke toestemming van Frank Vergoossen
                                        Media Producties. Frank Vergoossen Media Producties
    VERSPREIDING            AANGESLOTEN MUZIEKORGANISATIES   kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de
    Gratis voor iedereen beschikbaar.  Bij de KNMO zijn de volgende muziekorganisaties  verstrekte juistheid en volledigheid van alle in deze
    Aanmelding via: https://bit.lyKWe-magazine aangesloten:        uitgave opgenomen teksten en beelden.
                                                         • 3
   1   2   3   4   5   6   7   8