Page 8 - Magazine week 16
P. 8

MUZIEKSPEKTAKEL

    Haps startklaar voor
    5e Music Night


            Het Brabantse Haps staat weer in de startblokken voor het vierjaarlijkse feestje
    Music Night! Muziekvereniging Juliana bestaat 90 jaar en viert dit komend weekeinde met
    twee uitvoeringen van de 5e editie.


    FOTO: AANLEVERING JULIANA

                      et als titel De Nabuurs Music  het evenement konden meebeleven. Daar-
    Praktisch              Night werd in 2005 in sporthal De  mee stond Juliana Music Night definitief op
                  MStappert een muziekspektakel ge-    de kaart en kreeg het spektakel in een cyclus
    5e Music Night door     houden waar jaren later nog over gesproken  van vier jaar een vervolg. Het bijzondere aan
    muziekvereniging Juliana  werd. Muziekvereniging Juliana uit Haps,  de Music Night in Haps is dat alle deelne-
    Haps | vrijdag 19 april,  destijds onder leiding van Math Lemmen,  mers afkomstig zijn uit het dorp of daar hun
    20.00 uur | zaterdag 20   presenteerde een compleet nieuwe muzikale  roots hebben. Het orkest van muziekvereni-
    april, 20.00 uur | Sporthal  koers. Een showprogramma compleet met  ging Juliana inclusief slagwerkgroep en com-
    De Stappert Haps | kaarten:  vocalisten, choreografie en een combo, om- bo telt ruim 70 actieve muzikanten. Ook de
    klik HIER of scan de QR-  lijst met een professionele licht- en geluid- vijfde editie samen met de solovocalisten en
    code.            show. Muziek en zang bracht de volle zaal,  het Hapse koor The Ameezing Vocals belooft
                  gevuld met ruim 1200 bezoekers, in extase. opnieuw een muzikale happening te worden.
                                       Ruim 140 muzikanten en zangers tekenen
                  MEEBELEVEN                onder leiding van dirigent John Derks uit
                  Vier jaar later organiseerde Juliana opnieuw  Druten voor een avondvullend programma.
                  Music Night. Dit keer ter gelegenheid van
                  haar 75-jarig bestaan. Gelet op het succes van  VOORBEREIDING
                  2005 werden hiervoor twee avonden uitge- Music Night vergt een lange voorberei-
                  trokken zodat nog meer muziekliefhebbers  dingstijd. Ruim twee jaar van tevoren
                                       steekt de speciale commissie de koppen bij
                                       elkaar om telkens weer nieuwe ideeën uit
                                       te broeden en uit te werken. Na een pre-
                      Juliana Music Night is uitgegroeid tot een  sentatie aan de leden wordt begonnen met
                            vierjaarlijks spektakel.
                                       de muzikale voorbereiding. Eerst wordt er
                                       afzonderlijk door de muzikanten, combo-
                                       leden en vocalisten gerepeteerd. Uiteinde-
                                       lijk vallen alle muzikale puzzelstukjes in
                                       elkaar met als resultaat een muziekshow
                                       met een zeer uiteenlopend repertoire, van
                                       ABBA tot Di-Rect en van Queen tot Chef’
                                       Special. Het geheel wordt uitgevoerd in een
                                       tot muziektempel omgebouwde sporthal,
                                       compleet met licht- en geluidshow. Een
                                       hele ploeg vrijwilligers werkt mee aan het
                                       vierjaarlijks feestje.•    8 •
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13