Page 9 - Magazine week 16
P. 9

80 JAAR BEVRIJDING
    Vrede & Vrijheid


    met premières

            Zaterdag 20 april verzorgt Fanfare Aurora uit Baexem in samenwerking met het
    Limburgs Oratorium Koor een bijzonder concert in de Johannes de Doperkerk in Baexem. Met
    het thema Vrede & Vrijheid herdenken fanfare en koor de bevrijding van de gemeente Leudal
    door de geallieerde strijdkrachten, 80 jaar geleden.    FOTO: FACEBOOK                                  Aurora brengt de fanfareversie van
                                             Libertadores van de Spaanse com-
                                             ponist Óscar Navarro in première.
        rede en vrijheid zijn niet vanzelf-
        sprekend. Dat hebben we de afge-
    Vlopen twee jaar helaas van dichtbij
    meegemaakt. Fanfare Aurora staat hierbij
    stil door dit thema centraal te stellen in haar
    muziek. Uitgevoerd worden het wereldbe-
    roemde werk The Armed Man - a Mass for
    Peace van Karl Jenkins en de compositie Li-
    bertadores van de Spaanse componist Óscar
    Navarro. Bijzonder is dat beide werken in
    een bewerking voor fanfare voor het eerst
    op Limburgse bodem worden uitgevoerd.
    Het 65 muzikanten tellende fanfareorkest
    wordt daarbij vocaal ondersteund door het
    75-koppige Limburgs Oratorium Koor.
    De muzikale leiding is in handen van de                      Praktisch
    dirigenten Maurice Daemen (fanfare) en
    Steven van Kempen (koor). Solisten zijn  Kosovo-crisis. Het is deels gebaseerd op de  Themaconcert Vrede
    Eline Meijs (sopraan), Amber Haddad   katholieke mis en dient als een krachtige  & Vrijheid door fanfare
    (alt/ethnic vocals), Pascal Pittie (tenor)  oproep tot vrede.          Aurora Baexem en het
    en a capella ensemble Southern Voices,  Libertadores (Óscar Navarro, 2010) is een  Limburgs Oratorium Koor |
    bestaande uit Eline van den Broeke (sop- tweedelig symphonisch gedicht. Geschre- zaterdag 20 april, 20.00 uur
    raan), Elmy Kremer (sopraan) en Aukje  ven in opdracht van het internationale mu- | Johannes de Doperkerk
    Pijper (sopraan). Het vredesverhaal wordt  ziekfestival van de Spaanse stad Altea. Het  Baexem | Kaarten: klik HIER
    niet alleen vertolkt met muziek en zang,  eerste deel is geïnspireerd op de Amazone  of scan de QR-code.
    maar ook begeleid door beelden en tekst. met zijn karakteristieke landschappen en
                         inheemse stammen. Het tweede deel is vol-
    OPROEP                  ledig gewijd aan de leiders voor onafhanke-
    The Armed Man (Karl Jenkins, 1999) is een  lijkheid ofwel de “libertadores” (bevrijders)
    indrukwekkend muziekstuk voor solisten,  van Zuid-Amerika: Simon Bolivar en Jose
    koor en orkest. Gecomponeerd in opdracht  de San Martin. Zowel muzikaal als visueel
    van het Royal Armouries Museum in Leeds  is deze compositie zeer aantrekkelijk voor
    en opgedragen aan de slachtoffers van de  het publiek. •                                                         • 9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14