Page 1 - Krant week 18
P. 1

Jaar 2019, week 18

                      “De vijver in                           “Tour door

                      Nederland is                           Klankstad en

                      te klein”                             ode aan Delft”


                             3                                 5


     KNMO-talenten op     Kinderherdenking
     Diverse jonge muzikale talenten werken zaterdag
     op voordracht van de KNMO mee aan de Nationale

     Kinderherdenking in Madurodam.


                      Knauf (klarinet) Kerkrade, Jetze
                      Klaas Dijkstra (cornet) uit Ingelum
     Tekst: Frank Vergoossen     en Nino Bogers (altsaxofoon) uit
     Foto: Michel Schnater/avrotros  Veldhoven.

        en hoge militaire baas heeft er Talenten
        zijn handtekening voor moe- De jeugdige talenten voeren samen
     Eten zetten. Het taptoesignaal  met het Orkest van de Koninklijke
     bij officiële ceremonieën mag alleen  Marechaussee enkele werken uit.
     door een muzikant van een militair  Op het programma staan Entrada -
     orkest worden gespeeld. Voor de  Remembrance Day, In the Silence en
     zestienjarige Luca Vaneman uit Ter  een couplet van het Wilhelmus. “Ik
     Aar is een uitzondering gemaakt.  vind het belangrijk dat de doden uit
     De jonge trompettist speelt zaterdag  de Tweede Wereldoorlog herdacht
     om klokslag 20.00 uur de 1.13 mi- worden”, zegt Luca. “Er zijn in die  Trompettist Luca Vaneman trad in 2017 samen met zangeres Carolina Dijkhuizen op tijdens het
     nuut durende solo vanaf de dertig  vijf jaar heel veel erge dingen ge- Kinderprinsengrachtconcert.
     meter hoge vuurtoren in kinderstad  beurd. Het is goed dat die in onze
     Madurodam in Den Haag. Met spe- herinnering blijven. Ik kijk ook
     ciale toestemming van de hogere  ieder jaar op tv naar de herdenking
     legerleiding. “Het is een mooie uit- op de Dam. Het is iedere keer een  geschiedenis gaat terug naar 1600.  mogen spelen, maakt het extra bij-
     daging om dit stuk te spelen”, vertelt  indrukwekkende ceremonie.”  In die tijd werd het signaal gesla- zonder. Het is best spannend om te
     Luca. “Dat is niet iets dat je zomaar               gen op een trom of geblazen op de  doen. Ik heb nu nog geen last van de
     eventjes doet. Er komen zeker 3.500  Luca speelt bij muziekvereniging  pijperfluit, trompet of hoorn. Het  zenuwen, maar dat komt vast nog
     mensen naar de herdenking. Het  Door Samenwerking Sterk uit Aar- was voor soldaten het teken om zich  wel. Ik ga proberen er zo min moge-
     taptoesignaal is op zich niet moeilijk                               lijk aan te denken, want dat maakt
     om te spelen, maar het is wel moei-                                het alleen nog maar erger.”
     lijk om het goed te spelen. De kunst
     is vooral om iedere noot meteen  “Dat er voor mij een uitzondering is gemaakt           Vrijheid
     goed te treffen.”                                         De Nationale Kinderherdenking
                      om het taptoesignaal te spelen is bijzonder”           is speciaal voor en door kinderen,
     Voorstel                                              vergelijkbaar met de Nationale Her-
     Luca is een van de jonge muzikan-                                 denking op de Dam en op de Waals-
     ten die mede op voorstel van de  landerveen en Brassband Schoon-                 dorpervlakte. Honderden kinderen
     KNMO door de organisatie van de  hoven. In 2017 trad hij ook al op  naar de nachtverblijven te begeven,  treden op met muziek, zang, dans
     Nationale Kinderherdenking zijn  tijdens het Kinderprinsengrachtcon- want de ‘tap’ ging ‘toe’. Tegenwoor- en theater. De optredens staan dit
     uitgenodigd om de ceremonie mee  cert in Amsterdam. Hij studeert aan  dig wordt het taptoesignaal gespeeld  jaar in het teken van het thema 75
     op te luisteren. Andere muzikanten  de Sweelinck Academie, de jonge  bij herdenkingen en begrafenissen  jaar vrijheid. Ook is er een optreden
     die via de KNMO aan de plechtig- talentenopleiding van het conserva- met militaire eer. Luca: “Dat er  van het Nationale Kinderherden-
     heid meewerken zijn Annely Visser  torium van Amsterdam. De Tapoe  speciaal voor mij een uitzondering  kingskoor.
     (bugel) uit Uithuizermeeden, Marit  is het oudste militaire signaal. De  is gemaakt om het taptoesignaal te
   1   2   3   4   5   6