Page 5 - Krant week 19
P. 5

5

                       Online kennisbank bij KNMO                    STACCATO


                                                       Jubilarissen in

                                                       Groningen en Drenthe


      KNMO Kennisbank                                          De Muziekbond Groningen-Drenthe heeft de afge-
                                                       lopen maanden een groot aantal leden gehuldigd
                                                       voor hun muzikantenjubileum. Een overzicht.
      Wist je dat de KnMO
      een online kennisbank                                       65 jaar: Anje Berendina Hoek (Ons Ideaal Grijps-
      onderhoudt? het is een                                       kerk); Ido Wierenga (Loppersum’s Harmonie); Hans
      vergaarbak van alle                                        Lammen (Crescendo Sleen); Anee Vloo (AMDG
      kennis en ervaring die                                       Beilen).
      in het land is opgedaan     Deel 1                              60 jaar: Fokko Tolsma (Crescendo Opende); Henk
      door regionale en cate-                                      Mennega, Jan Mennega, Jan Hilbrands (Harmonie
      gorale muziekbonden       Communicatie                           Gasselte); Theo Ahlers (AMOROSO Roswinkel);
      en door muziekvereni-                                       Geert Niemeijer (T.O.G.I.D.O Eext); Theo Ahlers
                                                       (AMOROSO Roswinkel); Geert Niemeijer (T.O.G.I.D.O
      gingen.             Voordat je begint met reclame maken voor je vereniging, moet   Eext); Jan Wever (Euterpe Rolde); Jan van Beek
                      je een aantal zaken helder krijgen. Wie is je vereniging en wie  (UDI Dwingeloo).
      Thema’s zijn onder an-      zou je willen zijn? Met die vragen bepaal je de identiteit van je
      dere bestuur en orga-      vereniging. Op basis daarvan kun je een visie en beleid ontwik-  50 jaar: Jannie van Dam-Smit, Mannie v.d.
      nisatie, communicatie,      kelingen. In de visie omschrijf je hoe je je vereniging het liefst  Berg-Smit (Sereno Baflo); Elzo Medema (DSHO
      financiën, gedrag, ge-                                       Appingedam); Jan Arend Vogelzang (DES Linde);
      zondheid, jeugd, leden-     zou willen zien. Met beleid bepaal je de weg daar naar toe. Zorg  Garrelt Westman (Fanfarecorps HS Hoogezand);
                                                       Rolf Mulder (Amicitia Musselkanaal); Mieneke de
      werving en -behoud,       dat je visie en beleid breed gedragen worden in je vereniging.  Boer-Renkema, Sylvia van der Molen-Lindeboom,
      optredens, verzekerin-      Betrek je leden bij het ontwikkelen van visie en beleid. Daarov- Renske Horinga-Swieringa (Dindua Oldekerk);
      gen, vrijwilligers wer-     er lees je meer bij Bestuur & Organisatie. Om het einddoel te   Geert Berghuis (Woldhoorn Tolbert); Henk Ol-
      ven en behouden, wer-      bereiken, kun je naast middelen om de muzikale kwaliteit en de  dersma (De Orrebloazers Emmen).
      ken met professionals      capaciteit van je organisatie te verbeteren, PR & Communicatie  40 jaar: Leo Rietdijk (Apollo De Wijk); Hendrik Jan
      en wet- en regelgeving.     inzetten.                             Boneschansker (Sereno Baflo); Jeanet Tineke de
                                                       Jonge (De Bazuin Hollandscheveld); Albert Tolner
      KnMO Klanwijzer         Als je hebt bepaald wie je bent, wie je wilt zijn en hoe je dat  (Crescendo Wedde); Elske van Dijk-Bronts, Gerry
      nieuwskrant start        gaat doen, is het tijd om een SWOT analyse te maken. Wat zijn   Bulthuis-Bronts, Jacob Kluin, Willy Terpstra (Boréas
      een rubriek waarin        de sterke kanten van je vereniging? Dat is wat je wilt laten zien  Usquert); Evert Kreuze (Sempre Sereno); Liesbeth
      we telkens een thema       aan de buitenwereld. Wat zijn je kansen en hoe kun je die be-   Terpstra (Crescendo Opende); Betty Haasjes, Elly
                                                       Direks (De Bazuin Meppel); Geert Jan Flinkert
      belichten. Wil je meer      nutten? Weet ook goed wat je zwakke punten zijn en met welke   (Crescendo Ruinen); Ingrid Streun (Fanfarecorps
      onderwerpen bekijken:      bedreigingen je vereniging te maken heeft. In je communicatie   HS Hoogezand); Frans Breukelman, Sebina Schol-
      klik hieronder op de       benadruk je natuurlijk alle positieve kanten, met als doel de   ten-Groothuis (Crescendo Sleen); Marjan Wouters,
      ‘hotspot’ om naar de       zwakke kanten en bedreigingen om te buigen.            Johan Duinkerken (De Vooruitgang Norg); Geert
      overzichtspagina van                                        Kloppenburg (CFO Prins Hendrik Emmercompas-
                                                       cuum); Gerard Dekens, René Wildeboer (Concordia
      de kennisbank op www.      Een voorbeeld                           Siddeburen); René Zwezerijen (AMDG Beilen); An-
      knmo.nl te gaan.                                          kie Bosman (Oranje Roden); Albert de Roos, Derk
                      Je ziet nogal eens verenigingen die ‘dringend op zoek’ zijn naar  Feiken, Betty Feiken-de Groote, Rens Riechelman
                      nieuwe leden. Dat komt nogal wanhopig over. Wat zou er geb-    (Prins Hendrik te Scheemda); Iete Renkema, Hilko
                      euren als je de boodschap verandert? Je vertelt over de goede   Wiersma (Dindua Oldebroek); Enna Wever, Bert Bu-
                      sfeer binnen je vereniging en de leuke activiteiten die je in de  ring (Euterpe Rolde); Diny Prinsen-Driessen, Lientje
                      toekomst gaat ondernemen. Dan sluit je af met de opmerking    Idema-Weerman (De Orrebloazers Emmen).
                      dat muzikanten die interesse hebben om mee te doen, welkom
                      zijn op een repetitie. Of je noemt specifiek dat je vereniging nog
                      plaats heeft voor een trombonist.                 Brabants slagwerk-
                                                       ensemble aan de slag
                      Om je identiteit en imago vast te stellen, kun je de volgende
                      vragen aan je leden stellen:                   De Brabantse Bond van Muziekverenigingen heeft
                                                       in een maand tijd een projectslagwerkensemble
                                                       geformeerd. Twintig jonge percussionisten gaan
                      Waarom zouden mensen lid moeten worden              onder leiding van dirigent Etienne Houben aan
                      van onze vereniging?                       de slag om een programma in te studeren voor
                                                       concerten op 26 en 27 oktober Met het BBM-Slag-
                      Wat zeggen anderen over onze vereniging?             werkensemble wil de BBM jonge muzikanten
                                                       muzikale uitdagingen, talentontwikkeling, en
                                                       muzikale verdieping bieden. Eveneens belangrijke
                      Wat maakt jouw vereniging nou zo uniek? Zoek dat eens samen    doelstellingen van het ensemble zijn inspireren en
                      met je leden uit en gebruik dat in je communicatie.        het vormen van muzikale vriendschappen over het
                                                       Brabantse slagwerkverenigingsleven.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10