Page 9 - Krant week 19
P. 9

9


     Debuut en première       hoopvolle ode aan de slachtoffers van beide  toekomst in. Het in wisselende bezettingen optre- richten op actuele muziek.

     rond Olivier Messiaen      wereldoorlogen.          dende ensemble wil zich onder leiding van dirigent  Meer informatie www.verahofman.nl en/of
                     Van de hand van dirigent Vera Hofman klinkt de  en componist Vera Hofman (1992) voornamelijk  www.theateraandeparade.nl.
                     première van de compositie Musique. Ze baseerde
     Uitbreiding van het muzikale landschap: The  zich bij dit werk op het gelijknamige gedicht van
     Next Ensemble debuteert zondag 19 mei met  Cécile Sauvage, de moeder van Olivier Messiaen.
     het concert Et Exspecto in Jheronimus Bosch Art  Een uitdagende toevoeging komt van elek-
     Center in ’s-Hertogenbosch.
                     tronicawizard Hans Timmermans in zijn werk
                     Answering Messiaens awaiting. Door middel van
     Het uit 34 blazers en zes slagwerkers bestaande  live-recording en sampling sluit de musicus het
     gezelschap stort zich onder leiding van dirigent  concert af met een actuele reflectie op Messiaens
     Vera Hofman op een van de meesterwerken van  meesterwerk.
     de twintigste eeuw, Et exspecto resurrectionem  Met The Next Ensemble blikt een enthousiaste
     mortuorum (1964) van de Franse componist  generatie musici (professionals en amateurs uit
     Olivier Messiaen. Dit aangrijpende werk is  hafabra-orkesten) vol vertrouwen de muzikale
     zelden live te horen. Het is een monumentale,

    Line-up nationale Taptoe zo goed als rond
    De line-up van de Nationale Taptoe van 27 tot en met 29 september in Ahoy Rotterdam is zo goed als rond. Naast de diverse
    Nederlandse militaire orkesten zijn de Republic of Korea Traditional Army Band en de Koninklijke Muziekkapel van de

    Belgische Luchtmacht de publiekstrekkers.


                     riniers; Koninklijke Militaire Kapel
                     Johan Willem Friso; Regimentsfanfa-
    Tekst: Onze redactie       re Garde Grenadiers en Jagers; Fan-
    Foto: FV Media Producties     fare Bereden Wapens; Kapel van de
                     Koninklijke Luchtmacht; Orkest Ko-
    Solisten zijn onder andere trom- ninklijke Marechaussee; Nederlands
    bonist Jörgen van Rijen en Golden  Politieorkest; trombonist Jörgen van
    Earring-drummer Cesar Zuiderwijk.  Rijen (solotrombonist van het Ko-
    Van Rijen werkt bovendien op zater- ninklijk Concertgebouworkest); de
    dag 28 september mee aan de Ahoy  Steelband van het Nederlands Poli-
    Trombone Clinic. De Nationale   tieorkest; The Dutch Military Pipes &
    Taptoe staat dit jaar in het teken van  Drums, The Crossed Swords Pipes &
    200 jaar militaire muziek in het Ko- Drums met Scottisch Dancers; flui-
    ninkrijk der Nederlanden. Daarnaast  tist Ronald Snijders; zangeres Crystal
    krijgt de herdenking van het begin  Benton; jachthoorn- en trompetter-
    van de bevrijding van Nederland  korps Edelweiss Heerlen en Golden
    met de operatie Market Garden een  Earring-drummer Cesar Zuiderwijk.
    bijzonder muzikaal accent. Ook deze
    editie speelt zich af tegen de ultramo-
    derne led wall die in 2018 met veel
    succes in gebruik is genomen    Data en aanvangstijden van de voor-
                      stellingen: vrijdag 27 september (20.00
    Een overzicht van de deelnemers:  uur); zaterdag 28 september (14.00 uur);
    Republic of Korea Traditional Army  zaterdag 28 september (20.00 uur); zondag
    Band; Koninklijke Muziekkapel van  29 september (14.00 uur). Informatie en
    de Belgische Luchtmacht; Mariniers- kaartverkoop: www.nationaletaptoe.nl of
    kapel der Koninklijke Marine; Tam- telefonisch 0900-9203.      Golden Earring-drummer Cesar Zuiderwijk is opnieuw te gast tijdens de Nationale Taptoe.
    boers en Pijpers van het Korps Ma-

     Waterlandse Harmonie      an uit composities van Misha Mengelberg en Sean  op 19 mei in de kerk van stichting Bildung in  fietsroute van het Amsterdam Real Book met
     met de Instant         Bergin. Deze twee overleden jazzhelden schreven  Amsterdam Noord en op 25 mei in het BIM huis.  stichting Doek. Foto: Pieter Boerma.
                     vrolijke, toegankelijke en laagdrempelige muziek
                                      Op 29 september is deze formatie onderdeel van de
     Composers Pool         die zich goed leent voor een vrolijk zomerproject.
                     Het ICP is in 1967 opgericht door Mengelberg
     Vanaf mei 2019 organiseert de Waterlandse  (pianist) en Han Bennink (slagwerker). Sean Bergin
     Harmonie een reeks concerten met het ICP  is een in Zuid-Afrika geboren jazzmuzikant die de
     Orchestra. Het ICP Orchestra is een professioneel  MOB (My Own Band) leidde. Veel muzikanten uit
     orkest dat al 52 jaar over de hele wereld op- het ICP hebben ook in de MOB gespeeld. Voor de
     treedt. Het is een kruising tussen een jazzband  samenwerking met het ICP maakt Thomas Geerts,
     en een kamerorkest, waarin blazers, strijkers en  dirigent van de Waterlandse Harmonie, arrange-
     een slagwerker op het scherpst van de snede im- menten van de muziek van Bergin en Mengelberg.
     proviseren. De basis van het repertoire zal besta- De Waterlandse Harmonie en ICP Orchestra spelen
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14