Page 2 - Krant week 19
P. 2

2


    “Motivatie krijg je door


    elkaars fysieke nabijheid”

    Al zeven weken geen repetities, concerten en optredens. Het enige contact loopt via digitale kanalen. Hoe lang houden mensen
    het vol om op die manier lid te blijven van een vereniging? KNMO Klankwijzer legde deze vraag voor aan Justus Uitermark,
    socioloog en hoogleraar stadsgeografie aan de Universiteit van Amsterdam. “Motivatie krijg je door fysiek bij elkaar te komen.”                     als lid van de vereniging geactiveerd  we weer met grotere groepen in een  samenspeelvideo’s of virtuele repeti-
                     blijft. Omdat voor het organiseren  afgesloten ruimte bij elkaar mogen  ties tegen die tijd dan nog op zoveel
    Tekst: Frank Vergoossen      van die digitale activiteiten vaak  komen om met het voltallige orkest  enthousiasme kunnen rekenen? Ui-
    Foto: Foto Gilissen/UvA persdienst speciale kennis vereist is, schuiven
                     hierdoor wellicht ook nog mensen
        at verenigingen in deze co- naar de voorgrond die anders be-
        ronatijd digitaal van alles op  stuurlijk en organisatorisch niet zo  “Na verloop van tijd slijten die
    Dtouw zetten om het contact    actief waren. Ik denk dan met name
    met hun leden en achterban te on- aan jongeren.”          herinneringen en verdwijnt ook de routine”
    derhouden, is zeker niet verkeerd.
    “Voor de mensen die daar fanatiek  Verwateren
    mee aan de slag gaan, heeft het veel  In de beginfase werken die digita-
    waarde”, zegt hoogleraar Justus Ui- le initiatieven ook wel. Maar heeft
    termark. “En ook delen op sociale  het ook nog effect op de langere  te repeteren, zijn we nog wel even  termark vreest dat het fanatisme om
    media is belangrijk om elkaar te  termijn? Gaat het naar mate de tijd  verder. Zullen die wekelijkse digitale  allerlei digitale activiteiten te organi-
    bereiken en te zorgen dat je identiteit  verstrijkt niet verwateren? Voordat  spelletjesavonden, het opnemen van  seren en om er aan mee te doen af-


      Socioloog Justus Uitermark: “Probeer door fysieke

      ontmoetingen de verbanden weer te activiteren.”
   1   2   3   4   5   6   7