Page 7 - Krant week 19
P. 7

7    Muzikale                              De rubriek Concert van de Week in de digitale uitgave van


                                      KNMO Klankwijzer is door de uitbraak van het coronavirus

    belevenis                              weggevallen. Daarvoor in de plaats starten we de serie
                                      Compositie van de Week. We stellen componisten uit

                                      Nederland en België in de gelegenheid een werk van hun
                                      hand door middel van een persoonlijke toelichting aan

                                      voor te stellen. We willen in eerste instantie vooral jonge,
    vanuit visuele aankomende componisten uit de blaas- en slagwerkmuziek
                                      de kans geven om zich aan een breed publiek voor te stellen.
    gedachte                              In deze derde aflevering beschrijft componist Tim Verstegen


                                      zijn werken From Shadow to Joy en Blissful Ouverture.
                     van het middendeel tot stand is ge-
                     komen tijdens een wandeling door
    Aanlevering: Tim Verstegen    de Italiaanse heuvels in
                     Toscane. Van deze compositie staat
        raag neem ik jullie mee naar  een opname op de cd Of Mines and
        twee composities die ik de  Men van Musique
    Gafgelopen twee jaar geschre-   Militaire Grand-Ducale Luxem-
    ven heb. From           bourg.
    Shadow to Joy en Blissful Ouverture.
    Beide composities zijn ontstaan van- Inspiratie
    uit een visuele gedachte en hebben  Muzikaal zijn beide composities ont-
    veel gemeenschappelijk. Mijn com- staan door mijn ervaringen die ik tot
    posities probeer ik voor een breed  nu toe heb mogen
    publiek toegankelijk te maken door  opdoen als musicus. Met name door
    een muzikale belevenis te creëren bij  mijn carrière als freelance slagwerker
    het specifieke onderwerp waar de  bij diverse
    compositie over gaat.       professionele orkesten onder ver-
                     schillende dirigenten. Het op het
    Maatschappij           podium mogen beleven van
    From Shadow to Joy gaat over de hui- prachtige muziek van muzikale
    dige maatschappij van tijdsdruk en  grootheden zoals Prokofiev, Ravel en
    prestatie en is op zoek      Richard Strauss is voor mij
    naar de juiste balans hierin. Door de  een grote bron van inspiratie.
    verschillende karakterwisselingen
    van het thema en het       Patronen
    wisselen van toonsoorten in het snel- Het ritmische aspect, dat bij een slag-
    le middendeel wordt deze zoektocht  werker natuurlijk een belangrijke rol
    naar vreugde hoorbaar       speelt, is ook
    gemaakt. Op de meest recente cd van  duidelijk hoorbaar in mijn compo-
    het Frysk Fanfare Orkest valt deze  sities. Van thema, maatsoorten tot  hiervan neem ik het begin van From  trompetten met cup mute
    compositie te           ritmische patronen die zich    Shadow to Joy. Daar had ik    heb ik toch de sfeer gekregen die ik
    beluisteren.           blijven herhalen. Het begin van Blis- een sfeer in gedachten van aanhou- graag wilde. Deze sfeer is bepalend
                     sful Ouverture is hier een voorbeeld  dende hoge strijkers. Echter in een  voor de beleving van de
    Fantasierijk           van waar diverse ritmische    fanfare is dit vrij lastig te  gehele compositie en komt meerdere
    Blissful Ouverture is een fantasierijke  patronen door elkaar hoorbaar zijn.  realiseren, maar door middel van een keren terug op diverse manieren.
    compositie die gaat over positiviteit  De verschillende maatsoorten zijn  tremolo in marimba/vibrafoon en
    en de mooie momenten       ontstaan door de richting
    in het leven. Als uitgangspunt heb ik  van de melodische ritmiek wat ik als
    hiervoor de lydische toonladder ge- uitgangspunt heb genomen.    Biografie
    nomen. Aan de
    buitenkanten is deze compositie zeer  Achtergrond          Tim Verstegen (Roermond, 1991) begon met slagwerklessen bij harmo-
    levendig met diverse maatsoortwis- Maar door mijn symfonische achter- nie Sempre Avanti in Tegelen toen hij 6 jaar oud was. Hij behaalde de
    selingen. Het           grond spelen veel meer aspecten een  diploma’s Bachelor of Music percussion, Bachelor of Music hafabra
    middendeel is een moment van be- misschien nog wel         directie en Master of Music cum laude aan het Conservatorium van
    zinning en rust. Een leuk detail om  belangrijkere rol. Als voorbeeld  Maastricht bij Pieter Jansen, Raymond Curfs en Werner Otten. Tim
    te vermelden is dat de basis                     Verstegen speelt als freelance slagwerker, onder andere bij philhar-
                                       monie zuidnederland, Nederlands Philharmonisch Orkest, Orkest van
                                       het Oosten, Het Gelders Orkest, Marinierskapel der Koninklijke Marine en
     Titel: From Shadow to Joy                     Sinfonieorchester Aachen. Na zijn slagwerkstudie kreeg hij interesse in componeren. Drie van zijn
     Bezetting: Fanfare (Harmonie vanaf  Titel: Blissful Ouverture   composities voor harmonie/fanfare staan inmiddels op cd’s van Musique Militaire Grand-Ducale
     augustus 2020)          Bezetting: harmonie/fanfare   Luxembourg en het Frysk Fanfare Orkest. Op dit moment studeert Tim media music met de speciali-
     Niveau: 4             Niveau: 4            satie filmcompositie bij componisten zoals Matthijs Kieboom, Eddy Koopman, Kevin Houben en Bob
     Tijdsduur: 5’00”         Tijdsduur: 6’16”         Zimmerman. Als dirigent werkt Tim voor diverse harmonie/fanfareorkesten in Limburg. In juli 2019
     Jaar van uitgifte: 2018      Jaar van uitgifte: 2018     was hij uitgenodigd voor de International Conducting Masterclass in Brasov Roemenië met Dumitru
     Uitgever: https://bronsheimmusic.nl Uitgever: https://bronsheimmusic.nl Goia. In oktober werd hij geselecteerd voor een internationale
     Geluidsfragment:         Geluidsfragment:         masterclass met Grzegorz Nowak en Berlin Sinfonietta. Naast deze masterclasses volgt
                                       Tim lessen bij Theo Wolters. Informatie: https://timverstegen.com/nl/
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12