Page 1 - Krant week 22
P. 1

Jaar 2020, week 22


                     Ensemblespel                            Pauzeknop

                     biedt kansen in                          handigheidje bij
                     ‘nieuwe normaal’                          jury feedback


                             3                                 5

     Deur voor blazers     op een grote kier!     We zijn er nog niet. Maar                     spreekt van een flinke stap vooruit,  teiten kunnen hervatten, kan Van
     er lonkt perspectief voor        et Outbreak Management   maar wil nog niet te voorbarig zijn.  Meijl op dit moment nog niet in-
                                      “Het is pas geregeld als het ook ge-
                                                       schatten. “Het is nu zaak om op ba-
     blazers. Onder druk van         Team (OMT) heeft op    regeld is”, zegt hij.      sis van de Duitse protocollen goede
     de KNMO lijkt er ruimte te    Hbasis van de in Duitsland    Morgen zal er nader overleg met  regels te maken om ook in Neder-
                                                       land weer veilig van start te kunnen
                      beschreven risico-inschatting voor
     ontstaan om de activiteiten    veilig musiceren met blaasinstru- het ministerie van OCW zijn om  gaan. Hoe lang dit gaat duren, weet
     van verenigingen met       menten aangegeven dat er onder die de volgende stap te bespreken. Het  ik niet. Maar het zal duidelijk zijn
                                      ministerie van OCW is bekend met
                      voorwaarden goede mogelijkheden
                                                       dat we daar nu druk achter gaan
     blaasinstrumenten te       zijn, mits de protocollen hierop  het advies van het OMT en het be- zetten. Het zal zeker geen maanden
                                                       duren.”
                      worden aangepast.
                                      sluit van het ministerie van VWS.
     hervatten. “De deur is op                     Bij de uitwerking van de protocol-
     een grote kier gezet”, zegt    Het ministerie van VWS heeft dit  len zal er samengewerkt worden  Gisteren liet minister Ingrid van
                      advies in de brief van vandaag
                                      met de professionele orkesten in
                                                       Engelshoven de Kamer nog weten
     KNMO-voorzitter Bart van     overgenomen en voor de branche- Nederland, ook zij hebben er groot  dat activiteiten met blaasinstrumen-
                                                       ten vanwege de besmettingsrisico’s
                      organisaties in Nederland hiermee
                                      belang bij dat op een verantwoorde
     Meijl.              ruimte gecreëerd om te komen   manier gestart kan worden. Hoe  nog niet zijn toegestaan. Met de
                      tot een verantwoorde uitwerking  de uitwerking van die protocollen  brief die De Jonge vandaag naar de
                      van protocollen voor het gebruik  eruit komt te zien en in welke mate  Kamer stuurde is deze mededeling
     Tekst: Onze redactie       van blaasinstrumenten. Van Meijl  blaasorkesten straks weer activi- inmiddels achterhaald.
   1   2   3   4   5   6