Page 1 - Krant week 23
P. 1

Leidraad voor                           298 inzendingen

                     de Böhmische                            onlinewedstrijd
                     blaasmuziek                            Klankwijzer


                             5                                 11     Jaar 2020, week 23
     Het begin is er!     Na bijna drie maanden ‘intelligente lockdown’ komt het leven weer stilletjes aan op gang. Voorzichtig mogen muzikanten

     hun instrumenten weer uit de koffers halen. Het zal nog wel een tijd duren voordat de situatie van voor de crisis weer
     helemaal terug is. Maar ook onder de beperkende maatregelen zijn er voor muziekverenigingen mogelijkheden om de

     achterban te laten zien dat ze er nog zijn.

      Excelsior Oploo repeteerde ‘coronaproof’ in Avonturenpark Oploo.


                      een privé-voorstelling van een groep duetten ten gehore. Paukenist Han  Stapsgewijs
                      artiesten uit telkens een ander genre. Vogel krijgt het publiek mee met een Het leven komt weer langzaam op
     Tekst: Frank Vergoossen      Om een al te grote toeloop van het  demonstratie Van Beethoven-ritmes  gang. We mogen weer het terras
     Foto’s: Facebook         publiek te voorkomen, wordt vooraf  op de djembé. “Het voelt net als een  op, het museum bezoeken en naar
                      niet bekend gemaakt welke straat  koe die na een winter op stal gestaan het restaurant, de bioscoop en het
        ls de muziekfans niet naar  getrakteerd wordt op een optreden.  te hebben weer de wei in mag”, grapt theater. Weliswaar nog onder strik-
        het Muziekgebouw kunnen,  Ook de musici van philharmonie  Van Houtert voor de camera van het  te voorwaarden, maar stapsgewijs
     ‘Akomt het Muziekgebouw      zuidnederland doen mee. In een  Eindhovens Dagblad.       komt er meer bewegingsvrijheid.
     wel naar hen toe.’ Dat is de slogan  filmpje van het Eindhovens Dagblad              Ook de muzieksector trekt lang-
     van een serie concerten die het Mu- zien we hoe de trombonisten Lode  Zulke spontane voordeurconcerten  zaam de rolluiken weer op. De jeugd
     ziekgebouw Eindhoven is gestart.  Smeets, Sandor Hendriks en Mark  zijn wellicht ook een idee voor har- is al zo’n drie weken buiten aan de
     Iedere week gaan groepjes muzikan- Boonstra in de Van Beethovenstraat  monieën, fanfares, brassbands, slag- slag. Slagwerkgroepen (met maxi-
     ten en (theater)artiesten op pad om  de Vijfde symfonie van de naam- werkgroepen en marchingbands,  maal 30 leden op 1,5 meter) kunnen
     een straat in Eindhoven te verrassen  gever van de straat spelen. Even  om in ensembleverband nog voor de vanaf deze week de polsen weer los
     met een spontaan buitenoptreden.  verderop brengen klarinettist Arno  zomervakantie het dorp of de wijk  trommelen in hun repetitielokaal.
     Iedere keer kunnen bewoners van  van Houtert en fagottist József Auer  te laten horen dat ze de deprimeren-
     een andere straat zich verheugen in  op coronaveilige afstand van elkaar  de lockdown hebben doorstaan. Zie vervolg op pagina 3
   1   2   3   4   5   6