Page 4 - krant week 23
P. 4

4

               VERENIGING HUISMUZIEK VOOR MUZIEK
          EN INSTRUMENTENBOUW BESTAAT 70 JAAR
                                                                            Van ‘volksverheffer’ naar sociaal en               COVID-19 biedt kansen

                                                                            muzikaal ankerpunt                        Huismuziek organiseert jaarlijks zo’n 55 cursussen. De
                                                                                                             inschrijving voor 2021­22 start op 1 juni.
                                                                                                             De muziek die bij de oprichting een belangrijke plaats in
                                                                            In mei 2021 bestaat Huismuziek, vereniging voor muziek      nam – renaissance­ en barokmuziek – krijgt nog steeds
                                                                            en instrumentenbouw 70 jaar. Dankzij Covid-19 is de        aandacht, maar er is ook ruimte gekomen voor lichte
                                                                            viering verspreid over twee jaar. In 2021 presenteert       muziek, wereldmuziek en improvisatie. Sinds mei 2020
                                                                            Huismuziek een jubileumbundel, met daarin artikelen over     organiseert Huismuziek webinars en videolessen om de
                                                                            verleden, heden en toekomst van de vereniging. Ook is de     cursisten een virtueel muzikaal samenzijn te kunnen bieden.
                                                                            wikipediapagina uitgebreid. De in-levende-lijve-viering is    De onderwerpen variëren van het samen instuderen van
                                                                            uitgesteld naar 2022.                       een lied tot instrumentonderhoud. In 2020 alleen al zorgden
                                                                                                             1285 personen samen voor 3150 inschrijvingen voor het
                                                                                                             online aanbod, waarmee Huismuziek haar bereik uitbreidde.
                                                                                                             In 2021 zijn Jamulusworkshops en Zoomworkshops toe­
                                                                                                             gevoegd. Het online aanbod is voor alle partijen een succes
                                                                                                             en Huismuziek gaat er sowieso mee door, ook als de
                                                                                                             reguliere cursussen weer opgepakt kunnen worden.

                                                                                                             Jubileumfeest
                                                                                                             Het jubileumfeest is op 14 mei 2022 in Akoesticum, Ede. Op
                                                                                                             het programma staat een stuk van voormalig bestuurslid Arie
                                                                                                             Koorneef, een tentoonstelling met foto’s van de afgelopen
                                                                                                             70 jaar, een demonstratie van Bouwerskontakt en de uit­
                                                                                                             voering van een jubileumcompositie van componist Reinout
                                                                                                             Godschalk waaraan alle feestgangers mee kunnen doen.


                                                                                                             Jubileumbundel Huismuziek 70 jaar
                                                                                                             De bundel, (44 pagina’s, full colour,180 x 250 mm) is te be­
                                                                                                             stellen via www.huismuziek.nl of via dit bestelformulier. De
                                                                                                             prijs is € 20; € 15 voor Huismuziekleden. Ook beschikbaar
                                                                            Musiceren in het bos. (Dia archief Huismuziek)          als e­book, de prijs is € 8,50; € 5 voor Huismuziekleden. Het
                                                                                                             e­book is te bestellen door een e­mail te sturen naar
                                                                            70 jaar geleden                          info@huismuziek.nl.
                                                                            Huismuziek begon als landelijke vereniging voor amateur­
                                                                            muziek in kleine kring en was sterk maatschappelijk
                                                                            gedreven. Binnen Huismuziek werd het vormen van het volk
                                                                            door samen musiceren een speerpunt. In de jubileumbundel
                                                                            schijnt Koos van Kampen het licht op de beginperiode.
                                                                            In de jaren na de oprichting veranderde Nederland. De
                                                                            burger werd welvarend, maar de subsidiestroom stopte.
                                                                            Dat had gevolgen. Zo werden de regionale verenigingen die
                                                                            Huismuziek onder haar hoede had verzelfstandigd. Hoe gaat
                                                                            het daar nu mee? Sonja van Dijk maakt de balans op in de
                                                                            bundel.


                                                                            Bouwerskontakt
                                                                            Dan is er nog Bouwerskontakt, een zelfstandig onderdeel
                                                                            van de vereniging dat zich richt op instrumentenbouw.
                                                                            Sinds de oprichting in 1975 heeft Bouwerskontakt een
                                                                            spilfunctie in de bouwwereld, dat maakt het hoofdstuk over
                                                                            Bouwerskontakt in de jubileumbundel duidelijk.          Klezmerorkest o.l.v. Jaap Mulder, 2014 (Foto Irma Oldenburg)
       BESTEL DE JUBILEUMBUNDEL OP                        HUISMUZIEK.NL                                                                       VERENIGING VOOR MUZIEK EN INSTRUMENTENBOUW
   1   2   3   4   5   6   7   8   9