Page 5 - krant week 23
P. 5

5

 VERENIGING HUISMUZIEK VOOR MUZIEK
 EN INSTRUMENTENBOUW BESTAAT 70 JAAR
   Van ‘volksverheffer’ naar sociaal en               COVID-19 biedt kansen

   muzikaal ankerpunt                        Huismuziek organiseert jaarlijks zo’n 55 cursussen. De
                                    inschrijving voor 2021­22 start op 1 juni.
                                    De muziek die bij de oprichting een belangrijke plaats in
   In mei 2021 bestaat Huismuziek, vereniging voor muziek      nam – renaissance­ en barokmuziek – krijgt nog steeds
   en instrumentenbouw 70 jaar. Dankzij Covid-19 is de       aandacht, maar er is ook ruimte gekomen voor lichte
   viering verspreid over twee jaar. In 2021 presenteert      muziek, wereldmuziek en improvisatie. Sinds mei 2020
   Huismuziek een jubileumbundel, met daarin artikelen over     organiseert Huismuziek webinars en videolessen om de
   verleden, heden en toekomst van de vereniging. Ook is de     cursisten een virtueel muzikaal samenzijn te kunnen bieden.
   wikipediapagina uitgebreid. De in-levende-lijve-viering is    De onderwerpen variëren van het samen instuderen van
   uitgesteld naar 2022.                      een lied tot instrumentonderhoud. In 2020 alleen al zorgden
                                    1285 personen samen voor 3150 inschrijvingen voor het
                                    online aanbod, waarmee Huismuziek haar bereik uitbreidde.
                                    In 2021 zijn Jamulusworkshops en Zoomworkshops toe­
                                    gevoegd. Het online aanbod is voor alle partijen een succes
                                    en Huismuziek gaat er sowieso mee door, ook als de
                                    reguliere cursussen weer opgepakt kunnen worden.

                                    Jubileumfeest
                                    Het jubileumfeest is op 14 mei 2022 in Akoesticum, Ede. Op
                                    het programma staat een stuk van voormalig bestuurslid Arie
                                    Koorneef, een tentoonstelling met foto’s van de afgelopen
                                    70 jaar, een demonstratie van Bouwerskontakt en de uit­
                                    voering van een jubileumcompositie van componist Reinout
                                    Godschalk waaraan alle feestgangers mee kunnen doen.


                                    Jubileumbundel Huismuziek 70 jaar
                                    De bundel, (44 pagina’s, full colour,180 x 250 mm) is te be­
                                    stellen via www.huismuziek.nl of via dit bestelformulier. De
                                    prijs is € 20; € 15 voor Huismuziekleden. Ook beschikbaar
   Musiceren in het bos. (Dia archief Huismuziek)          als e­book, de prijs is € 8,50; € 5 voor Huismuziekleden. Het
                                    e­book is te bestellen door een e­mail te sturen naar
   70 jaar geleden                         info@huismuziek.nl.
   Huismuziek begon als landelijke vereniging voor amateur­
   muziek in kleine kring en was sterk maatschappelijk
   gedreven. Binnen Huismuziek werd het vormen van het volk
   door samen musiceren een speerpunt. In de jubileumbundel
   schijnt Koos van Kampen het licht op de beginperiode.
   In de jaren na de oprichting veranderde Nederland. De
   burger werd welvarend, maar de subsidiestroom stopte.
   Dat had gevolgen. Zo werden de regionale verenigingen die
   Huismuziek onder haar hoede had verzelfstandigd. Hoe gaat
   het daar nu mee? Sonja van Dijk maakt de balans op in de
   bundel.


   Bouwerskontakt
   Dan is er nog Bouwerskontakt, een zelfstandig onderdeel
   van de vereniging dat zich richt op instrumentenbouw.
   Sinds de oprichting in 1975 heeft Bouwerskontakt een
   spilfunctie in de bouwwereld, dat maakt het hoofdstuk over
   Bouwerskontakt in de jubileumbundel duidelijk.          Klezmerorkest o.l.v. Jaap Mulder, 2014 (Foto Irma Oldenburg)
 BESTEL DE JUBILEUMBUNDEL OP HUISMUZIEK.NL                     VERENIGING VOOR MUZIEK EN INSTRUMENTENBOUW
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10